Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Schaakspelen met de 7 stralen

Schaakspelen met de 7 stralen
Leven vanuit de scheppende kracht van je ziel

Deze zomer zag ik twee schakers die speelden in een gezellig caféetje in Antwerpen. De ene boog zich over het bord met een angstige blik en een gegroefd voorhoofd, en zijn vingers beefden terwijl hij zijn zetten deed; de andere leunde achterover, bestudeerde het bord kalm, en toen hij de stukken aanraakte was dat met een natuurlijke en onopvallende gratie.

Is het leven niet als een schaakspel waar we onze weg naar geluk en overvloed leren bewandelen? Alle stukken op het schaakbord bord zijn dingen voor gebruik - koning, koningin, lopers, ridders, torens en pionnen – geluk, rijkdom; roem, vrienden, zakelijke connecties - en zelfs het lichaam, met zijn kwaliteiten van gezondheid en kracht in organen en ledematen, zintuigen en hersenen, en zijn gewoonten fysiek, emotioneel en mentaal.

In het begin is je positie veilig, maar je maakt een beweging om je krachten te vergroten of te genieten, en meteen sta je open voor aanvallen. Voor elke beweging van jou is er een beweging in antwoord, in de wereld waar actie en reactie onafscheidelijk zijn. Buig je je angstig voorover, vol onwetendheid zoals onze eerste schaakspeler dan ga je het verlies van een pion als een klein drama of een verwonding van jezelf ervaren. Hoe zou het als eerste speler zijn om bevrijd te zijn van je bezorgdheid, ontevredenheid en wrok? Hoe zou het zijn om je kalmte in het spel nooit meer te verliezen en het spel als het ware achteroverleunend te beleven?

Helena Blavatsky was de grondlegger van de theosofische beweging in de 19° eeuw. ‘De Geheime Leer’ werd het standaardwerk. Later verdiepte Alice Bailey het geheel met haar boek ‘De Zeven stralen’. De kennis rond de 7 stralen is lange tijd occult en esoterisch (verborgen) gebleven en was daardoor slechts bekend bij enkele esoterici. Dankzij de boeken van Blavatsky en Bailey veranderde het toen bestaande mens- en maatschappij beeld fundamenteel bij heel wat mensen. Later ging Rudolf Steiner vanuit de Antroposofie dieper in op de werking van de 7 stralen op de mens.

Wanneer we ons vanuit de ziel openstellen voor de energie van de 7 Stralen, stroomt er een golf van heling, harmonisatie en kracht door ons bewustzijn. Oude stoffelijke, emotionele of mentale tendensen worden gradueel getransformeerd, de liefhebbende vermogens worden opgebouwd en het pad van verwerkelijking van de ziel wordt stap voor stap verlicht. Elke Straal heeft een diepe helende uitwerking op de verschillende gebieden en historiek van ons bewustzijn, namelijk het fysiek-etherisch, emotioneel en mentaal gebied, en eveneens op de spirituele lichamen van ons hoger Zelf.

Doorheen de kennis van en ervaring met deze zeven Stralen, kunnen we tot een diep begrijpen komen van de aard van onze eigen ziel, haar bedoeling en haar aandeel in het Plan binnen de ontwikkeling van het planetair bewustzijn. Zo worden we als de tweede schaakspeler in het begin van dit artikel. Door de 7 stralen te bestuderen en te hanteren, bewegen we ons op een natuurlijke en onopvallende gratie door het leven.

Tijdens een nieuwe module bij Timotheus zullen we de 7 Stralen nader bestuderen en van binnenuit leren gewaarworden. We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.

Elk van de 7 Stralen heeft specifieke kenmerken en eigenschappen van vibrerende, fysiologische en psychologische aard. Zij zijn samengesteld uit en begiftigd met een oneindig aantal energiekwaliteiten die eigen zijn aan elk van hen, en die het gehele scala omvatten van de meest effectieve emoties, gevoelens, gedachten, krachten en deugden van de kosmische krachten. Iedere straal heeft zijn eigen kleurfrequentie, zijn eigen tint. Er kennis mee maken is telkens als een inwijding schreef Bailey in haar boek ‘De zeven stralen’.

In het gewone leven van de mens worden de stralen in de volgende algemene typen vertoond:

 1. De mens van de wil en de moed die vrijheid zoekt door beheersing van zichzelf en zijn omgeving; de heerser.
 2. De mens van liefde, die eenheid zoekt door sympathie: de filantroop.
 3. De mens van de gedachte, die begrip en waarheid zoekt door de studie van het leven: de filosoof.
 4. De mens van de verbeelding, op zoek naar harmonie via conflicten: de magiër.
 5. De mens van het denken, op zoek naar waarheid in de wereld: de wetenschapper.
 6. De mens van de liefde, op zoek naar God als goedheid in de wereld: de toegewijde.
 7. De mens van de wil, op zoek naar de schoonheid die God is in de wereld: de kunstenaar en de ambachtsman.

 

In het algemeen geven je sterkste motivaties aan tot welke van de stralen-groepen je behoort. Je wordt beïnvloed door alle zeven stralen, suggereert het occultisme, maar één van de zeven overheerst. Zou je willen weten welke van de zeven stralen de uwe is?

Als we als mens vervuld zijn van één ideaal, één waarde hebben we de neiging om ons daarmee helemaal te vereenzelvigen, we voelen de kracht van deze straal als een talent en zijn geneigd om op die ene lijn voort te drijven en zijn zwakheden te verwaarlozen, en in al zulke gevallen is de poging om vooruit te komen bijna zeker om te eindigen in een crash.

Hoe dat gebeurt, kan met een of twee eenvoudige voorbeelden voldoende worden geïllustreerd. Als het de waarheid is die de man zoekt op de wetenschappelijke straal, en er is weinig liefde of toewijding in zijn natuur, dan zal de aspirant spoedig in staat zijn tot niet alleen dierlijke, maar ook menselijke proefnemingen. Als de persoon dan weer in staat is tot filantropie en die lijn met grote kracht volgt, maar beide soorten intelligentie ontbeert, kan hij zonder het te bedoelen de meest dwaze dingen doen in zijn ijver voor het welzijn van de mensheid, en zelfs revolutie en bloedvergieten bespoedigen als hij macht genoeg heeft.

Het grote nut van deze kennis over de stralen is dat je je kracht moet vinden en voelen, en die dan tot het uiterste benutten om de andere kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen die relatief tekortschieten. De 7 stralen zijn werkzaam in alles wat je in je dagelijks leven doet en in wie je bent. Daarom ga je jezelf in deze studie beter begrijpen en ontdekken waarom je bepaalde dingen meemaakt in je leven.

In de nieuwe verdiepingsmodule ‘De 7 stralen’ binnen Intuïtieve ontwikkeling geven we je handvaten om jezelf, jouw medemens en onze wereld beter te begrijpen via de 7 stralen. Wil je samen met ons oude kennis in jou activeren en grote tastbare sprongen maken in je leven, kom dan meedoen met de 7 stralen. Je dient wel minimum de module ‘Intuïtieve basisvaardigheden ‘gevolgd te hebben.

Philippe Vandevorst

 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Schaakspelen met de 7 stralen
Leven vanuit de scheppende kracht van je ziel

Deze zomer zag ik twee schakers die speelden in een gezellig caféetje in Antwerpen. De ene boog zich over het bord met een angstige blik en een gegroefd voorhoofd, en zijn vingers beefden terwijl hij zijn zetten deed; de andere leunde achterover, bestudeerde het bord kalm, en toen hij de stukken aanraakte was dat met een natuurlijke en onopvallende gratie.

Is het leven niet als een schaakspel waar we onze weg naar geluk en overvloed leren bewandelen? Alle stukken op het schaakbord bord zijn dingen voor gebruik - koning, koningin, lopers, ridders, torens en pionnen – geluk, rijkdom; roem, vrienden, zakelijke connecties - en zelfs het lichaam, met zijn kwaliteiten van gezondheid en kracht in organen en ledematen, zintuigen en hersenen, en zijn gewoonten fysiek, emotioneel en mentaal.

In het begin is je positie veilig, maar je maakt een beweging om je krachten te vergroten of te genieten, en meteen sta je open voor aanvallen. Voor elke beweging van jou is er een beweging in antwoord, in de wereld waar actie en reactie onafscheidelijk zijn. Buig je je angstig voorover, vol onwetendheid zoals onze eerste schaakspeler dan ga je het verlies van een pion als een klein drama of een verwonding van jezelf ervaren. Hoe zou het als eerste speler zijn om bevrijd te zijn van je bezorgdheid, ontevredenheid en wrok? Hoe zou het zijn om je kalmte in het spel nooit meer te verliezen en het spel als het ware achteroverleunend te beleven?

Helena Blavatsky was de grondlegger van de theosofische beweging in de 19° eeuw. ‘De Geheime Leer’ werd het standaardwerk. Later verdiepte Alice Bailey het geheel met haar boek ‘De Zeven stralen’. De kennis rond de 7 stralen is lange tijd occult en esoterisch (verborgen) gebleven en was daardoor slechts bekend bij enkele esoterici. Dankzij de boeken van Blavatsky en Bailey veranderde het toen bestaande mens- en maatschappij beeld fundamenteel bij heel wat mensen. Later ging Rudolf Steiner vanuit de Antroposofie dieper in op de werking van de 7 stralen op de mens.

Wanneer we ons vanuit de ziel openstellen voor de energie van de 7 Stralen, stroomt er een golf van heling, harmonisatie en kracht door ons bewustzijn. Oude stoffelijke, emotionele of mentale tendensen worden gradueel getransformeerd, de liefhebbende vermogens worden opgebouwd en het pad van verwerkelijking van de ziel wordt stap voor stap verlicht. Elke Straal heeft een diepe helende uitwerking op de verschillende gebieden en historiek van ons bewustzijn, namelijk het fysiek-etherisch, emotioneel en mentaal gebied, en eveneens op de spirituele lichamen van ons hoger Zelf.

Doorheen de kennis van en ervaring met deze zeven Stralen, kunnen we tot een diep begrijpen komen van de aard van onze eigen ziel, haar bedoeling en haar aandeel in het Plan binnen de ontwikkeling van het planetair bewustzijn. Zo worden we als de tweede schaakspeler in het begin van dit artikel. Door de 7 stralen te bestuderen en te hanteren, bewegen we ons op een natuurlijke en onopvallende gratie door het leven.

Tijdens een nieuwe module bij Timotheus zullen we de 7 Stralen nader bestuderen en van binnenuit leren gewaarworden. We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.

Elk van de 7 Stralen heeft specifieke kenmerken en eigenschappen van vibrerende, fysiologische en psychologische aard. Zij zijn samengesteld uit en begiftigd met een oneindig aantal energiekwaliteiten die eigen zijn aan elk van hen, en die het gehele scala omvatten van de meest effectieve emoties, gevoelens, gedachten, krachten en deugden van de kosmische krachten. Iedere straal heeft zijn eigen kleurfrequentie, zijn eigen tint. Er kennis mee maken is telkens als een inwijding schreef Bailey in haar boek ‘De zeven stralen’.

In het gewone leven van de mens worden de stralen in de volgende algemene typen vertoond:

 1. De mens van de wil en de moed die vrijheid zoekt door beheersing van zichzelf en zijn omgeving; de heerser.
 2. De mens van liefde, die eenheid zoekt door sympathie: de filantroop.
 3. De mens van de gedachte, die begrip en waarheid zoekt door de studie van het leven: de filosoof.
 4. De mens van de verbeelding, op zoek naar harmonie via conflicten: de magiër.
 5. De mens van het denken, op zoek naar waarheid in de wereld: de wetenschapper.
 6. De mens van de liefde, op zoek naar God als goedheid in de wereld: de toegewijde.
 7. De mens van de wil, op zoek naar de schoonheid die God is in de wereld: de kunstenaar en de ambachtsman.

 

In het algemeen geven je sterkste motivaties aan tot welke van de stralen-groepen je behoort. Je wordt beïnvloed door alle zeven stralen, suggereert het occultisme, maar één van de zeven overheerst. Zou je willen weten welke van de zeven stralen de uwe is?

Als we als mens vervuld zijn van één ideaal, één waarde hebben we de neiging om ons daarmee helemaal te vereenzelvigen, we voelen de kracht van deze straal als een talent en zijn geneigd om op die ene lijn voort te drijven en zijn zwakheden te verwaarlozen, en in al zulke gevallen is de poging om vooruit te komen bijna zeker om te eindigen in een crash.

Hoe dat gebeurt, kan met een of twee eenvoudige voorbeelden voldoende worden geïllustreerd. Als het de waarheid is die de man zoekt op de wetenschappelijke straal, en er is weinig liefde of toewijding in zijn natuur, dan zal de aspirant spoedig in staat zijn tot niet alleen dierlijke, maar ook menselijke proefnemingen. Als de persoon dan weer in staat is tot filantropie en die lijn met grote kracht volgt, maar beide soorten intelligentie ontbeert, kan hij zonder het te bedoelen de meest dwaze dingen doen in zijn ijver voor het welzijn van de mensheid, en zelfs revolutie en bloedvergieten bespoedigen als hij macht genoeg heeft.

Het grote nut van deze kennis over de stralen is dat je je kracht moet vinden en voelen, en die dan tot het uiterste benutten om de andere kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen die relatief tekortschieten. De 7 stralen zijn werkzaam in alles wat je in je dagelijks leven doet en in wie je bent. Daarom ga je jezelf in deze studie beter begrijpen en ontdekken waarom je bepaalde dingen meemaakt in je leven.

In de nieuwe verdiepingsmodule ‘De 7 stralen’ binnen Intuïtieve ontwikkeling geven we je handvaten om jezelf, jouw medemens en onze wereld beter te begrijpen via de 7 stralen. Wil je samen met ons oude kennis in jou activeren en grote tastbare sprongen maken in je leven, kom dan meedoen met de 7 stralen. Je dient wel minimum de module ‘Intuïtieve basisvaardigheden ‘gevolgd te hebben.

Philippe Vandevorst

 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >