Anders omgaan met sterven - Weekend 1 (Module B)

Binnen een veilige omgeving exploreren we onze positie in het verhaal van sterven, vóór, tijdens en na de dood. We ervaren dat door deze oefeningen ons blikveld ruimer wordt.

Binnen het Timotheus Project loopt sinds 1992 een intensief programma rond de stervensbegeleiding over de dood heen. We ontwikkelden een aanbod waarbij we ervaringsgericht en intuïtief aansluiten bij eeuwenoude overtuigingen van grote spirituele tradities. We zijn meer dan ons fysieke lichaam. Er is een werkelijkheid en een leven in overvloed over de dood heen! 

Onze inspiratie haalden we in de VS (Bob Monroe en Elisabeth Kübler-Ross) en eigen ervaringen. Centraal staan intuïtieve en bewustzijnsverruimende oefeningen, waarin we persoonlijk op een veilige en geleidelijke manier de verschillende stadia na de fysieke dood verkennen. Dit gebeurt voornamelijk via het beluisteren van tapes met holofonische klanken die ons intuïtief vermogen aanscherpen, via meditaties, gesprekken, oefeningen en getuigenissen.

In het  eerste weekend exploreren we vooral zelf de verschillende stadia na de fysieke dood en de verwerkingsprocessen daarbij. Een eerste contact met geliefden aan de andere zijde behoort tot de mogelijkheden, angst voor de dood vermindert of verdwijnt helemaal.

Tijdens het tweede weekend gaan we dieper in op het begeleidende proces tot na de fysieke dood, de uren de dagen nadien. Hoe kan ik iemand helpen en begeleiden die overgegaan is?
We hebben ook aandacht voor hen die rouwend achterblijven. Iedereen die dichtbij of veraf met sterven te maken heeft is welkom.
 


Waar: Prov.Vl.-Brabant-De Kluizerij (Aalstersedreef/Affligemdreef 1, Affligem)
Wanneer: Van za da 14/10 (10-22.30u) tot zo da 15/10 (9.30-17u)
Docent: Philippe Vandevorst i.s.m. Ster
Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk, geen voorkennis vereist
Meenemen: Lakens of slaapzak, kussensloop en toiletgerief
Prijs: 265 euro (incl. maaltijden). Overnachten zie opties bij inschrijven.
Inschrijven: Via www.epeca.eu, zowel voor de cursus als de overnachting.