Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Zomerzonnewende 2019

Zomerzonnewende 2019
Midzomer-feesten

In de dagen tussen 20 en 23 juni is het Midzomer.
De Zomerzonnewende is de tijd van de langste dag en de kortste nacht. De zon komt 3 dagen lang op dezelfde plek aan de horizon piepen, voordat ze weer terugschuift richting haar Winterzonnewendeplekje aan de horizon.
De Zomerzonnewende is de tijd om stil te staan bij de wending van de energie in de natuur. Die energie trekt zich na een periode van uitdijen en groei, nu weer langzaam terug.

De Summersolstice is het hoogtepunt van een groeiperiode. De natuur is op haar piek van ‘manifestatiemodus’. Ze staat vol in blad, in bloei en het eerste fruit en graan is zelfs al aan het rijpen. Er heerst overvloed alom.

Wat betekent dit voor jou?
Sta deze dagen eens even stil, bij alles wat zich bij jou, en voor jou, heeft gemanifesteerd tijdens deze uitdijende, naar buiten gerichte helft van het kosmische jaarwiel.
Welke zaadjes zijn tot bloei gekomen?
Wat heb je bereikt?
Waar ben je dankbaar voor?

Neem deze overdenkingen de komende tijd met je mee naar binnen, zodat je ze kunt integreren in je innerlijke wereld en in je binnenste niveaus. Vier deze terugkomst van de donkere helft van het jaar, waarin de tijd aanbreekt om je prestaties, successen en mislukkingen te verwerken en te ontwikkelen tot een nieuwe, innerlijke wijsheid.

Op de zomerzonnewende begint de zon aan een nieuwe cyclus. De actieve krachten in de natuur transformeren. De Grieken vierden dit als het Heilig Huwelijk tussen Zeus en Hera; de Romeinen tussen dat van Jupiter en Juno. In deze vereniging stonden de afzonderlijke goden symbool voor het actieve, en het ontvankelijke principe. In de Christelijke traditie is het Midzomer-feest terug te vinden als Sint-Jan. Op de dag van Sint-Jan, 24 juni, wordt de geboortedag van Johannes de Doper gevierd. Dit was de profeet, die Jezus in de Jordaan doopte. Ook het Sint-Jansfeest markeert het begin van een nieuwe periode in het jaar.

In het boek ‘Godinnen van eigen Bodem‘ vertelt Ineke Bergman, dat in Nederland de godin Anna werd gekoppeld aan 21 juni. Anna is de moedergodin van geboorte, dood en wedergeboorte. Zij spint met haar spinnenwiel de draden aan ons levensweb en herinnert je eraan, dat alles met elkaar in verbinding staat. Ze vertelt je, dat de patronen die je ‘weeft’ met je gedachten, emoties en daden op dit moment, altijd verbonden zullen zijn met je toekomst. Net zoals alle draden in een web met elkaar in verbinding staan. Het Sint-Jansfeest, de godin Anna, de godenhuwelijken en de Heilige Anna staan allen in het teken van vruchtbaarheid en het Heilig Huwelijk.

Met Sint-Jan worden vreugdevuren ontstoken en sprongen jongens en meisjes hand-in-hand over dit vruchtbaarheidsvuur om hun band te bezegelen. De godin Anna is een vruchtbaarheidsgodin en tot de Heilige Anna wordt nog steeds gebeden om een partner. Zoals je ziet, de Zomerzonnewende-tijd is een bijzondere periode, waarin aandacht was, en ís, voor de vereniging en transformatie van twee tegengestelde energieën.
Wat ga jij doen om dit te vieren? 

In Zweden wordt de midzomernacht gevierd door te dansen om een met bloemen versierde meipaal. Ook is er een traditie onder ongetrouwde meisjes dat ze eerst iets zouts eten en daarna zeven verschillende bloemen onder hun kussen leggen. Als ze dan gaan slapen, dromen ze over hun toekomstige echtgenoot.

Ook in Griekenland is er eenzelfde traditie rondom de midzomernacht, genaamd de Klidonas. Alle ongetrouwde vrouwen stoppen een dierbaar persoonlijk bezit in een pot. Die wordt ’s nachts onder een vijgenboom gelegd. De magie van de wende zorgt er vervolgens voor dat deze objecten magische krachten krijgen. En de meisjes in kwestie dromen vervolgens over hun toekomstige echtgenoten.

Een van de grootste zomerzonnewende vieringen wordt gehouden bij de ruïne die al vijfduizend jaar de langste dag van het jaar vastlegt: Stonehenge. Het verbond tussen mannen en vrouwen – de zon als vrouwelijk en de aarde als mannelijk – wordt gevierd en het is het moment om te trouwen en om vruchtbaarheid te eren.

Op de avond van Sint-Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld.

Met Sint-Jan was het voor vrouwen mogelijk een vrijer te vinden. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk bloemen aan de huizen te hangen of boven de straat en 's avonds feest te vieren met elkaar. Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp of de buurt.

Uitnodiging 
Ook bij Timotheus vieren we jaarlijks steeds bewuster de seizoenwissels. Volgende zaterdag maken we naar jaarlijkse gewoonte tijd in De Kluizerij voor dit zomerfeest. Iedereen is welkom – de deelname is gratis. 

Na het ritueel is er een barbecue. Ter plaatse kan je vlees en/of vis verkrijgen. We vragen om zelf een slaatje, fruit, gebak, groentesalade, sausje, brood enz. mee te brengen. Zo creëren we samen een mooie buffettafel.

Detailinfo
 

Oproep
We zoeken op dit ogenblik nog een aantal vrijwilligers die een uurtje zouden willen helpen om drank te verkopen of te helpen bij de afwas.
Mocht je tijd en zin hebben, stuur ons een mailtje naar info@timotheus.org

Tot zaterdag!

De kerngroep
 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Zomerzonnewende 2019
Midzomer-feesten

In de dagen tussen 20 en 23 juni is het Midzomer.
De Zomerzonnewende is de tijd van de langste dag en de kortste nacht. De zon komt 3 dagen lang op dezelfde plek aan de horizon piepen, voordat ze weer terugschuift richting haar Winterzonnewendeplekje aan de horizon.
De Zomerzonnewende is de tijd om stil te staan bij de wending van de energie in de natuur. Die energie trekt zich na een periode van uitdijen en groei, nu weer langzaam terug.

De Summersolstice is het hoogtepunt van een groeiperiode. De natuur is op haar piek van ‘manifestatiemodus’. Ze staat vol in blad, in bloei en het eerste fruit en graan is zelfs al aan het rijpen. Er heerst overvloed alom.

Wat betekent dit voor jou?
Sta deze dagen eens even stil, bij alles wat zich bij jou, en voor jou, heeft gemanifesteerd tijdens deze uitdijende, naar buiten gerichte helft van het kosmische jaarwiel.
Welke zaadjes zijn tot bloei gekomen?
Wat heb je bereikt?
Waar ben je dankbaar voor?

Neem deze overdenkingen de komende tijd met je mee naar binnen, zodat je ze kunt integreren in je innerlijke wereld en in je binnenste niveaus. Vier deze terugkomst van de donkere helft van het jaar, waarin de tijd aanbreekt om je prestaties, successen en mislukkingen te verwerken en te ontwikkelen tot een nieuwe, innerlijke wijsheid.

Op de zomerzonnewende begint de zon aan een nieuwe cyclus. De actieve krachten in de natuur transformeren. De Grieken vierden dit als het Heilig Huwelijk tussen Zeus en Hera; de Romeinen tussen dat van Jupiter en Juno. In deze vereniging stonden de afzonderlijke goden symbool voor het actieve, en het ontvankelijke principe. In de Christelijke traditie is het Midzomer-feest terug te vinden als Sint-Jan. Op de dag van Sint-Jan, 24 juni, wordt de geboortedag van Johannes de Doper gevierd. Dit was de profeet, die Jezus in de Jordaan doopte. Ook het Sint-Jansfeest markeert het begin van een nieuwe periode in het jaar.

In het boek ‘Godinnen van eigen Bodem‘ vertelt Ineke Bergman, dat in Nederland de godin Anna werd gekoppeld aan 21 juni. Anna is de moedergodin van geboorte, dood en wedergeboorte. Zij spint met haar spinnenwiel de draden aan ons levensweb en herinnert je eraan, dat alles met elkaar in verbinding staat. Ze vertelt je, dat de patronen die je ‘weeft’ met je gedachten, emoties en daden op dit moment, altijd verbonden zullen zijn met je toekomst. Net zoals alle draden in een web met elkaar in verbinding staan. Het Sint-Jansfeest, de godin Anna, de godenhuwelijken en de Heilige Anna staan allen in het teken van vruchtbaarheid en het Heilig Huwelijk.

Met Sint-Jan worden vreugdevuren ontstoken en sprongen jongens en meisjes hand-in-hand over dit vruchtbaarheidsvuur om hun band te bezegelen. De godin Anna is een vruchtbaarheidsgodin en tot de Heilige Anna wordt nog steeds gebeden om een partner. Zoals je ziet, de Zomerzonnewende-tijd is een bijzondere periode, waarin aandacht was, en ís, voor de vereniging en transformatie van twee tegengestelde energieën.
Wat ga jij doen om dit te vieren? 

In Zweden wordt de midzomernacht gevierd door te dansen om een met bloemen versierde meipaal. Ook is er een traditie onder ongetrouwde meisjes dat ze eerst iets zouts eten en daarna zeven verschillende bloemen onder hun kussen leggen. Als ze dan gaan slapen, dromen ze over hun toekomstige echtgenoot.

Ook in Griekenland is er eenzelfde traditie rondom de midzomernacht, genaamd de Klidonas. Alle ongetrouwde vrouwen stoppen een dierbaar persoonlijk bezit in een pot. Die wordt ’s nachts onder een vijgenboom gelegd. De magie van de wende zorgt er vervolgens voor dat deze objecten magische krachten krijgen. En de meisjes in kwestie dromen vervolgens over hun toekomstige echtgenoten.

Een van de grootste zomerzonnewende vieringen wordt gehouden bij de ruïne die al vijfduizend jaar de langste dag van het jaar vastlegt: Stonehenge. Het verbond tussen mannen en vrouwen – de zon als vrouwelijk en de aarde als mannelijk – wordt gevierd en het is het moment om te trouwen en om vruchtbaarheid te eren.

Op de avond van Sint-Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld.

Met Sint-Jan was het voor vrouwen mogelijk een vrijer te vinden. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk bloemen aan de huizen te hangen of boven de straat en 's avonds feest te vieren met elkaar. Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp of de buurt.

Uitnodiging 
Ook bij Timotheus vieren we jaarlijks steeds bewuster de seizoenwissels. Volgende zaterdag maken we naar jaarlijkse gewoonte tijd in De Kluizerij voor dit zomerfeest. Iedereen is welkom – de deelname is gratis. 

Na het ritueel is er een barbecue. Ter plaatse kan je vlees en/of vis verkrijgen. We vragen om zelf een slaatje, fruit, gebak, groentesalade, sausje, brood enz. mee te brengen. Zo creëren we samen een mooie buffettafel.

Detailinfo
 

Oproep
We zoeken op dit ogenblik nog een aantal vrijwilligers die een uurtje zouden willen helpen om drank te verkopen of te helpen bij de afwas.
Mocht je tijd en zin hebben, stuur ons een mailtje naar info@timotheus.org

Tot zaterdag!

De kerngroep
 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >