Project Hope

HOPE is een nieuwe methode voor persoonlijke transformatie, die gekenmerkt is door eenvoud, zachtheid en effectiviteit. Het uitgangspunt is dat alles energie is, ook onze emoties, gedachten of gedragingen. Als we dus iets willen veranderen in onszelf, pakken we het op het energetische niveau aan. Dat ligt onder het niveau waarop de dingen zich zichtbaar, tastbaar of voelbaar aan ons voordoen.

In deze benadering beschouwen we alles en iedereen als deel van een groter geheel. Alles wat bestaat, komt voort uit één Bron en wordt erdoor in stand gehouden. Tussen al wat leeft, weeft zich een veld van eenheid en verbinding. Het doel van de HOPE-methodiek is je als mens opnieuw bewust met die Bron en dat eenheidsveld te leren verbinden.

Door dat te doen breng je ook de verschillende delen van je persoonlijkheid tot meer eenheid. Zo ga je steeds meer leven vanuit je grotere of hogere zelf, in verbinding met de Bron van waaruit je voortkomt. Je leven wordt harmonischer, voller en genoeglijker, zoals het van binnenuit bedoeld is.

Meer weten over de HOPE-methode? Lees het boek 'De HOPE-methodiek'.

Hope-Intensive

Je leert stapsgewijs de HOPE-methodiek toe te passen en te verdiepen. Het leren in voeling komen met deze methodiek is voor velen een levensveranderende ervaring. Het reactiveert ons eigen celgeheugen en herinnert ons aan onze eigen volmaaktheid, gezond zijn en heel zijn. Het herstelt het evenwicht in onszelf en activeert ons zelfgenezend vermogen. Deze nieuwe benadering werkt door op alle niveaus, zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel.

Hope-Facilitator

Dit is een trainingstraject in 6 stappen waarbij je jouw krachtbron alsmaar meer ontdekt. Je wenst je in te zetten om mensen dichter bij hun kern te brengen en zo samen met een ruim netwerk bij te dragen aan een betere wereld. Tijdens dit leerproces ontdek je jouw eigen krachtbron alsmaar meer, waarna het beter zal stromen.

Je kan je hiervoor stap per stap inschrijven.schema intuitieve ontwikkeling


ons aanbod

Je vind hier op chronologische volgorde de lijst van alle activiteiten binnen Project HOPE.

Geen items beschikbaar

Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de impact van meditatie

Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de impact van meditatie
Harvard-onderzoekers aan het Massachusetts General Hospital

 

Door

Nieuwetijdskind Magazine

-

jan 2, 2021 Aangepaste datum: jan 1, 2021

 

Leestijd: 5 minuten

Uit meerdere onderzoeken blijken de vele fysiologische voordelen van meditatie. Het nieuwste onderzoek is gedaan door Harvard University.

In dit onderzoek van acht weken stelden Harvard-onderzoekers aan het Massachusetts General Hospital (MGH) vast dat meditatie letterlijk de grijze massa van het brein opnieuw aanmaakt in slechts acht weken. Het is het eerste onderzoek dat vastlegt dat meditatie verandering in de grijze massa van het brein veroorzaakt.

“Hoewel meditatie wordt geassocieerd met een gevoel van rust en fysieke ontspanning, beweren beoefenaars al lange tijd dat meditatie ook cognitieve en fysieke voordelen geeft die de hele dag voortduren. Uit dit onderzoek blijkt dat veranderingen in de hersenstructuur de oorzaak zou kunnen zijn voor zulke gemelde verbeteringen, en dat men zich niet alleen beter voelt omdat ze zich een tijdje hebben ontspand.” – Sara Lazar van het MGH Psychiatric Neuroimaging Research Program en een Harvard Medical School instructeur in de psychologie.

Het onderzoek

In dit onderzoek werden er een MRI genomen van de hersenen van 16 deelnemers, twee weken voordat het onderzoek echt begon. Men nam ook een MRI af nadat het onderzoek was afgerond.

“Uit de analyse van de MRI, die gericht was op gebieden waar in eerder onderzoek verandering door meditatie is waargenomen, bleek een verhoogde dichtheid van de grijze massa in de hippocampus – het deel dat zorgt voor leren en je geheugen – en in delen die verwant zijn aan zelfbewustzijn, compassie en introspectie.”

Voor het onderzoek deden de deelnemers elke dag aan meditatie, voor ongeveer 30 minuten per dag. Hierbij deden sommigen aan audio-opnames voor geleide meditatie, niet-beroordelend bewustzijn van sensaties, gevoelens en gemoedstoestand.

“Het is fascinerend om de plasticiteit van het brein te zien en dat we, door te mediteren, een actieve rol kunnen spelen in het veranderen van dat brein. We kunnen ons welzijn en de kwaliteit van ons leven verhogen. Uit ander onderzoek met andere patiëntpopulaties blijkt dat meditatie een aanzienlijke verbetering kan veroorzaken voor allerlei symptomen. We onderzoeken nu hoe de onderliggende mechanismen in het brein kunnen helpen bij deze verandering.” Britta Holzel, hoofdauteur van de paper en een research fellow aan MGH en Giessen University, Duitsland.

De darmen

Onderzoekers van Harvard hebben ook een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat meditatie een aanzienlijk effect kan hebben op klinische symptomen van maagdarmstelselaandoeningen, prikkelbaredarmsyndroom (IBS) en inflammatoire darmziekte (IBD). Het onderzoek toont aan dat de ontlokking van een ontspanningsrespons (een fysieke staat van diepe rust waarbij de fysieke en emotionele respons op stress verandert) enorm helpt.

Dit is het allereerste onderzoek waarbij het gebruik van de ‘ontspanningsrespons’ werd bekeken bij deze aandoeningen, en de eerste die keek naar de genetische effecten van de ontspanningsrespons bij individuen met wat voor aandoening dan ook. Het verslag is gepubliceerd in het tijdschrift PLOS-ONE.

Gezien de twee hierboven geciteerde onderzoeken en alle andere gedocumenteerde voordelen van meditatie, zou dit moeten uitnodigen tot meer onderzoek naar de voordelen van meditatie voor een hele rits aan ziekten.

“Onze resultaten suggereren fantastische mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en implementatie van deze behandeling in een grotere groep patiënten met maagdarmstelselaandoeningen. Er bestaan al meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat stressmanagementtechnieken en andere psychologische interventies kunnen helpen bij IBS, in ieder geval op de korte termijn. En hoewel het bewijs voor IBD nog niet even doorslaggevend is, wijzen sommige studies op mogelijke voordelen. Wat nieuw is aan ons onderzoek is de demonstratie van het effect van een geest/lichaam-interventie op de genen die inflammatoire factoren veroorzaken, waarvan bekend is dat ze een grote rol spelen bij IBD en mogelijk ook bij IBS.” – Brandon Kuo van het maagdarmstelselteam aan het MGH Department of Medicine, mede-hoofdauteur van het verslag.

Voor wie het niet weet, IBS en IBD zijn chronische aandoeningen die vergelijkbare symptomen veroorzaken, zoals buikpijn en verandering in de darmfunctie, zoals diarree. Onder IBD vallen ook dikkedarmontsteking en de ziekte van Crohn, waarbij men leidt aan ernstige inflammatie van een deel van of het gehele maagdarmstelsel. Uit onderzoek blijkt dat stress de symptomen verergert, dus dit onderzoek naar het verband tussen meditatie en deze ziekten is van groot belang.

 

 

De ontspanningsrespons is aan meerdere onderzoeken onderworpen en telkens blijkt dat een frequente uitoefening ervan (door middel van meditatie) directe fysiologische effecten heeft, bijvoorbeeld op zuurstofverbruik, hartslag, bloeddruk, angstgevoelens en dus ook stress. Dit werd 40 jaar geleden voor het eerst beschreven, door Herbert Benson, directeur emeritus van het Benson-Henry Institute en medeauteur van de paper waar dit artikel over gaat.

Bensons eerste onderzoek had 48 volwassen deelnemers, waarvan 19 gediagnosticeerd waren met IBS en 29 met IBD. Er was wekelijkse ontspanningsresponstraining en dagelijkse training thuis, van 15 tot 20 minuten.

Gedurende negen weken richtte het groepsprogramma zich op stressvermindering, cognitieve vaardigheden en gezond gedrag. Bij iedere wekelijkse sessie trainde men de ontspanningsrespons. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om thuis dagelijks 15 tot 20 minuten de training individueel te doen. Samen met aspecten uit andere groepsprogramma’s van het Benson-Henry Institute had dit programma ook een sessie die specifiek gericht was op het maagdarmstelsel.

“Zowel bij patiënten met IBS en IBD leek de deelname aan het lichaam/geest-programma te leiden tot een aanzienlijke verbetering in de symptomen, angstgevoelens en de algehele kwaliteit van hun leven. En niet alleen aan het einde van de onderzoeksperiode, maar tot nog drie weken later. Hoewel er geen significante veranderingen waren in de inflammatie voor beide groepen deelnemers, namen we wel veranderingen waar in de uitdrukken van bijna 200 genen onder de IBS-patiënten en in meer dan 1.000 genen onder de IBD-patiënten. Van veel van de veranderde genen is bekend dat ze leiden tot verbindingen die leiden tot een stressrespons en inflammatie.” 

Hoe mediteer je

Een veelvoorkomend misverstand over meditatie is dat je op een bepaalde manier moet zitten of iets specifieks moet doen om tot de voordelen te komen die het kan bieden. Maar eigenlijk hoef je alleen maar te zitten in een houding die jij comfortabel vindt. Dat kan in kleermakerszit zijn, liggend op bed, zittend op de bank; wat jij wilt.

Nog een veelvoorkomend misverstand over meditatie is dat je moet ‘proberen’ je hoofd leeg te maken. Een belangrijke factor die ik blij was te lezen in het onderzoek hierboven is dat de deelnemers deden aan ‘niet-beoordelend bewustzijn van sensaties, gevoelens en gemoedstoestand’. Je hoeft niet te proberen je geest te ‘legen’ als je mediteert. Probeer juist je gedachten, gevoelens en wat voor emoties je ook voelt te laten vloeien. Beoordeel ze niet, laat ze gewoon komen en gaan en heb vrede met ze.

Daarnaast geloof ik dat meditatie meer een gemoedstoestand is dan iets anders. Volgens mij hoeft niemand een half uur te gaan zitten en te ‘mediteren’, om het zo maar te zeggen, voordat ze er voordelen aan kunnen beleven, of voordat ze het beoefenen. Je kunt net zo goed mediteren wanneer je wandelt, bijvoorbeeld, of in die periode net voor je in slaap valt. Je kunt jezelf de hele dag ervan weerhouden om je gedachten te beoordelen, ze gewoon laten vloeien tot ze er niet meer zijn, of gewoon in een constante staat van rust en zelfbewustzijn verkeren. Zo zien de meeste mensen het niet, maar er is meer dan één manier om te mediteren.

“Je zult één van de meest fundamentele dingen van meditatie moeten begrijpen: geen techniek leidt tot meditatie. De oude zogenaamde technieken en de nieuwe wetenschappelijke ‘biofeedback’-technieken zijn hetzelfde, voor wat meditatie betreft. Meditatie is geen bijproduct van een techniek. Meditatie gebeurt voorbij de geest. Geen techniek kan ooit voorbij de geest gaan.” – Osho

Bronnen:

(1)  http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/01/eight-weeks-to-a-better-brain/

 

© 1999 - 2020  Nieuwetijdskind Magazine

 getuigenissen

 • Leen Verellen

  "Ongelooflijk hoe deze methode werkt en hoe fantastisch dat jullie dit met de mensheid delen en ons allen hiervan mee laten genieten!"

  Leen Verellen
 • Anne Billen

  "Het was een bijzondere ervaring, deze online verbinding in meerdere betekenissen... Blij en dankbaar met wat ik ontvangen heb. Dat is in de eerste plaats gezelschap op een tocht die tot hiertoe voor mij heel erg privé was."

  Anne Billen
 • Katrien De Keyzer

  "Deze methode die heel vormelijk werkt, sluit - zeker voor een intuïtieve beelddenker als ik - heel goed aan om op een veilige en heldere manier met mijn lichaamsbewustzijn in contact te komen. HOPE is voor mij heel toegankelijk om dagelijks met mijn gevoelens, gedachten en gewaarwordingen aan de slag te gaan. Je wordt geleidelijk aan meer je eigen autoriteit en legt niet langer de oorzaak of de mogelijkheid tot verandering buiten jezelf.”

  Katrien De Keyzer
 • Kaat Desmet

  "Het was een vreemde ervaring om op deze manier een cursus te volgen en mee op stap te mogen gaan. Toch vond ik het fijn om deelgenoot te zijn van dit project en jullie ervaringen. Ook voor mij is er heel wat beweging gekomen en is de tocht nog lang niet ten einde."

  Kaat Desmet
 • Christine Lenaerts

  "Dankzij Hope kom ik op zo een natuurlijke en liefdevolle wijze in contact met onderdrukte stukken van mezelf, dat het geen confrontatie meer is, maar net een opluchting! De heling die ontstaat en het effect daarvan op mijn leven is onvoorstelbaar."

  Christine Lenaerts
 • Lieve Noels

  "Door de Hope-Intensive sessie, de 21 dagen selfcoaching en de oefeningen die ik nog zelf doe, kan ik meer laten zijn wat er is, zonder in strijd te gaan, te vluchten of te veroordelen. Het heeft me concreet de afgelopen tijd geholpen om wat er aan heftigs op mijn pad kwam, dwars door te gaan op een manier die veel leefbaarder is en me meer bij mezelf houdt."

  Lieve Noels
 • Paul Baatsen

  “Ik was vanaf het begin verbaasd over deze zeer eenvoudige, toegankelijke, diepgaande methodiek om met bijvoorbeeld emoties om te gaan. Ik heb er zelf héél veel aan gehad omdat het bij mij zeer snel werkte.  Daarom ben ik ook direct de weg gegaan tot Hope-facilitator. Je kunt deze methode inzetten in verschillende werkvelden. Ik wil dit graag proberen in de school waar ik lesgeef.”

  Paul Baatsen

Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de impact van meditatie
Harvard-onderzoekers aan het Massachusetts General Hospital

 

Door

Nieuwetijdskind Magazine

-

jan 2, 2021 Aangepaste datum: jan 1, 2021

 

Leestijd: 5 minuten

Uit meerdere onderzoeken blijken de vele fysiologische voordelen van meditatie. Het nieuwste onderzoek is gedaan door Harvard University.

In dit onderzoek van acht weken stelden Harvard-onderzoekers aan het Massachusetts General Hospital (MGH) vast dat meditatie letterlijk de grijze massa van het brein opnieuw aanmaakt in slechts acht weken. Het is het eerste onderzoek dat vastlegt dat meditatie verandering in de grijze massa van het brein veroorzaakt.

“Hoewel meditatie wordt geassocieerd met een gevoel van rust en fysieke ontspanning, beweren beoefenaars al lange tijd dat meditatie ook cognitieve en fysieke voordelen geeft die de hele dag voortduren. Uit dit onderzoek blijkt dat veranderingen in de hersenstructuur de oorzaak zou kunnen zijn voor zulke gemelde verbeteringen, en dat men zich niet alleen beter voelt omdat ze zich een tijdje hebben ontspand.” – Sara Lazar van het MGH Psychiatric Neuroimaging Research Program en een Harvard Medical School instructeur in de psychologie.

Het onderzoek

In dit onderzoek werden er een MRI genomen van de hersenen van 16 deelnemers, twee weken voordat het onderzoek echt begon. Men nam ook een MRI af nadat het onderzoek was afgerond.

“Uit de analyse van de MRI, die gericht was op gebieden waar in eerder onderzoek verandering door meditatie is waargenomen, bleek een verhoogde dichtheid van de grijze massa in de hippocampus – het deel dat zorgt voor leren en je geheugen – en in delen die verwant zijn aan zelfbewustzijn, compassie en introspectie.”

Voor het onderzoek deden de deelnemers elke dag aan meditatie, voor ongeveer 30 minuten per dag. Hierbij deden sommigen aan audio-opnames voor geleide meditatie, niet-beroordelend bewustzijn van sensaties, gevoelens en gemoedstoestand.

“Het is fascinerend om de plasticiteit van het brein te zien en dat we, door te mediteren, een actieve rol kunnen spelen in het veranderen van dat brein. We kunnen ons welzijn en de kwaliteit van ons leven verhogen. Uit ander onderzoek met andere patiëntpopulaties blijkt dat meditatie een aanzienlijke verbetering kan veroorzaken voor allerlei symptomen. We onderzoeken nu hoe de onderliggende mechanismen in het brein kunnen helpen bij deze verandering.” Britta Holzel, hoofdauteur van de paper en een research fellow aan MGH en Giessen University, Duitsland.

De darmen

Onderzoekers van Harvard hebben ook een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat meditatie een aanzienlijk effect kan hebben op klinische symptomen van maagdarmstelselaandoeningen, prikkelbaredarmsyndroom (IBS) en inflammatoire darmziekte (IBD). Het onderzoek toont aan dat de ontlokking van een ontspanningsrespons (een fysieke staat van diepe rust waarbij de fysieke en emotionele respons op stress verandert) enorm helpt.

Dit is het allereerste onderzoek waarbij het gebruik van de ‘ontspanningsrespons’ werd bekeken bij deze aandoeningen, en de eerste die keek naar de genetische effecten van de ontspanningsrespons bij individuen met wat voor aandoening dan ook. Het verslag is gepubliceerd in het tijdschrift PLOS-ONE.

Gezien de twee hierboven geciteerde onderzoeken en alle andere gedocumenteerde voordelen van meditatie, zou dit moeten uitnodigen tot meer onderzoek naar de voordelen van meditatie voor een hele rits aan ziekten.

“Onze resultaten suggereren fantastische mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en implementatie van deze behandeling in een grotere groep patiënten met maagdarmstelselaandoeningen. Er bestaan al meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat stressmanagementtechnieken en andere psychologische interventies kunnen helpen bij IBS, in ieder geval op de korte termijn. En hoewel het bewijs voor IBD nog niet even doorslaggevend is, wijzen sommige studies op mogelijke voordelen. Wat nieuw is aan ons onderzoek is de demonstratie van het effect van een geest/lichaam-interventie op de genen die inflammatoire factoren veroorzaken, waarvan bekend is dat ze een grote rol spelen bij IBD en mogelijk ook bij IBS.” – Brandon Kuo van het maagdarmstelselteam aan het MGH Department of Medicine, mede-hoofdauteur van het verslag.

Voor wie het niet weet, IBS en IBD zijn chronische aandoeningen die vergelijkbare symptomen veroorzaken, zoals buikpijn en verandering in de darmfunctie, zoals diarree. Onder IBD vallen ook dikkedarmontsteking en de ziekte van Crohn, waarbij men leidt aan ernstige inflammatie van een deel van of het gehele maagdarmstelsel. Uit onderzoek blijkt dat stress de symptomen verergert, dus dit onderzoek naar het verband tussen meditatie en deze ziekten is van groot belang.

 

 

De ontspanningsrespons is aan meerdere onderzoeken onderworpen en telkens blijkt dat een frequente uitoefening ervan (door middel van meditatie) directe fysiologische effecten heeft, bijvoorbeeld op zuurstofverbruik, hartslag, bloeddruk, angstgevoelens en dus ook stress. Dit werd 40 jaar geleden voor het eerst beschreven, door Herbert Benson, directeur emeritus van het Benson-Henry Institute en medeauteur van de paper waar dit artikel over gaat.

Bensons eerste onderzoek had 48 volwassen deelnemers, waarvan 19 gediagnosticeerd waren met IBS en 29 met IBD. Er was wekelijkse ontspanningsresponstraining en dagelijkse training thuis, van 15 tot 20 minuten.

Gedurende negen weken richtte het groepsprogramma zich op stressvermindering, cognitieve vaardigheden en gezond gedrag. Bij iedere wekelijkse sessie trainde men de ontspanningsrespons. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om thuis dagelijks 15 tot 20 minuten de training individueel te doen. Samen met aspecten uit andere groepsprogramma’s van het Benson-Henry Institute had dit programma ook een sessie die specifiek gericht was op het maagdarmstelsel.

“Zowel bij patiënten met IBS en IBD leek de deelname aan het lichaam/geest-programma te leiden tot een aanzienlijke verbetering in de symptomen, angstgevoelens en de algehele kwaliteit van hun leven. En niet alleen aan het einde van de onderzoeksperiode, maar tot nog drie weken later. Hoewel er geen significante veranderingen waren in de inflammatie voor beide groepen deelnemers, namen we wel veranderingen waar in de uitdrukken van bijna 200 genen onder de IBS-patiënten en in meer dan 1.000 genen onder de IBD-patiënten. Van veel van de veranderde genen is bekend dat ze leiden tot verbindingen die leiden tot een stressrespons en inflammatie.” 

Hoe mediteer je

Een veelvoorkomend misverstand over meditatie is dat je op een bepaalde manier moet zitten of iets specifieks moet doen om tot de voordelen te komen die het kan bieden. Maar eigenlijk hoef je alleen maar te zitten in een houding die jij comfortabel vindt. Dat kan in kleermakerszit zijn, liggend op bed, zittend op de bank; wat jij wilt.

Nog een veelvoorkomend misverstand over meditatie is dat je moet ‘proberen’ je hoofd leeg te maken. Een belangrijke factor die ik blij was te lezen in het onderzoek hierboven is dat de deelnemers deden aan ‘niet-beoordelend bewustzijn van sensaties, gevoelens en gemoedstoestand’. Je hoeft niet te proberen je geest te ‘legen’ als je mediteert. Probeer juist je gedachten, gevoelens en wat voor emoties je ook voelt te laten vloeien. Beoordeel ze niet, laat ze gewoon komen en gaan en heb vrede met ze.

Daarnaast geloof ik dat meditatie meer een gemoedstoestand is dan iets anders. Volgens mij hoeft niemand een half uur te gaan zitten en te ‘mediteren’, om het zo maar te zeggen, voordat ze er voordelen aan kunnen beleven, of voordat ze het beoefenen. Je kunt net zo goed mediteren wanneer je wandelt, bijvoorbeeld, of in die periode net voor je in slaap valt. Je kunt jezelf de hele dag ervan weerhouden om je gedachten te beoordelen, ze gewoon laten vloeien tot ze er niet meer zijn, of gewoon in een constante staat van rust en zelfbewustzijn verkeren. Zo zien de meeste mensen het niet, maar er is meer dan één manier om te mediteren.

“Je zult één van de meest fundamentele dingen van meditatie moeten begrijpen: geen techniek leidt tot meditatie. De oude zogenaamde technieken en de nieuwe wetenschappelijke ‘biofeedback’-technieken zijn hetzelfde, voor wat meditatie betreft. Meditatie is geen bijproduct van een techniek. Meditatie gebeurt voorbij de geest. Geen techniek kan ooit voorbij de geest gaan.” – Osho

Bronnen:

(1)  http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/01/eight-weeks-to-a-better-brain/

 

© 1999 - 2020  Nieuwetijdskind Magazine

 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >