Verdiepingsmodules

Na het volgen van de startmodule 'Intuïtieve basisvaardigheden', kan je kiezen uit één of meerdere verdiepingsmodules die in jouw regio per trimester worden aangeboden. De volgorde en het trimester (voorjaar, lente of najaar) waarin je deze modules aanvat is volgens jouw eigen mogelijkheden.

Chakrapsychologie

Via je aangeleerde intuïtieve basisvaardigheden ga je jouw eigen energie ontdekken. Eerst verken je buik-, hart- en hoofdgebied. Daarna exploreer je meer gedétailleerd je verschillende energiepakketjes, de zeven zogenaamde chakra's: stuit-, seks-, zonnevlecht-, hart-, keel-, derde oog- en kruinchakra.

Het doel van deze module is om je bewust te maken waar jij je energie momenteel haalt en waar de energiestroom geblokkeerd zit. Vanuit die ervaring leer je meer evenwicht en keuzevrijheid te ontwikkelen in je energiestroom.

Multidimensionaliteit

In deze module ga je ontdekken dat je meer bent dan je fysieke lichaam. Vanuit je persoonlijkheid straal je ook vitale, emotionele en mentale energie uit die een energetisch veld rond je fysieke lichaam vormen. Verder ben je nog onder invloed van collectieve velden: het etherische, het astrale en het hoger mentale.

De menselijke aura of het uitstralingsveld is een weerspiegeling van ons lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele groeiproces. Het is de expressie van onze persoonlijkheid als geheel en van onze potentiële vermogens. Je leert om de verbanden te zien tussen die verschillende velden (ook dimensies, lagen, of lichamen genoemd) en hoe dit een weerslag heeft op je leven. Je leert hoe je daar zelf invloed kan op uitoefenen. Zo kan je beter gecenterd zijn en je ware pad in dit leven volgen. 

Intuïtief leiderschap (IO2B)

Dit aanbod biedt je een aanzet, een kader, een denkwijze voor het ontwikkelen van meer persoonlijke kracht en vervulling in je leven rond de vijf belangrijkste uitdagingen voor elke volwassene: realiseren van het levensdoel, aangaan van liefdevolle relaties, behouden van een goede gezondheid en vitaliteit door meesterlijk om te gaan met tijd en stress, evenwicht te brengen in persoonlijk en beroepsleven en voorspoed en succes te ervaren. Ons uitgangspunt hierbij is dat we uitdagingen zien als kansen en niet als hindernissen, problemen of mislukkingen.

Je leert omgaan met de dynamiek van de vijf elementen. Via de logische niveau's vanuuit het NLP-denken ga je intuïtief op zoek naar je missie in dit leven. Je krijgt tools mee om die te verwezenlijken, zoals de Disney-strategie, schattenjacht, biografisch werk en een oefening van Brandon bays om beter om te gaan met je angsten.

Dit programma bieden we voorlopig voor de laatste keer als een volledig jaar aan. Het jaar bestaat uit 28 lessen in beperkte groep (10 tot 24 deelnemers), en één lesdag en één lesweekend met alle groepen samen.

Intuïtieve ongoing groep

Heb je het volledige Intuïtieve Groeitraject achter de rug (3 jaar of minimum 9 modules), dan kan je aansluiten bij een Intuïtieve ongoing-groep. Dank zij het verder inoefenen van de intuïtieve vaardigheden, blijf je aandacht hebben voor je persoonlijke groeiproces. Naast de groepsreading en -healingslessen, volg je ook de maandelijkse Gatherings om het oefenen in het creëren van de stilte in jezelf nog meer te activeren.

Tijdens de maandelijkse gesloten groep ga je tijdens het eerste deel van de avond, meestal in kleine groepjes, vanuit een thema of vraag die iemand in zijn dagelijks leven wenst te verdiepen, verruimd waarnemen. Van daaruit ga je met je collega’s, ondersteund door de lesgever en assistenten, creatief aan de slag om een energetische oefening te bedenken (vanuit het ruime aanbod van de voorbije jaren) als ‘healing’ voor de andere. Na de pauze begeleid je (samen) de andere in de oefening. Alle deelnemers gaan daarna eveneens door de oefening vanuit hun eigen thema.

Tussendoor spelen we ook in op actuele thema’s waarrond onderzoek gebeurt binnen het Timotheus Project. Zo kan de lesgever een nieuw thema aanbrengen dat je nog niet verdiepte in de vorige jaren.schema intuitieve ontwikkeling
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >