logo
U bent hier: Oude website > Epeca > Agenda > Opleidingsjaren > Practitioner
Practitioner Psycho-Energetica

                                         Raadpleeg hier  Détailinfo en inschrijven   

Het ontdekken van je levensdroom

Met het Engelse woord ‘Practitioner’ leggen we in deze opleiding de klemtoon op het zelf: het kunnen toepassen, beoefenen en nuttig integreren van ‘psycho-energetische’ vaardigheden in je persoonlijk leven en/of je professionele context. Je leert hoe je innerlijke en uiterlijk hinderpalen tot medestanders kan transformeren. Je leert hoe je meer draagkracht kan ontwikkelen en hoe je in jezelf de diepe creatieve kracht kan aanboren. Je krijgt een waaier van mogelijkheden om psycho-energetisch te werken aangereikt.

De rode draad doorheen de opleiding is het ontdekken wat je écht in de diepte wenst voor je leven. Je maakt de reconnectie met je talenten, met dat wat je absoluut wil verwezenlijken in dit leven, met dat wat je als je missie of kernopdracht ervaart.  

In de themaweekends en integratiedagen ga je via oefening, exploratie en ‘zelf-coaching’ deze diepe wens verkennen en uit te diepen. In het samen oefenen, diep reflecteren of mediteren verwerf je de skills om je droom tot in de materie te activeren. Een ideale context om ervaringsgericht te leren.

In het Timotheus Project en de Epeca-opleidingen hebben we in de voorbije 25 jaar (en nog steeds) veel aandacht besteed aan het uitbouwen van een multidimensionaal theoretisch kader. Je leert verschillende onderdelen van dit model hanteren. Enkele uitgangspunten hiervan zijn:

 • We benaderen alles als energie (gekristalliseerde of stromende energie); leven en ontwikkelen zijn energiestromen.
 • Ontwikkeling of transformatie zijn enkel diepgaand en krachtig als ze energetisch multidimensionaal zijn.
 • De innerlijke ervaring is een fundamentele basis voor het leren.
 • Onze werkelijkheid verandert als we onze mentale modellen veranderen.
 • Onze binnenwereld is een spiegel voor de buitenwereld en omgekeerd.
 • ‘Alignement’ of het op één lijn brengen van je hart, hoofd en buik leidt tot functioneren als een geheel en brengt ‘presence’.
 •  Presence leidt tot betrokkenheid en overgave, waaruit ervaringen ontstaan die beschouwd kunnen worden als ‘ synchroniciteiten’.
 •  Het leren volgen van de authentieke energiestroom leidt op natuurlijke wijze tot het ervaren van je kernopdracht.

 

De practitionersopleiding bestaat uit een startdag, 4 themaweekends, 2 integratiedagen en een evaluatiedag. Daarnaast zijn er regelmatige huiswerkgroepjes en 2 individuele supervisiesessies met je persoonlijke coach. Je rondt het jaar af met een kleine presentatie voor je medecursisten. Daarin licht je toe hoe jij je droom aan het waarmaken bent en wat je volgende acties zullen zijn.
 

 

Inhoud

Themaweekends

Didactisch bouwden we elk weekend zo op dat je alle vaardigheden volledig kunt integreren. Vandaar dat je doorheen het leerproces steeds vijf fases herkent:

 • Verkenning
 • Kennen
 • Kunnen
 • Zijn
 • Actief toepassen

 

Via oefeningen verken je het aangebrachte thema. Op deze ervaring volgt de verdieping naar het ‘kennen’ waarbij je meer cognitieve achtergrondinformatie krijgt over de ervaring. Je verdiept verder via oefening waarbij we in een opleidingsomgeving toetsen of je de aangeleerde vaardigheden écht kunt toepassen. Deze toepassing leidt dan vaak tot een subtiele identiteitsshift: ik ben meer dan ik tot hiertoe dacht te zijn. Hier kom je duidelijk bij het verdiepte niveau van ‘zijn’. De laatste fase stimuleert naar de ‘actieve toepassing’ in het dagelijks werkveld, waarbij het in de omgeving duidelijk wordt dat je een vernieuwde impact hebt op het leven.

 
Integratiedagen

Tijdens een integratiedag oefen je de psycho-energetische vaardigheden in die je tijdens het vorige themaweekend hebt aangeleerd. Je integreert daarbij de toepassing daarvan in jouw beroepsleven. Op het eind van de dag is er een supervisie in kleine groep. Dit geeft je de kans om jouw eigen proces toe te lichten of persoonlijke feedback te ontvangen van de andere deelnemers.

 
Verslagen

Je brengt naast een verslag over het weekend ook een ‘case’ binnen, waarin je vertelt hoe je de aangeleerde vaardigheden concreet in jouw beroepsleven integreerde. Jouw vorderingen bespreek je regelmatig tijdens de supervisiebijeenkomst.

 
Individuele supervisie

Doorheen het jaar zijn in het opleidingstraject twee bijkomende individuele supervisiemomenten voorzien met een staflid rond je persoonlijke vorderingen doorheen de opleiding.

 
Huiswerkgroepen

In kleine maandelijkse huiswerkgroepen bespreek je de verslagen van de weekends en oefen je de aangeleerde vaardigheden in.

 

Certificaat

Je ontvangt het certificaat Psycho-energetisch Practitioner, indien je naast het volgen van de lesuren, het voltooien van je verslagen en een positieve evaluatie bekomt.

 

Deelnamevoorwaarde 

De starterskit gevolgd hebben. Klik hier voor meer info en mogelijkheden.

 

Locatie

Alle lessen gaan door in De Kluizerij in Affligem. Indien je wenst te overnachten tijdens de 4 weekends, maak dan je keuze bij je inschrijving.

 

Nota

Contacteer het secretariaat voor een alternatief betalingsplan, indien het moeilijk is om de bijdrage in éénmaal te betalen.

 

Vanaf eind maart kan je hier

Détailinfo en inschrijven

raadplegen.