Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Subtiel waarnemend en helend in het leven staan

Subtiel waarnemend en helend in het leven staan
De gevoelskijk

Als we onszelf de gelegenheid geven onze ontvankelijkheid en gevoeligheid opnieuw te ontwikkelen, beginnen we de werkelijkheid en de hele wereld totaal anders te zien. We beginnen meer aandacht te schenken aan ervaringen die misschien tot dan toe onbelangrijk leken. We merken dat we nieuwe woorden gebruiken als we over onze pasverworven ervaringen praten. Termen als `goede vibraties' of `er was daar een fantastische energie' worden heel gewoon.

Je begint bijzondere ervaringen op te merken en er ook meer gewicht aan te hechten, zoals wanneer je iemand ontmoet en zonder ook maar iets van zo iemand te weten, hem onmiddellijk mag of niet mag. Zijn `vibraties' bevallen je. Je merkt het als iemand naar je zit te kijken, en je kijkt op om te zien wie het is. Je kunt het gevoel hebben dat er iets gaat gebeuren en dan gebeurt het ook. Je begint naar je intuïtie te luisteren. Je `weet' dingen, maar je weet niet altijd hoe je ze weet. Je voelt dat een vriend zich zus of zo voelt of ergens behoefte aan heeft, en als je probeert die behoefte te vervullen, blijkt ook dat je het bij het juiste eind had.

Soms, als je een woordenwisseling met iemand hebt, krijg je het gevoel dat er iets uit je plexus solaris wordt getrokken, of je voelt je `gestoken'. Je voelt je alsof je een stomp in je maag hebt gekregen. Of alsof er iemand dikke, kleverige stroop over je uitgiet.

Aan de andere kant voel je soms ook dat je door liefde omgeven bent, dat je erdoor gekoesterd wordt, dat je baadt in een zee van zegen, licht en lieflijkheid. Al dit soort ervaringen bestaat ook werkelijk in de energievelden. Onze oude wereld van vaste, concrete objecten wordt omgeven door en doordrongen van een vloeiende wereld van uitstralende energie die voortdurend in beweging, voortdurend veranderend is, als de zee.

Tijdens het aanscherpen van onze waarnemingen, jarenlang, hebben we de equivalenten van dit soort ervaringen als energetische vormen kunnen zien in de menselijke aura, die bestaat uit de waarneembare en meetbare componenten van het energieveld dat het lichaam omgeeft en doordringt.

Als iemand van zijn baas de bons heeft gekregen, neemt het getrainde oog ook letterlijk een bons, een deuk in de aura waar. Als je het gevoel hebt dat er iets uit je plexus solaris wordt getrokken, is dat meestal ook echt zo. Een helderziende kan dat zien. Maar ik kan dit ook leren waarnemen en jij ook, als je je intuïtie volgt en je innerlijke zintuigen ontwikkelt.

Het helpt bij het ontwikkelen van deze bovenzintuiglijke waarneming om te zien wat de hedendaagse wetenschap ons al geleerd heeft over de wereld van de dynamische energievelden. De moderne wetenschap vertelt ons dat het menselijk organisme niet alleen een fysieke, uit moleculen opgebouwde structuur is, maar dat wij, evenals alles wat bestaat, ook zijn samengesteld uit energievelden.

Wetenschappers leren steeds beter deze subtiele zintuigelijke waarnemingen te meten. Men is bezig instrumenten te ontwikkelen om deze energievelden, die bij ons lichaam horen, te ontdekken en hun frequentie te meten. Men meet de elektrische stroom van het hart met het elektrocardiogram (ECG). Men meet de elektrische golven van de hersenen met het elektro-encefalogram (EEG). Men kan nu zelfs de magnetische velden rond het lichaam meten met een gevoelig apparaat, de SQUID genaamd (Supergeleidend Quantum Interferentie Apparaat). Dit instrument raakt het lichaam niet eens aan wanneer het de magnetische velden eromheen opmeet. Dr. Samuel Williamson (Universiteit van New York) stelt dat de SQUID meer informatie geeft over het functioneren van de hersenen dan het gewone EEG.

Naarmate de medische wetenschap meer en meer vertrouwt op deze geperfectioneerde instrumenten die de impulsen van het lichaam meten, kunnen we gezondheid en ziekte, ja, het leven zelf, geleidelijk opnieuw definiëren in termen van energie-impulsen en -patronen. Al in 1939 ontdekten drs. H. Burr en E Northrop (Yale Universiteit) dat zij door meting van het energieveld van een plantzaadje konden zeggen hoe gezond de plant zou worden die uit dat zaadje zou groeien. Zij ontdekten dat zij door het energieveld van kikkereieren te meten, de toekomstige plaats van het zenuwstelsel van de kikker konden onderscheiden. Een soortgelijke meting kon precies het tijdstip van de ovulatie bij vrouwen aangeven, hetgeen een nieuwe methode tot geboortebeperking inhield. Dr. Victor Inyushin (Kazakh Universiteit, Rusland) heeft vanaf 1950 uitgebreid onderzoek gedaan naar het menselijk energieveld. Met gebruikmaking van de resultaten van zijn experimenten suggereert hij het bestaan van een `bioplasmisch' energieveld dat samengesteld is uit ionen, vrije protonen en vrije elektronen.

We zijn dus in een wereld van levende energievelden beland, een wereld van gedachtenvelden en bioplasmische vormen die zich over ons lichaam bewegen en ervan afstromen. We blijken zelf vibrerend, stralend bioplasma te zijn! Maar als we de literatuur bekijken is dit niets nieuws. Sinds de dageraad der tijden hebben mensen dit verschijnsel gekend. Alleen is dit fenomeen in onze tijd op nieuw ontdekt. Want het was ofwel onbekend, of het werd door het westerse publiek in het algemeen afgewezen in een tijd waarin de wetenschap zich concentreerde op onze kennis van de fysieke wereld. Aangezien deze wetenschap zich bleef ontwikkelen en de Newtoniaanse fysica de weg bereid heeft naar de relativiteitstheorie, naar elektromagnetische en deeltjes theorieën, zijn wij steeds meer in staat de verbanden te zien tussen de wetenschappelijke, objectieve beschrijvingen van onze wereld en de wereld van de subjectieve, menselijke ervaring.

Er zijn altijd mensen geweest die aura's kunnen zien, en werken met de lichaams-energievelden om de energieën van andere mensen te genezen of te transformeren. In de laatste 30 jaar is in het Westen de belangstelling voor zaken als ‘aura healing’ en ‘chakra balancing’ enorm toegenomen. Het werk van Brugh Joy en Carolyn Conger is zeer bekend in dit verband. Zij ontwikkelden technieken als het "scannen" van de lichaams-energievelden, voor de diagnostisering van die gebieden die meer aandacht behoeven. Zij sturen ook genezende energie, via hun handen, naar dergelijke aangedane plekken of gebieden. Deze en andere technieken zijn beschreven in Brugh Joy's boek: Joy's Way (1979). Belangrijk uitgangspunt voor dit soort werk is het feit dat energie stuurbaar is, zoals uitgedrukt in het adagium: "energie volgt de gedachte".

Een belangrijke techniek, als we het hebben over ‘healing’, is afscherming. Ook in de Indiaanse tradities wordt dit veel toegepast. Door zich een beschermend schild (of stenen muur, of kristallen bol, enz.) voor te stellen, kan men zich afschermen voor of beschermen tegen ongewenste energieën om zich heen. De techniek gaat uit van het principe: energie volgt de gedachte.

Daardoor kan men ook de eigen energievelden uitstrekken. Een getrainde energie-werker heeft doorgaans een hoog niveau van gewaarzijn van de activiteit van zijn eigen energievelden, en in interactie met anderen neemt hij waarop welke niveaus van energie er uitwisseling van energie plaats vindt en op welke blijkbaar geen activiteit plaats vindt.

In de module ‘Ontwikkel je gevoelskijk – helen vanuit het hart’ leren we de wondere wereld van subtiel waarnemen en helen ontdekken of verder verdiepen. Dankzij de feedback van elkaar en van de lesgever en assistenten versnellen we de leerprocessen en kunnen we groeien in zelfvertrouwen op dit gebied.

Philippe Vandevorst

Aanbevolen lectuur:

Intuïtieve Ontwikkeling Linda Keen (Ankh Hermes)

Licht op de Aura Barbara Ann Brennan (Altamira)

Bronnen van licht Barnara Ann Brennan (Altamira)


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Subtiel waarnemend en helend in het leven staan
De gevoelskijk

Als we onszelf de gelegenheid geven onze ontvankelijkheid en gevoeligheid opnieuw te ontwikkelen, beginnen we de werkelijkheid en de hele wereld totaal anders te zien. We beginnen meer aandacht te schenken aan ervaringen die misschien tot dan toe onbelangrijk leken. We merken dat we nieuwe woorden gebruiken als we over onze pasverworven ervaringen praten. Termen als `goede vibraties' of `er was daar een fantastische energie' worden heel gewoon.

Je begint bijzondere ervaringen op te merken en er ook meer gewicht aan te hechten, zoals wanneer je iemand ontmoet en zonder ook maar iets van zo iemand te weten, hem onmiddellijk mag of niet mag. Zijn `vibraties' bevallen je. Je merkt het als iemand naar je zit te kijken, en je kijkt op om te zien wie het is. Je kunt het gevoel hebben dat er iets gaat gebeuren en dan gebeurt het ook. Je begint naar je intuïtie te luisteren. Je `weet' dingen, maar je weet niet altijd hoe je ze weet. Je voelt dat een vriend zich zus of zo voelt of ergens behoefte aan heeft, en als je probeert die behoefte te vervullen, blijkt ook dat je het bij het juiste eind had.

Soms, als je een woordenwisseling met iemand hebt, krijg je het gevoel dat er iets uit je plexus solaris wordt getrokken, of je voelt je `gestoken'. Je voelt je alsof je een stomp in je maag hebt gekregen. Of alsof er iemand dikke, kleverige stroop over je uitgiet.

Aan de andere kant voel je soms ook dat je door liefde omgeven bent, dat je erdoor gekoesterd wordt, dat je baadt in een zee van zegen, licht en lieflijkheid. Al dit soort ervaringen bestaat ook werkelijk in de energievelden. Onze oude wereld van vaste, concrete objecten wordt omgeven door en doordrongen van een vloeiende wereld van uitstralende energie die voortdurend in beweging, voortdurend veranderend is, als de zee.

Tijdens het aanscherpen van onze waarnemingen, jarenlang, hebben we de equivalenten van dit soort ervaringen als energetische vormen kunnen zien in de menselijke aura, die bestaat uit de waarneembare en meetbare componenten van het energieveld dat het lichaam omgeeft en doordringt.

Als iemand van zijn baas de bons heeft gekregen, neemt het getrainde oog ook letterlijk een bons, een deuk in de aura waar. Als je het gevoel hebt dat er iets uit je plexus solaris wordt getrokken, is dat meestal ook echt zo. Een helderziende kan dat zien. Maar ik kan dit ook leren waarnemen en jij ook, als je je intuïtie volgt en je innerlijke zintuigen ontwikkelt.

Het helpt bij het ontwikkelen van deze bovenzintuiglijke waarneming om te zien wat de hedendaagse wetenschap ons al geleerd heeft over de wereld van de dynamische energievelden. De moderne wetenschap vertelt ons dat het menselijk organisme niet alleen een fysieke, uit moleculen opgebouwde structuur is, maar dat wij, evenals alles wat bestaat, ook zijn samengesteld uit energievelden.

Wetenschappers leren steeds beter deze subtiele zintuigelijke waarnemingen te meten. Men is bezig instrumenten te ontwikkelen om deze energievelden, die bij ons lichaam horen, te ontdekken en hun frequentie te meten. Men meet de elektrische stroom van het hart met het elektrocardiogram (ECG). Men meet de elektrische golven van de hersenen met het elektro-encefalogram (EEG). Men kan nu zelfs de magnetische velden rond het lichaam meten met een gevoelig apparaat, de SQUID genaamd (Supergeleidend Quantum Interferentie Apparaat). Dit instrument raakt het lichaam niet eens aan wanneer het de magnetische velden eromheen opmeet. Dr. Samuel Williamson (Universiteit van New York) stelt dat de SQUID meer informatie geeft over het functioneren van de hersenen dan het gewone EEG.

Naarmate de medische wetenschap meer en meer vertrouwt op deze geperfectioneerde instrumenten die de impulsen van het lichaam meten, kunnen we gezondheid en ziekte, ja, het leven zelf, geleidelijk opnieuw definiëren in termen van energie-impulsen en -patronen. Al in 1939 ontdekten drs. H. Burr en E Northrop (Yale Universiteit) dat zij door meting van het energieveld van een plantzaadje konden zeggen hoe gezond de plant zou worden die uit dat zaadje zou groeien. Zij ontdekten dat zij door het energieveld van kikkereieren te meten, de toekomstige plaats van het zenuwstelsel van de kikker konden onderscheiden. Een soortgelijke meting kon precies het tijdstip van de ovulatie bij vrouwen aangeven, hetgeen een nieuwe methode tot geboortebeperking inhield. Dr. Victor Inyushin (Kazakh Universiteit, Rusland) heeft vanaf 1950 uitgebreid onderzoek gedaan naar het menselijk energieveld. Met gebruikmaking van de resultaten van zijn experimenten suggereert hij het bestaan van een `bioplasmisch' energieveld dat samengesteld is uit ionen, vrije protonen en vrije elektronen.

We zijn dus in een wereld van levende energievelden beland, een wereld van gedachtenvelden en bioplasmische vormen die zich over ons lichaam bewegen en ervan afstromen. We blijken zelf vibrerend, stralend bioplasma te zijn! Maar als we de literatuur bekijken is dit niets nieuws. Sinds de dageraad der tijden hebben mensen dit verschijnsel gekend. Alleen is dit fenomeen in onze tijd op nieuw ontdekt. Want het was ofwel onbekend, of het werd door het westerse publiek in het algemeen afgewezen in een tijd waarin de wetenschap zich concentreerde op onze kennis van de fysieke wereld. Aangezien deze wetenschap zich bleef ontwikkelen en de Newtoniaanse fysica de weg bereid heeft naar de relativiteitstheorie, naar elektromagnetische en deeltjes theorieën, zijn wij steeds meer in staat de verbanden te zien tussen de wetenschappelijke, objectieve beschrijvingen van onze wereld en de wereld van de subjectieve, menselijke ervaring.

Er zijn altijd mensen geweest die aura's kunnen zien, en werken met de lichaams-energievelden om de energieën van andere mensen te genezen of te transformeren. In de laatste 30 jaar is in het Westen de belangstelling voor zaken als ‘aura healing’ en ‘chakra balancing’ enorm toegenomen. Het werk van Brugh Joy en Carolyn Conger is zeer bekend in dit verband. Zij ontwikkelden technieken als het "scannen" van de lichaams-energievelden, voor de diagnostisering van die gebieden die meer aandacht behoeven. Zij sturen ook genezende energie, via hun handen, naar dergelijke aangedane plekken of gebieden. Deze en andere technieken zijn beschreven in Brugh Joy's boek: Joy's Way (1979). Belangrijk uitgangspunt voor dit soort werk is het feit dat energie stuurbaar is, zoals uitgedrukt in het adagium: "energie volgt de gedachte".

Een belangrijke techniek, als we het hebben over ‘healing’, is afscherming. Ook in de Indiaanse tradities wordt dit veel toegepast. Door zich een beschermend schild (of stenen muur, of kristallen bol, enz.) voor te stellen, kan men zich afschermen voor of beschermen tegen ongewenste energieën om zich heen. De techniek gaat uit van het principe: energie volgt de gedachte.

Daardoor kan men ook de eigen energievelden uitstrekken. Een getrainde energie-werker heeft doorgaans een hoog niveau van gewaarzijn van de activiteit van zijn eigen energievelden, en in interactie met anderen neemt hij waarop welke niveaus van energie er uitwisseling van energie plaats vindt en op welke blijkbaar geen activiteit plaats vindt.

In de module ‘Ontwikkel je gevoelskijk – helen vanuit het hart’ leren we de wondere wereld van subtiel waarnemen en helen ontdekken of verder verdiepen. Dankzij de feedback van elkaar en van de lesgever en assistenten versnellen we de leerprocessen en kunnen we groeien in zelfvertrouwen op dit gebied.

Philippe Vandevorst

Aanbevolen lectuur:

Intuïtieve Ontwikkeling Linda Keen (Ankh Hermes)

Licht op de Aura Barbara Ann Brennan (Altamira)

Bronnen van licht Barnara Ann Brennan (Altamira)


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >