Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


MAAK EEN LENTE-MANDALA VOOR DE AARDE

MAAK EEN LENTE-MANDALA VOOR DE AARDE
Een collectieve bijdrage voor een betere wereld

De creatieve impuls van de lente in het vijf elementen stromingsmodel

De lente is een uitstekend moment om een natuurmandala te maken. Verbinding met de Aarde en de natuur geeft rust, laadt op en versterkt de immuniteit. In de lente wordt de huidige isolatie moeilijk en controversieel. Overal in de natuur ontwaken signalen van doorstroming en creatieve groei. In de vijf elementenbeweging is de lente verbonden met het hout-element en een nieuwe start. De Aarde ontwaakt na een lange winterslaap en wijzelf willen ook aan de slag met nieuwe initiatieven. Het stilstaande bronwater, tijdelijk bevroren in de voorbije wintermaanden, begint terug te stromen. Pure levensenergie borrelt op. We willen deze lentebeweging ondersteunen met het leggen van lentemandala’s op verschillende locaties.

De kracht van een lente-intentie

We starten met een korte meditatieve wandeling waarbij we materiaal verzamelen voor de mandala maar ook nadenken over een positieve zuivere intentie van doorstroming die we met de mandala willen verbinden. Een positieve zuivere intentie is nooit gericht tegen iets of iemand en gaat uit van een hartsverlangen naar harmonie en schoonheid. Een lente-intentie wordt sterk gestuwd en ondersteund door de natuur, in al zijn levensvormen. De levensvonk verbonden met het kiemende zaadje is in deze periode van het jaar zeer krachtig.

De positieve intentie van doorstroming verbinden met het Timotheus veld

We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel impact wij als individuele mens hebben op de verbinding en de doorstroming binnen het Aarde Bewustzijn. We weten niet half hoe krachtig we zijn! Onze impact groeit exponentieel wanneer wij, vanuit gelijkgestemdheid, ons verbinden met elkaar via collectieve rituelen. We verbinden onze positieve intentie en onze mandala’s met het grote inspirerende en ondersteunende Timotheus veld van co-creatie. Ook in deze moeilijke tijden blijven we samen bouwen aan creatieve harmonische vormgeving, elk vanuit zijn eigen talenten, kennis en vaardigheden.

Het stappenplan van de lente-mandala

 • Materiaal meebrengen en/of verzamelen vanuit je eigen tuin of je kan tijdens de wandeling natuurlijke materialen verzamelen. Het is hierbij niet de bedoeling om de natuur kaal te plukken, dus kies voor materialen die overvloedig aanwezig zijn.
 • We kiezen voor een plek waar de doorstroming, de verbindingsenergie en de creatieve vormgeving nood heeft aan een extra duwtje in de rug. We leggen onze mandala op een plek die dus, net als wij, behoefte heeft aan en lente-boost.
 • De wandeling omvat een korte meditatie aan een bron of een beek – aan opborrelend of stromend water. We verbinden ons met de bronenergie en laten die maximaal doorstromen in elke cel van onszelf.
 • We nodigen de helende natuurwezens op de wandeling uit om het ritueel mee te bekrachtigen.
 • We wandelen samen naar de plek waar we de mandala willen neerleggen.
 • We stallen onze meegebrachte schatten uit en kiezen, in overleg, het natuurelement dat het hart van de mandala zal uitmaken.  We nemen contact met het hart van de mandala en iedereen spreekt zijn positieve intentie uit. Het hart van de mandala, verbonden met onze harts-energie en onze intentie, vormt de bron van waaruit de mandala zijn concentrische ringen zal laten doorstromen in onszelf, in de omgeving en in de totale Aardeholon.
 • We leggen vanuit een spontane beweging en inbreng de opéénvolgende concentrische cirkels. Wanneer je dit doet in groep (max 10), wees dan voorzichtig, werk één voor één of vanuit verschillende hoeken aan de mandala en houdt voldoende afstand. Gebruik een mondmasker indien nodig. Wanneer je zelf niet aan de beurt bent ondersteun en bekrachtig je vanop afstand diegene(n) die verder vormgeven.
 • Zingen of helende klanken maken kan ondersteunend werken tijdens de opbouw. Hou tijdens de groei van de mandala verbinding met alle groepsleden en kom samen in een rustige creatieve flow.
 • Neem nadien nog even de tijd om na te praten, te delen en af te sluiten in een kort meditatief moment.
 • Vergeet niet om overgebleven materiaal op te ruimen.
 • Maak een onderlinge afspraak om de resten van de mandala na enkele dagen op te ruimen indien nodig. (afhankelijk van de plek waar hij ligt)

 

Delen met anderen

We willen jullie ook uitnodigen om jullie ervaringen te delen met anderen. Dit kan door het maken van een kort verslagje van de intentie(s), de ervaringen, eventueel met een paar foto’s. Die kan je doorsturen naar het mailadres van het secretariaat van Timotheus: Jan.Meysmans@timotheus.org met als onderwerp “Lente-mandala voor de Aarde”.

Je kan dit lenteritueel ook alleen doen, met je huisgenoten, met vrienden of collega’s. Hoe meer mensen zich verbinden hoe sterker de bekrachtiging van de collectieve intentie van doorstroming en creatieve groei. Stuur gerust ook foto’s van je persoonlijke creaties naar ons door op bovenvermeld adres. Woon je in de stad en/of heb je niet de mogelijkheid om een wandeling in de natuur te maken, verzamel, teken, schilder of boetseer dingen die de creatieve lente-doorstroming bij jezelf en in je omgeving bevorderen.

Mogelijkheden tot inschrijven bij een groep, plaats en tijd van samenkomen vind je op de agenda van Timotheus.

Marleen D’hose

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN

 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


MAAK EEN LENTE-MANDALA VOOR DE AARDE
Een collectieve bijdrage voor een betere wereld

De creatieve impuls van de lente in het vijf elementen stromingsmodel

De lente is een uitstekend moment om een natuurmandala te maken. Verbinding met de Aarde en de natuur geeft rust, laadt op en versterkt de immuniteit. In de lente wordt de huidige isolatie moeilijk en controversieel. Overal in de natuur ontwaken signalen van doorstroming en creatieve groei. In de vijf elementenbeweging is de lente verbonden met het hout-element en een nieuwe start. De Aarde ontwaakt na een lange winterslaap en wijzelf willen ook aan de slag met nieuwe initiatieven. Het stilstaande bronwater, tijdelijk bevroren in de voorbije wintermaanden, begint terug te stromen. Pure levensenergie borrelt op. We willen deze lentebeweging ondersteunen met het leggen van lentemandala’s op verschillende locaties.

De kracht van een lente-intentie

We starten met een korte meditatieve wandeling waarbij we materiaal verzamelen voor de mandala maar ook nadenken over een positieve zuivere intentie van doorstroming die we met de mandala willen verbinden. Een positieve zuivere intentie is nooit gericht tegen iets of iemand en gaat uit van een hartsverlangen naar harmonie en schoonheid. Een lente-intentie wordt sterk gestuwd en ondersteund door de natuur, in al zijn levensvormen. De levensvonk verbonden met het kiemende zaadje is in deze periode van het jaar zeer krachtig.

De positieve intentie van doorstroming verbinden met het Timotheus veld

We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel impact wij als individuele mens hebben op de verbinding en de doorstroming binnen het Aarde Bewustzijn. We weten niet half hoe krachtig we zijn! Onze impact groeit exponentieel wanneer wij, vanuit gelijkgestemdheid, ons verbinden met elkaar via collectieve rituelen. We verbinden onze positieve intentie en onze mandala’s met het grote inspirerende en ondersteunende Timotheus veld van co-creatie. Ook in deze moeilijke tijden blijven we samen bouwen aan creatieve harmonische vormgeving, elk vanuit zijn eigen talenten, kennis en vaardigheden.

Het stappenplan van de lente-mandala

 • Materiaal meebrengen en/of verzamelen vanuit je eigen tuin of je kan tijdens de wandeling natuurlijke materialen verzamelen. Het is hierbij niet de bedoeling om de natuur kaal te plukken, dus kies voor materialen die overvloedig aanwezig zijn.
 • We kiezen voor een plek waar de doorstroming, de verbindingsenergie en de creatieve vormgeving nood heeft aan een extra duwtje in de rug. We leggen onze mandala op een plek die dus, net als wij, behoefte heeft aan en lente-boost.
 • De wandeling omvat een korte meditatie aan een bron of een beek – aan opborrelend of stromend water. We verbinden ons met de bronenergie en laten die maximaal doorstromen in elke cel van onszelf.
 • We nodigen de helende natuurwezens op de wandeling uit om het ritueel mee te bekrachtigen.
 • We wandelen samen naar de plek waar we de mandala willen neerleggen.
 • We stallen onze meegebrachte schatten uit en kiezen, in overleg, het natuurelement dat het hart van de mandala zal uitmaken.  We nemen contact met het hart van de mandala en iedereen spreekt zijn positieve intentie uit. Het hart van de mandala, verbonden met onze harts-energie en onze intentie, vormt de bron van waaruit de mandala zijn concentrische ringen zal laten doorstromen in onszelf, in de omgeving en in de totale Aardeholon.
 • We leggen vanuit een spontane beweging en inbreng de opéénvolgende concentrische cirkels. Wanneer je dit doet in groep (max 10), wees dan voorzichtig, werk één voor één of vanuit verschillende hoeken aan de mandala en houdt voldoende afstand. Gebruik een mondmasker indien nodig. Wanneer je zelf niet aan de beurt bent ondersteun en bekrachtig je vanop afstand diegene(n) die verder vormgeven.
 • Zingen of helende klanken maken kan ondersteunend werken tijdens de opbouw. Hou tijdens de groei van de mandala verbinding met alle groepsleden en kom samen in een rustige creatieve flow.
 • Neem nadien nog even de tijd om na te praten, te delen en af te sluiten in een kort meditatief moment.
 • Vergeet niet om overgebleven materiaal op te ruimen.
 • Maak een onderlinge afspraak om de resten van de mandala na enkele dagen op te ruimen indien nodig. (afhankelijk van de plek waar hij ligt)

 

Delen met anderen

We willen jullie ook uitnodigen om jullie ervaringen te delen met anderen. Dit kan door het maken van een kort verslagje van de intentie(s), de ervaringen, eventueel met een paar foto’s. Die kan je doorsturen naar het mailadres van het secretariaat van Timotheus: Jan.Meysmans@timotheus.org met als onderwerp “Lente-mandala voor de Aarde”.

Je kan dit lenteritueel ook alleen doen, met je huisgenoten, met vrienden of collega’s. Hoe meer mensen zich verbinden hoe sterker de bekrachtiging van de collectieve intentie van doorstroming en creatieve groei. Stuur gerust ook foto’s van je persoonlijke creaties naar ons door op bovenvermeld adres. Woon je in de stad en/of heb je niet de mogelijkheid om een wandeling in de natuur te maken, verzamel, teken, schilder of boetseer dingen die de creatieve lente-doorstroming bij jezelf en in je omgeving bevorderen.

Mogelijkheden tot inschrijven bij een groep, plaats en tijd van samenkomen vind je op de agenda van Timotheus.

Marleen D’hose

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN

 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >