PSYCHO-ECOLOGISCH FACILITATOR

PSYCHO-ECOLOGISCH FACILITATOR
2de jaar - Veranderingsprocessen

Psyco-ecologisch Facilitator

In het 2de jaar ligt het accent op het faciliteren van veranderingsprocessen bij anderen. Het jaarprogramma omvat 8 themadagen + zoom sessies waarop we verschillende thema’s aanreiken, waarrond we onderzoekswerk verrichten op de Baarbeekhoeve of op verplaatsing. De aangeleerde vaardigheden rond het energetisch managen van je eigen woonst breid je nu uit naar een ruimere omgeving, al dan niet met je eigen woonst verbonden.

Je leert dus ook om de energetica van grotere systemen in te voelen en in kaart te brengen, zoals een bedrijf, een stadsgedeelte, een natuurgebied,… We geven je een draaiboek hoe je dit stapsgewijs moet exploreren en hoe je zelf aanzet kan geven tot betere doorstroming en verbinding. Op die manier krijg je inzicht in knooppunten en energetische systemen in het landschap.

We stimuleren je ook tot onderzoek van de geschiedenis en de geologie van een plaats, waarbij je inzicht krijgt in het impact van politieke, religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen op de energiestromen van een stad of streek. Het traject van het tweede jaar laat je op die manier toe steeds fijner in te tunen op de specifieke imprint van elke plek. 

 

Inhoud van het jaarprogramma

Het tweede jaar psycho-ecologie omvat:

 • je eigen woon- of werkomgeving in stroming en in balans brengen vanuit verbinding met de ruimere omgeving,
 • het invoelen, opsporen en herkennen van krachtplekken en hun onderlinge verbindingen op kaart: o.a. via stadsplannen, Ferraris-kaarten, topografische kaarten, gebruik van google my maps, …,
 • onderzoek naar de energetische structuren die zich manifesteren binnen de natuurlijke opbouw van een streek waaronder de impact van leylijnen, breuklijnen, wateraders, bronnen, rivieren, bergen, valleien, …,
 • verkennen van de impact van de geologische bewegingen op een plek door de tijd heen, krachtopbouw via contact met bewustzijnsvormen verbonden met mineralen, gesteenten en kristallen,
 • verkennen van de menselijke impact op de opbouw van een plek door de tijd en de geschiedenis heen. Hoe ondersteunen de natuurlijke stromingen binnen een landschap de mens om een plek te kiezen voor bewoning of bij het realiseren van de eigen doelen? Wat gebeurt als bekrachtigende en ontkrachtende wisselwerking tussen mens en plaats bij de uitbouw van een stadsplanning, een bedrijfs-site, een religieus, sociaal, economisch, politiek netwerk, …? De impact van symbooldragers in deze interactie met de wijdere omgeving,
 • onderzoek naar de kracht en impact van natuurwezens op een plek en zijn ruimere omgeving, aanbod van krachtige healings-methoden verbonden met natuurreligies,
 • neutralisatie van astrale belasting en strijd-aspecten,
 • verdiepte kennis van de wetmatigheden binnen de geomantie, 
 • verkennen en optimaliseren van het eigen begidsingssysteem dat ondersteuning biedt bij psycho-ecologisch werk,      
 • systeem-opstellingen met plaatsen.  

 

Persoonlijk traject

Doel: psycho-ecologisch management en faciliteren van je woon- of werkomgeving, eveneens grotere systemen, een bedrijf, een stadsdeel en/of een natuurgebied, ….

Belangrijk in het tweede jaar psycho-ecologie is de sterke uitbreiding in de opleiding van het onderzoeksgedeelte. Hierbij start je zelf een traject op waarbij je een plek en thema kiest.

Tijdens het opleidingsjaar psycho-ecologisch facilitator leer je:  

 • het ruimere gebied verbonden met je plek in te voelen ter plekke en via het gebruik van kaarten,
 • informatie te bundelen die je wordt aangereikt vanuit de geografische en geologische hoek, vanuit de geschiedenis en door de tijd heen,
 • de karmische impact verkennen van de menselijke interactie met de plek en jouw persoonlijke rakingspunten hiermee,
 • contact leggen en in interactie gaan met wezens uit de astrale dimensie en de dimensie van de natuurwezens die de plek mee bezielen,
 • contact uitbreiden met de eigen begidsingssystemen die jou kunnen helpen bij het faciliteren van plekken.

In het kader van ons uitgangspunt, zo binnen, zo buiten, is het de bedoeling binnen dit traject de doorstroming van het eigen energetisch systeem te koppelen aan de neutralisatie, opklaring en transformatie van belastende factoren in de doorstroming van het energetisch systeem van de plek. We bieden u een aantal mogelijkheden van trajecten en onderzoeksterreinen:

 • een traject uitbouwen rond het faciliteren van je eigen woon- of werkomgeving,  
 • een traject uitbouwen rond faciliteren van een wijk, een bedrijf, een sacrale plaats, een natuurgebied, een stadgedeelte, …
 • een traject  uitbouwen rond faciliteren van een afgebakend stuk binnen één van de psycho-ecologische werkgroepjes (Brugge, Aalst, Leuven, Mechelen, … ).  

Je persoonlijk traject is de rode draad doorheen de jaaropleiding. Je krijgt hierrond feedback van de lesgevers :

 • tijdens de 7 themadagen
 • gedurende exploraties ter plaatse (een halve dag per deelnemer),
 • tijdens de regelmatige zoom-sessies doorheen het jaar,
 • binnen de huiswerkgroepen waar je samen met je collega’s je project verder uitdiept.

Een synthese van dat persoonlijk traject voor een beperkt publiek breng je naar voor als afsluiter tijdens de evaluatie-dag.   

 
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >