Opvoeding & onderwijs

De 10 deelnemers vergaderen maandelijks in Merksem en twee maal per jaar wordt er een werkdag gepland.  De onderzoeksgroep opvoeding en onderwijs focust zich op volgende onderzoeksthema’s:

  • Wat hebben kinderen/jongeren nodig (bv. welke overgangsrites) om zich tot krachtige en verantwoordelijke individuen in een krachtig verbonden maatschappelijk systeem te ontwikkelen?
  • Welke rollen kunnen individuen of kan de gemeenschap in deze ontwikkeling opnemen?
  • Hoe kan in een opvoedingsrelatie of onderwijscontext het natuurlijk potentieel van elk kind optimaal gestuwd worden?
  • Welke (leer)praktijken werken?
  • Welke grondhouding is nodig of noodzakelijk?
  • Welke systemische factoren werken hier mee, welke tegen?
  • Wat hebben wij te leren en hoe kunnen we dit ook aan anderen doorgeven?

Als output van de onderzoeksgroep wordt een vormingsmoment voorzien en een publicatie in ‘2020-2021’.

Contact: patrick.fe.voet@gmail.com

Opvoeding & onderwijs


ons aanbod

Je vind hier op chronologische volgorde de lijst van alle activiteiten i.v.m. opvoeding- en onderwijs.

Geen items beschikbaar


Waarom zijn scholen in crisis?

Waarom zijn scholen in crisis?

Een getuigenis vanuit het veld

Ik ben al...

Okidoomantra

Okidoo is een coachingtraject voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarop...

Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >