Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Okidoomantra

Okidoomantra
Een ritueel om kinderen rustiger te maken

Okidoo is een coachingtraject voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarop scholen van het lager onderwijs kunnen intekenen. Per schooljaar worden een aantal sessies ingepland in het leerprogramma, en dit gedurende opeenvolgende schooljaren. Concreet wordt gewerkt naar verbeterde concentratie, bewuster leren omgaan met emoties, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie stijgt, om uiteindelijk stressbestendiger in deze maatschappij te kunnen staan.

​Deze uitdagingen kunnen best aangepakt worden op jongere leeftijd, waardoor scholen een preventieve rol kunnen spelen in het voorkomen van pestgedrag, geweld, psychische problemen, depressies, …

Mieke Van Herck, psycho-energetisch master practitioner en lesgever Intuïtieve Ontwikkeling, werkte voor Okidoo vzw een ritueel uit om kinderen rustiger te maken in de school. Dit wordt reeds op verschillende scholen op de speelplaats of in de klas gebruikt met zeer goede resultaten.

BEKIJK DE VIDEO


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Okidoomantra
Een ritueel om kinderen rustiger te maken

Okidoo is een coachingtraject voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarop scholen van het lager onderwijs kunnen intekenen. Per schooljaar worden een aantal sessies ingepland in het leerprogramma, en dit gedurende opeenvolgende schooljaren. Concreet wordt gewerkt naar verbeterde concentratie, bewuster leren omgaan met emoties, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie stijgt, om uiteindelijk stressbestendiger in deze maatschappij te kunnen staan.

​Deze uitdagingen kunnen best aangepakt worden op jongere leeftijd, waardoor scholen een preventieve rol kunnen spelen in het voorkomen van pestgedrag, geweld, psychische problemen, depressies, …

Mieke Van Herck, psycho-energetisch master practitioner en lesgever Intuïtieve Ontwikkeling, werkte voor Okidoo vzw een ritueel uit om kinderen rustiger te maken in de school. Dit wordt reeds op verschillende scholen op de speelplaats of in de klas gebruikt met zeer goede resultaten.

BEKIJK DE VIDEO


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >