Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Model linker/rechter hersenhelft

Model linker/rechter hersenhelft

Linker hersenhelft

 • Naar buiten gericht
 • Ego
 • Kennis
 • Individueel bewustzijn, persoonlijkheid
 • IK-ervaring
 • Redelijke volwassene
 • Bewuste
 • Het centrum van de taal, taalvaardigheid
 • Zin geven aan de dingen,
 • interpretatie van de werkelijkheid
 • Wenst zekerheid, controle!

 

DOEN – HANDELEN (verbonden met de rechter kant van het lichaam)

 • Objectief waarnemen 
 • Begrensd, grenzen, beperkt, eindig
 • In stukjes – stapsgewijs -fragmentarisch
 • Orde
 • Lineair tijdsverloop
 • Realiteit, concreet, reële,
 • Rationeel
 • Wat geweten is ordenen
 • Newton
 • Wetenschappelijk
 • Volgordelijk
 • Verbale intelligentie
 • Intellectueel
 • Analytisch
 • Geschreven taal
 • Numerieke vaardigheden
 • Beredeneerd
 • Weloverwogen
 • Methodisch
 • Kan goed ordenen, plannen
 •  Logica

 

Teveel alleen in linkerhelft

 • Bekrompen, beperkt
 • Gevoelloos
 • Workalcoholic
 • Actie is alles dat telt
 • Vervreemd van het zijn, van de ziel
 • Te realist
 • Maar geen visie, missie
 • Geen transpersoonlijke ervaringen
 • Te rationeel
 • Te kritisch, op het cynische af

 

Rechter hersenhelft

 • Naar binnen gericht
 • Hoger zelf
 • Ziel, Godservaring
 • Groepsbewustzijn – totaal bewustzijn
 • Ervaring van iets groter
 • Oorspronkelijke kind, gekwetste kind
 • Onbewuste
 • Beelden, impressies, gewaarwordingen, ruiken, smaken, zintuiglijke ervaringen
 • Energetisch waarnemen en ervaren
 • Creativiteit, nieuwe dingen

 

ZIJN - BESCHOUWEND, REFLEXIE (verbonden met de linker kant van het lichaam)

 • Subjectieve waarneming
 • Onbegrensd, geen grenzen, oneindig
 • Holistisch – in gehelen
 • Wanorde
 • Niet-lineair tijdsbesef – buiten tijd en ruimte
 • Droom
 • Zetel van de emoties
 • Nieuwe ervaringen ontdekken
 • Einstein
 • Allesomvattend
 • Intuïtief, Gelijktijdig
 • Emotionele intelligentie, gevoelsmatig
 • Innerlijk bewustzijn
 • Creativiteit
 • Inzicht
 • Ruimtelijk inzicht
 • Verbeelding, Muziek, kunst
 • Praktische intelligentie
 • Zintuiglijk
 • Geheel overziend

 

Teveel alleen in rechterhelft

 • Geen actie, kan niks realiseren van alle dromen die men heeft
 • Veel emoties,
 • Chaos
 • Vervreemd van de werkelijkheid, zwevend
 • Wereldvreemd
 • Niet erg realist

 

Links en rechts in balans

 • Ik sta in mijn centrum
 • Gegrond en toch verbonden
 • Ik realiseer vanuit een inspiratie
 • Ik ben bewust van mijn missie en aanvaard de beperkingen van het leven
 • Ik kan goed samenwerken terwijl ik hierin helemaal mezelf word
 • Is de linkerkant bereid om het een tijdje niet meer te weten en zich te laten inspireren door de rechterhelft?
 • Vanuit rechts neem ik of voel subtiel waar, vanuit links interpreteer ik en check ik weer bij rechts op mijn interpretatie klopt.
 • Ben ik bereid zoals Einstein zei om mijn linkerkant in dienst van mijn rechterkant te plaatsen. Het ratio ten dienste van de intuïtie?

Daar staat Timotheus, dat is intuïtieve ontwikkeling, dat is Psycho-energetica. Hier ontstaat de gevoelskijk – gevoel is niet gelijk aan emoties. Tussen links en rechts ben ik in balans in mijn centrum.


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


Model linker/rechter hersenhelft

Linker hersenhelft

 • Naar buiten gericht
 • Ego
 • Kennis
 • Individueel bewustzijn, persoonlijkheid
 • IK-ervaring
 • Redelijke volwassene
 • Bewuste
 • Het centrum van de taal, taalvaardigheid
 • Zin geven aan de dingen,
 • interpretatie van de werkelijkheid
 • Wenst zekerheid, controle!

 

DOEN – HANDELEN (verbonden met de rechter kant van het lichaam)

 • Objectief waarnemen 
 • Begrensd, grenzen, beperkt, eindig
 • In stukjes – stapsgewijs -fragmentarisch
 • Orde
 • Lineair tijdsverloop
 • Realiteit, concreet, reële,
 • Rationeel
 • Wat geweten is ordenen
 • Newton
 • Wetenschappelijk
 • Volgordelijk
 • Verbale intelligentie
 • Intellectueel
 • Analytisch
 • Geschreven taal
 • Numerieke vaardigheden
 • Beredeneerd
 • Weloverwogen
 • Methodisch
 • Kan goed ordenen, plannen
 •  Logica

 

Teveel alleen in linkerhelft

 • Bekrompen, beperkt
 • Gevoelloos
 • Workalcoholic
 • Actie is alles dat telt
 • Vervreemd van het zijn, van de ziel
 • Te realist
 • Maar geen visie, missie
 • Geen transpersoonlijke ervaringen
 • Te rationeel
 • Te kritisch, op het cynische af

 

Rechter hersenhelft

 • Naar binnen gericht
 • Hoger zelf
 • Ziel, Godservaring
 • Groepsbewustzijn – totaal bewustzijn
 • Ervaring van iets groter
 • Oorspronkelijke kind, gekwetste kind
 • Onbewuste
 • Beelden, impressies, gewaarwordingen, ruiken, smaken, zintuiglijke ervaringen
 • Energetisch waarnemen en ervaren
 • Creativiteit, nieuwe dingen

 

ZIJN - BESCHOUWEND, REFLEXIE (verbonden met de linker kant van het lichaam)

 • Subjectieve waarneming
 • Onbegrensd, geen grenzen, oneindig
 • Holistisch – in gehelen
 • Wanorde
 • Niet-lineair tijdsbesef – buiten tijd en ruimte
 • Droom
 • Zetel van de emoties
 • Nieuwe ervaringen ontdekken
 • Einstein
 • Allesomvattend
 • Intuïtief, Gelijktijdig
 • Emotionele intelligentie, gevoelsmatig
 • Innerlijk bewustzijn
 • Creativiteit
 • Inzicht
 • Ruimtelijk inzicht
 • Verbeelding, Muziek, kunst
 • Praktische intelligentie
 • Zintuiglijk
 • Geheel overziend

 

Teveel alleen in rechterhelft

 • Geen actie, kan niks realiseren van alle dromen die men heeft
 • Veel emoties,
 • Chaos
 • Vervreemd van de werkelijkheid, zwevend
 • Wereldvreemd
 • Niet erg realist

 

Links en rechts in balans

 • Ik sta in mijn centrum
 • Gegrond en toch verbonden
 • Ik realiseer vanuit een inspiratie
 • Ik ben bewust van mijn missie en aanvaard de beperkingen van het leven
 • Ik kan goed samenwerken terwijl ik hierin helemaal mezelf word
 • Is de linkerkant bereid om het een tijdje niet meer te weten en zich te laten inspireren door de rechterhelft?
 • Vanuit rechts neem ik of voel subtiel waar, vanuit links interpreteer ik en check ik weer bij rechts op mijn interpretatie klopt.
 • Ben ik bereid zoals Einstein zei om mijn linkerkant in dienst van mijn rechterkant te plaatsen. Het ratio ten dienste van de intuïtie?

Daar staat Timotheus, dat is intuïtieve ontwikkeling, dat is Psycho-energetica. Hier ontstaat de gevoelskijk – gevoel is niet gelijk aan emoties. Tussen links en rechts ben ik in balans in mijn centrum.


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >