Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


We have a dream

We have a dream

We zijn in de vorige eeuw gezegend geweest met een aantal bijzondere mensen, zoals Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Einstein, David Bohm of Sri Aurobindo.

50 jaar geleden, op 4 april 1968 werd Martin Luther King jr vermoord in Memphis, Tennessee.
Zijn speech die begon met de woorden: ‘I have a dream’ galmt nog steeds op de Mall in Washington.
Hij was een man met een droom. Een droom zo meeslepend, een ideaal met zó veel overtuigingskracht, dat ze nog steeds bepalend zijn voor de wijze waarop we vandaag de dag denken. 

Toen we 25 jaar geleden met het Timotheus Project begonnen, hadden we ook een droom. We waren toen sterk geïnspireerd door een uitspraak van Einstein, die in zijn dagboek schreef:
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Problemen kan je niet oplossen op het niveau van waaruit het probleem ontstaan is.

Vanuit het gezamenlijk mediteren begon voor ons in 1993 een wonderlijk avontuur. De ontdekking dat in ieder mens een enorm potentieel schuilt, een levenskracht die wonderen kan verrichten, een creatieve genius die antwoord kan geven op onze diepste vragen en oplossingen, heeft voor onze grootste problemen een liefde die alles kan helen, een vrede die alle grenzen en vormen van afgescheidenheid trotseert. Dit is wat Sri Aurobindo, één van de grote wijsgeren uit India, het ‘Supramentale Bewustzijn’ noemde. Een kracht en inspiratiebron die het mentale overstijgt.

 

Ratio en wetenschap

Sinds de 16° eeuw hebben we als mensheid onnoemelijke stappen voorwaarts gezet met Newton, Descartes, Spinoza. Zij leidden ons in de eeuwen van de verlichting en de wetenschap. De ratio, het denken en de wetenschap zouden ons eindelijk bevrijden van al onze fundamentele problemen.
Wat een prachtig nieuw perspectief!

De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken vandaag nog steeds sterk bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wel steeds dis-functioneler geworden. “De wereld die we hebben geschapen is een product van onze manier van denken”, zei Einstein. “Niets in de toekomst zal veranderen zonder fundamenteel nieuwe denkwijzen. We gaan er niet geraken door steeds meer van hetzelfde te doen”, schrijft hij.

David Bohm(natuurkundige) vertelt over het fenomeen gedachte en hoe we de gevangene kunnen zijn van onze gedachtepatronen. “De gedachte creëert de wereld en zegt dan: Ik heb het niet gedaan”, zegt hij. Bohm spreekt over ‘De generatieve orde’ waarin we afhankelijk van onze staat van bewustzijn, kunnen participeren in de wijze waarop de realiteit zich ontvouwt.

Onderzoekers zoals Einstein, Bohm, (natuurkundige), Reich (lichaamstherapeut), Steiner (Antroposoof) en Bateson (grondlegger van het systeemdenken) gooiden het rationele denken uit de 16de eeuw grondig overhoop. Zij waren de pioniers op weg naar een nieuwe stap voor de mensheid in de 20ste eeuw.

Er is iets dat al deze pioniers met elkaar gemeen hebben. De vaststelling dat hun individuele uiting van bewustzijn bepalend is geweest voor de geschiedenis en de mensheid een ander aanzien heeft gegeven. Hoewel iedereen dacht dat hun dromen een onmogelijkheid waren, hebben ze door de kracht van hun bewustzijn het onmogelijke mogelijk gemaakt. Niet wat ze deden maakte het verschil, maar wie zij waren. Ze waren niet slechts een deel van de oplossing, hun bewustzijn was de oplossing. Hun bewustzijnskracht op zich verrichtte wonderen.

Mahatma Gandhi was onwrikbaar in zijn overtuiging dat zijn land vrij kon worden door mededogen en geweldloosheid. Door de kracht van dat bewustzijn werd hij de belangrijkste katalysator voor India's bevrijding van de Britse overheersing. Gandhi was een levend voorbeeld van zijn eigen woorden: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.”

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze pioniers. Doorheen onze gezamenlijke zoektocht ontdekten we dat onze bevindingen ook sterk resoneerden met de laatste nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, vooral dan in het hersenonderzoek en de kwantumfysica.

Iemand zoals Jacques Fradin (Franse arts die het ‘Institute of Environmental Medicine en Neuroscience’ opstartte) spreekt over de ontwikkeling van het Prefrontale bewustzijn. De bevindingen van de Neurogenese, waarin men het concept intelligentie ook verbindt met het hart en de buik, zijn baanbrekend en verwijzen naar aloude wijsheden van het boeddhisme of zelfs onze eigen westerse oude wijsheid.

 

Samen dromen

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met dat Prefrontale bewustzijn. Zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. Na 25 jaar voelen we dat onze gezamenlijke droom toe is aan een ‘Upgrade’. Wereldwijd verbinden mensen zich vandaag om onze samenleving in beweging te brengen. En wie daarbij een intensief innerlijk groeiproces meemaakt, voelt dat het in onze wereld écht anders kan. Het is geen ideologie of geen broze droom. Nee, het is vaak een diep aanvoelen, een diep weten. Wie dit aanvoelt, weet dat zij/hij niet aan de kant kan blijven staan en is bereid daar ook een prijs voor te betalen.

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren. 

Ondanks onze twijfels en angsten in deze onzekere tijden, is er een waarachtiger aspect van onszelf dat zich manifesteert en dat ontdekt heeft dat er een andere nieuwe weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden, zowel voor onszelf als voor onze wereld.

Positief is dat meer en meer mensen ontdekken dat alles van jezelf afhangt. Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? 
Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

 

Actieve gemeenschapsvorming

Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Er zijn een aantal thema’s die ons sterk beroeren en die we in de volgende periode op de agenda willen blijven plaatsen. Van een lerende organisatie die honderden mensen geschoold heeft gedurende de laatste 25 jaren binnen het kader van onze specialiteit ‘intuïtieve ontwikkeling’ willen we voortaan groeien naar een meer breed gedragen maatschappelijke beweging, die mee wil vormgeven aan een nieuwe samenleving voor onszelf en onze kinderen.

Zo zijn de laatste tijd heel wat nieuwe initiatieven gegroeid binnen Timotheus waar vrijwilligers steeds intenser, creatiever hun bijdrage leverden in verschillende onderzoeksgroepen. In deze onderzoeksgroepen werd nagedacht hoe de essentie van het gedachtegoed van Timotheus een bedding kan vinden in verschillende toepassingsgebieden, zoals stressvrijer en minder gehaast leven, subtiele communicatie met mensen met dementie, stervensbegeleiding, opvoeding en onderwijs, op een nieuwe manier omgaan met de natuur, vitaler en gelukkiger ouder worden, vrouw zijn in deze tijd, kunst en creativiteit.

Er zijn zeker nog een aantal andere maatschappelijke thema’s die we in de toekomst verder willen verkennen en verdiepen, zoals het evenwicht tussen werk en privé, stress en gezondheidsproblemen, de zingevingsvragen en de afwezigheid van vaste referentiekaders in onze samenleving, omgaan met geld, hoe we een duurzame toekomst kunnen verzekeren voor onze kinderen en onze kleinkinderen.

De onderzoeksgroepen die op dit ogenblik actief zijn binnen Timotheus komen getuigen over de voorlopige resultaten van hun onderzoek en animeren verschillende workshops op de dag van Transformatie op 2 september in De Kluizerij. Tijdens deze dag vertellen we ook als kerngroep hoe we graag de volgende periode nieuwe stappen willen zetten in de realisatie onze droom.

Wie zich graag mee wil inzetten in deze nieuwe stroom en op de hoogte blijven van nieuwe impulsen en activiteiten, kan gratis lid worden van het Active Community Project (ga naar https://www.timotheus.org/active-community/active-community-membership). Deelnemen aan de Sit-ins zijn een ideale manier om je actief te verbinden met dit netwerk. Deze lokale antennes groeien uit tot een vernieuwde formule, waarin mensen samenkomen om op te laden en de rijke verbinding en ontmoetingen met elkaar als een hefboom te ervaren om hun innerlijke groei een boost te geven. Dit kan hen nog meer stuwen tot verbondenheid met hun buurt, hun omgeving. Misschien wil je zelf graag Sit-in facilitator worden, schrijf dan gauw in voor de vormingsdag binnenkort (zie pag. xxx). Daarnaast kan je maandelijks ook deelnemen aan de regionale Gatherings, waarin telkens een nieuw thema, uit het dagelijkse leven gegrepen, aan bod komt.

Er is ook het initiatief ‘hoeder van de stad’ waarin je energetisch meer verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen buurt of regio. Op de laatste dag van het jaar hopen we zoals vorig jaar weer in alle grote steden van het land ‘een stilte wake’ te houden.

Wie zich meer intens wil vormen kan deelnemen aan een basismodule intuïtieve ontwikkeling.
10.000 deelnemers zijn je daarin al voorgegaan. De nieuwe startmodule heeft een upgrade ondergaan en bereid je nog sneller en dieper voor om het innerlijke leiderschap over je leven op te nemen en daarna vanuit je talenten in een ‘dienend leiderschap’ mee te bouwen aan deze nieuwe droom. Wie de startmodule al gevolgd heeft in het verleden kan meedoen aan de upgrade aan sterk verminderde prijs.

Wie dit graag uitwerkt binnen zijn professionele context kan terecht bij Epeca voor een aparte beroepsopleiding, coaching of leadership traject. Meer info krijg je hierrond op 2 september.

Het Timotheus Project bestaat 25 jaar maar meer dan nooit voelen we dat we aan de vooravond staan van een nieuwe weg. In de kerngroep botsten we de laatste weken op nieuwe inzichten en ervaringen die we duidelijk de volgende jaren verder willen uitwerken en verdiepen. Centrale vraag is hierbij hoe het supramentale bewustzijn werkelijk het verschil maakt in ons dagelijks leven en een fundamentele doorbraak kan betekenen in het leven van mensen.

In dit najaar zetten we als organisatie Timotheus Project de eerste nieuwe stappen. Kom je met ons meedoen? Graag ontmoeten we elkaar op 2 september op de Dag van Transformatie.
We vertellen je dan hoe we deze nieuwe stapstenen naar de 21ste eeuw verder willen vormgeven.
Bij ons kriebelt het alvast meer dan ooit.

Philippe Vandevorst

 

Bibliografie:

Sri Aurobindo of het avontuur van het menselijk bewustzijn (Satprem)
Jacques Fradin Wijzer van Stress (Jacques Fradin)
Innerlijke vrijheid (Krishnamurti)
mBraining (Grant Soosalu en Marvin Oka)


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


We have a dream

We zijn in de vorige eeuw gezegend geweest met een aantal bijzondere mensen, zoals Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Einstein, David Bohm of Sri Aurobindo.

50 jaar geleden, op 4 april 1968 werd Martin Luther King jr vermoord in Memphis, Tennessee.
Zijn speech die begon met de woorden: ‘I have a dream’ galmt nog steeds op de Mall in Washington.
Hij was een man met een droom. Een droom zo meeslepend, een ideaal met zó veel overtuigingskracht, dat ze nog steeds bepalend zijn voor de wijze waarop we vandaag de dag denken. 

Toen we 25 jaar geleden met het Timotheus Project begonnen, hadden we ook een droom. We waren toen sterk geïnspireerd door een uitspraak van Einstein, die in zijn dagboek schreef:
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Problemen kan je niet oplossen op het niveau van waaruit het probleem ontstaan is.

Vanuit het gezamenlijk mediteren begon voor ons in 1993 een wonderlijk avontuur. De ontdekking dat in ieder mens een enorm potentieel schuilt, een levenskracht die wonderen kan verrichten, een creatieve genius die antwoord kan geven op onze diepste vragen en oplossingen, heeft voor onze grootste problemen een liefde die alles kan helen, een vrede die alle grenzen en vormen van afgescheidenheid trotseert. Dit is wat Sri Aurobindo, één van de grote wijsgeren uit India, het ‘Supramentale Bewustzijn’ noemde. Een kracht en inspiratiebron die het mentale overstijgt.

 

Ratio en wetenschap

Sinds de 16° eeuw hebben we als mensheid onnoemelijke stappen voorwaarts gezet met Newton, Descartes, Spinoza. Zij leidden ons in de eeuwen van de verlichting en de wetenschap. De ratio, het denken en de wetenschap zouden ons eindelijk bevrijden van al onze fundamentele problemen.
Wat een prachtig nieuw perspectief!

De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken vandaag nog steeds sterk bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wel steeds dis-functioneler geworden. “De wereld die we hebben geschapen is een product van onze manier van denken”, zei Einstein. “Niets in de toekomst zal veranderen zonder fundamenteel nieuwe denkwijzen. We gaan er niet geraken door steeds meer van hetzelfde te doen”, schrijft hij.

David Bohm(natuurkundige) vertelt over het fenomeen gedachte en hoe we de gevangene kunnen zijn van onze gedachtepatronen. “De gedachte creëert de wereld en zegt dan: Ik heb het niet gedaan”, zegt hij. Bohm spreekt over ‘De generatieve orde’ waarin we afhankelijk van onze staat van bewustzijn, kunnen participeren in de wijze waarop de realiteit zich ontvouwt.

Onderzoekers zoals Einstein, Bohm, (natuurkundige), Reich (lichaamstherapeut), Steiner (Antroposoof) en Bateson (grondlegger van het systeemdenken) gooiden het rationele denken uit de 16de eeuw grondig overhoop. Zij waren de pioniers op weg naar een nieuwe stap voor de mensheid in de 20ste eeuw.

Er is iets dat al deze pioniers met elkaar gemeen hebben. De vaststelling dat hun individuele uiting van bewustzijn bepalend is geweest voor de geschiedenis en de mensheid een ander aanzien heeft gegeven. Hoewel iedereen dacht dat hun dromen een onmogelijkheid waren, hebben ze door de kracht van hun bewustzijn het onmogelijke mogelijk gemaakt. Niet wat ze deden maakte het verschil, maar wie zij waren. Ze waren niet slechts een deel van de oplossing, hun bewustzijn was de oplossing. Hun bewustzijnskracht op zich verrichtte wonderen.

Mahatma Gandhi was onwrikbaar in zijn overtuiging dat zijn land vrij kon worden door mededogen en geweldloosheid. Door de kracht van dat bewustzijn werd hij de belangrijkste katalysator voor India's bevrijding van de Britse overheersing. Gandhi was een levend voorbeeld van zijn eigen woorden: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.”

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze pioniers. Doorheen onze gezamenlijke zoektocht ontdekten we dat onze bevindingen ook sterk resoneerden met de laatste nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, vooral dan in het hersenonderzoek en de kwantumfysica.

Iemand zoals Jacques Fradin (Franse arts die het ‘Institute of Environmental Medicine en Neuroscience’ opstartte) spreekt over de ontwikkeling van het Prefrontale bewustzijn. De bevindingen van de Neurogenese, waarin men het concept intelligentie ook verbindt met het hart en de buik, zijn baanbrekend en verwijzen naar aloude wijsheden van het boeddhisme of zelfs onze eigen westerse oude wijsheid.

 

Samen dromen

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met dat Prefrontale bewustzijn. Zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. Na 25 jaar voelen we dat onze gezamenlijke droom toe is aan een ‘Upgrade’. Wereldwijd verbinden mensen zich vandaag om onze samenleving in beweging te brengen. En wie daarbij een intensief innerlijk groeiproces meemaakt, voelt dat het in onze wereld écht anders kan. Het is geen ideologie of geen broze droom. Nee, het is vaak een diep aanvoelen, een diep weten. Wie dit aanvoelt, weet dat zij/hij niet aan de kant kan blijven staan en is bereid daar ook een prijs voor te betalen.

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren. 

Ondanks onze twijfels en angsten in deze onzekere tijden, is er een waarachtiger aspect van onszelf dat zich manifesteert en dat ontdekt heeft dat er een andere nieuwe weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden, zowel voor onszelf als voor onze wereld.

Positief is dat meer en meer mensen ontdekken dat alles van jezelf afhangt. Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? 
Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

 

Actieve gemeenschapsvorming

Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Er zijn een aantal thema’s die ons sterk beroeren en die we in de volgende periode op de agenda willen blijven plaatsen. Van een lerende organisatie die honderden mensen geschoold heeft gedurende de laatste 25 jaren binnen het kader van onze specialiteit ‘intuïtieve ontwikkeling’ willen we voortaan groeien naar een meer breed gedragen maatschappelijke beweging, die mee wil vormgeven aan een nieuwe samenleving voor onszelf en onze kinderen.

Zo zijn de laatste tijd heel wat nieuwe initiatieven gegroeid binnen Timotheus waar vrijwilligers steeds intenser, creatiever hun bijdrage leverden in verschillende onderzoeksgroepen. In deze onderzoeksgroepen werd nagedacht hoe de essentie van het gedachtegoed van Timotheus een bedding kan vinden in verschillende toepassingsgebieden, zoals stressvrijer en minder gehaast leven, subtiele communicatie met mensen met dementie, stervensbegeleiding, opvoeding en onderwijs, op een nieuwe manier omgaan met de natuur, vitaler en gelukkiger ouder worden, vrouw zijn in deze tijd, kunst en creativiteit.

Er zijn zeker nog een aantal andere maatschappelijke thema’s die we in de toekomst verder willen verkennen en verdiepen, zoals het evenwicht tussen werk en privé, stress en gezondheidsproblemen, de zingevingsvragen en de afwezigheid van vaste referentiekaders in onze samenleving, omgaan met geld, hoe we een duurzame toekomst kunnen verzekeren voor onze kinderen en onze kleinkinderen.

De onderzoeksgroepen die op dit ogenblik actief zijn binnen Timotheus komen getuigen over de voorlopige resultaten van hun onderzoek en animeren verschillende workshops op de dag van Transformatie op 2 september in De Kluizerij. Tijdens deze dag vertellen we ook als kerngroep hoe we graag de volgende periode nieuwe stappen willen zetten in de realisatie onze droom.

Wie zich graag mee wil inzetten in deze nieuwe stroom en op de hoogte blijven van nieuwe impulsen en activiteiten, kan gratis lid worden van het Active Community Project (ga naar https://www.timotheus.org/active-community/active-community-membership). Deelnemen aan de Sit-ins zijn een ideale manier om je actief te verbinden met dit netwerk. Deze lokale antennes groeien uit tot een vernieuwde formule, waarin mensen samenkomen om op te laden en de rijke verbinding en ontmoetingen met elkaar als een hefboom te ervaren om hun innerlijke groei een boost te geven. Dit kan hen nog meer stuwen tot verbondenheid met hun buurt, hun omgeving. Misschien wil je zelf graag Sit-in facilitator worden, schrijf dan gauw in voor de vormingsdag binnenkort (zie pag. xxx). Daarnaast kan je maandelijks ook deelnemen aan de regionale Gatherings, waarin telkens een nieuw thema, uit het dagelijkse leven gegrepen, aan bod komt.

Er is ook het initiatief ‘hoeder van de stad’ waarin je energetisch meer verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen buurt of regio. Op de laatste dag van het jaar hopen we zoals vorig jaar weer in alle grote steden van het land ‘een stilte wake’ te houden.

Wie zich meer intens wil vormen kan deelnemen aan een basismodule intuïtieve ontwikkeling.
10.000 deelnemers zijn je daarin al voorgegaan. De nieuwe startmodule heeft een upgrade ondergaan en bereid je nog sneller en dieper voor om het innerlijke leiderschap over je leven op te nemen en daarna vanuit je talenten in een ‘dienend leiderschap’ mee te bouwen aan deze nieuwe droom. Wie de startmodule al gevolgd heeft in het verleden kan meedoen aan de upgrade aan sterk verminderde prijs.

Wie dit graag uitwerkt binnen zijn professionele context kan terecht bij Epeca voor een aparte beroepsopleiding, coaching of leadership traject. Meer info krijg je hierrond op 2 september.

Het Timotheus Project bestaat 25 jaar maar meer dan nooit voelen we dat we aan de vooravond staan van een nieuwe weg. In de kerngroep botsten we de laatste weken op nieuwe inzichten en ervaringen die we duidelijk de volgende jaren verder willen uitwerken en verdiepen. Centrale vraag is hierbij hoe het supramentale bewustzijn werkelijk het verschil maakt in ons dagelijks leven en een fundamentele doorbraak kan betekenen in het leven van mensen.

In dit najaar zetten we als organisatie Timotheus Project de eerste nieuwe stappen. Kom je met ons meedoen? Graag ontmoeten we elkaar op 2 september op de Dag van Transformatie.
We vertellen je dan hoe we deze nieuwe stapstenen naar de 21ste eeuw verder willen vormgeven.
Bij ons kriebelt het alvast meer dan ooit.

Philippe Vandevorst

 

Bibliografie:

Sri Aurobindo of het avontuur van het menselijk bewustzijn (Satprem)
Jacques Fradin Wijzer van Stress (Jacques Fradin)
Innerlijke vrijheid (Krishnamurti)
mBraining (Grant Soosalu en Marvin Oka)


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >