Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Wat is intuïtie?

Wat is intuïtie?

Linker hersenhelft

Normaal gesproken werken onze hersenhelften naadloos samen, elk heeft z’n eigen taken. Onze linkerhersenhelft is voor de meesten van ons de zetel van de taal. Hier ontwikkelen we het vermogen om te denken. Door taal ervaren we ook waarin we verschillen van anderen. Wat ons tot een individu, een ‘ik’ maakt, afgescheiden van de rest.

Het maakt de werkelijkheid voor ons duidelijk, maar tegelijk scheidt het ons ook af. Wanneer ik bijvoorbeeld denk: ik ben een man, ga ik meteen de vrouwelijke kant van het leven buiten mezelf plaatsen. Het gebruik van taal maakt me dus uniek en onderscheidt me van de ander.

In onze linker hersenhelft zijn we gefocust op details. Dit deel van ons brein denkt lineair: het hakt ervaringen in stukjes en plaatst ze achter elkaar waardoor we tijd ervaren. Het maakt constant vergelijkingen tussen de details van dit moment en die van het vorige moment. We staan hier letterlijk in de tijd en weten wat we gisteren meegemaakt hebben en wat we morgen van plan zijn te doen. 

Onze linker hersenhelft is de zetel van het ratio. Hij maakt het mogelijk om rationeel te denken, analytisch, afstand te nemen van gebeurtenissen en kritisch de realiteit te bekijken. Het betekent meteen ook dat we ons dan kunnen afzonderen, afstand nemen van de werkelijkheid die ons omringt.

Rechter hersenhelft

Voor onze rechter hersenhelft bestaat tijd niet. Alles is één groot nu. Alles gebeurt tegelijkertijd of buiten de tijd. Deze helft denkt in beelden, legt verbanden, laat ons weten waar we ons in de ruimte bevinden. Hij verbindt onze waarnemingen van beweging, beeld, geluid, aanraking, reuk en smaak met elkaar tot één ervaring. Daar is vooral de relatie tussen indrukken belangrijker dan de objecten zelf.

Vanuit mijn rechter hersenhelft ben ik verbonden met de meer ‘vrouwelijke’ linkerkant van mijn lichaam, de ervaring van het ‘zijn’ meer dan het doen. In de rechterhelft ervaring is er geen afscheiding, alles is verbonden, alles trilt mee in één totaal veld, als één grote vibratie, energie.

Onze rechter hersenhelft is de zetel van de intuïtie. Wie zich verder in neurologie verdiept weet intussen dat het links/rechts onderscheid in de neo-cortex een simplificatie is van een complexer geheel. Maar in de context van dit betoog levert het ons interessante inzichten.


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


Wat is intuïtie?

Linker hersenhelft

Normaal gesproken werken onze hersenhelften naadloos samen, elk heeft z’n eigen taken. Onze linkerhersenhelft is voor de meesten van ons de zetel van de taal. Hier ontwikkelen we het vermogen om te denken. Door taal ervaren we ook waarin we verschillen van anderen. Wat ons tot een individu, een ‘ik’ maakt, afgescheiden van de rest.

Het maakt de werkelijkheid voor ons duidelijk, maar tegelijk scheidt het ons ook af. Wanneer ik bijvoorbeeld denk: ik ben een man, ga ik meteen de vrouwelijke kant van het leven buiten mezelf plaatsen. Het gebruik van taal maakt me dus uniek en onderscheidt me van de ander.

In onze linker hersenhelft zijn we gefocust op details. Dit deel van ons brein denkt lineair: het hakt ervaringen in stukjes en plaatst ze achter elkaar waardoor we tijd ervaren. Het maakt constant vergelijkingen tussen de details van dit moment en die van het vorige moment. We staan hier letterlijk in de tijd en weten wat we gisteren meegemaakt hebben en wat we morgen van plan zijn te doen. 

Onze linker hersenhelft is de zetel van het ratio. Hij maakt het mogelijk om rationeel te denken, analytisch, afstand te nemen van gebeurtenissen en kritisch de realiteit te bekijken. Het betekent meteen ook dat we ons dan kunnen afzonderen, afstand nemen van de werkelijkheid die ons omringt.

Rechter hersenhelft

Voor onze rechter hersenhelft bestaat tijd niet. Alles is één groot nu. Alles gebeurt tegelijkertijd of buiten de tijd. Deze helft denkt in beelden, legt verbanden, laat ons weten waar we ons in de ruimte bevinden. Hij verbindt onze waarnemingen van beweging, beeld, geluid, aanraking, reuk en smaak met elkaar tot één ervaring. Daar is vooral de relatie tussen indrukken belangrijker dan de objecten zelf.

Vanuit mijn rechter hersenhelft ben ik verbonden met de meer ‘vrouwelijke’ linkerkant van mijn lichaam, de ervaring van het ‘zijn’ meer dan het doen. In de rechterhelft ervaring is er geen afscheiding, alles is verbonden, alles trilt mee in één totaal veld, als één grote vibratie, energie.

Onze rechter hersenhelft is de zetel van de intuïtie. Wie zich verder in neurologie verdiept weet intussen dat het links/rechts onderscheid in de neo-cortex een simplificatie is van een complexer geheel. Maar in de context van dit betoog levert het ons interessante inzichten.


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >