2018…, het jaar van de verwondering

Wat was onze verwondering groot toen we beseften dat meer dan 350 mensen in het hele land deelgenomen hebben aan het stilte project van oud naar nieuw. Zelfs het VRT radio nieuws maakte er een speciale item rond in het avondnieuws.
Het vertelt maar eens te meer hoe ‘stilte’ alsmaar belangrijker wordt in het hart van de hedendaagse mens.

 

Wie ons bij het einde van dit jaar ook inspireerde was onze koning. Toen we naar zijn kerstboodschap luisterden herkenden we meteen de oproep vanuit het eigen hart. We geven hieronder nog een aantal passages van deze boodschap weer, als ‘reminder’ voor het jaar dat komt. We lazen de tekst voor op onze kerstwake op 25 december in Antwerpen.


Koning Filip: "Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering"


Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik, die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering! Hoe wij naar de dingen kijken bepaalt ons handelen. Wie met verwondering naar de natuur kan kijken, zal haar ook meer respecteren. En wat waar is voor de natuur, geldt des te meer voor de mensen om ons heen. Achter onze zwakheden en gebreken zit er in elk van ons een rijke innerlijke schoonheid, die het verdient ontgonnen te worden. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven.


Verwondering wakkert onze creativiteit aan. Dan gaat meteen de deur wijd open voor inspiratie en scheppingskracht. Zo gaat het ook voor de grote uitdagingen van onze tijd, tot en met de toekomst van onze planeet zelf. Alleen met creativiteit zullen wij daar oplossingen voor vinden.

Laten we ons, tot slot, opnieuw verwonderen voor alles wat we samen hebben opgebouwd, ons gemeen goed, het resultaat van een lange geschiedenis van verbondenheid, verankerd in solidariteit en compromissen. Daaruit kunnen we de kracht putten, niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid. De toekomst van onze democratieën hangt in de eerste plaats af van de manier waarop we ernaar kijken. Hij begint met onderlinge verbondenheid. 


Er heerst veel onrust in de wereld. Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen.