Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Lesgevers Intuïtieve Ontwikkeling getuigen

Lesgevers Intuïtieve Ontwikkeling getuigen
Het educatieve team van Timotheus in de spotlights

Het geeft een geweldig goed gevoel dat we als organisatie kunnen rekenen op zo’n enthousiaste groep van bijna 20 lesgevers. Deze groep is gedurende al de jaren wel voortdurend in beweging geweest. Nieuwe mensen komen erbij, anderen geven de fakkel door. We willen hen allen bedanken voor hun inzet. Daarom geven we hen vanaf dit nummer de ruimte om zich voor te stellen en hun ervaringen op intuïtief-energetisch vlak te delen. In dit nummer beginnen we met de ‘anciens’.

We geven hieronder een gedeelte weer van de interviews met enkele lesgevers. De volledige tekst kan je lezen in ons tijdschrift Timotheus-Nieuws nr 45.

 

Lisette Hofmans (Lesgeefster regio Midden-Kempen)

Wat maakt het lesgeven voor jou zo boeiend, plezant?

Een beukennootje draagt in zich alle wijsheid om een beuk te worden. Als een cursist ophoudt te verlangen een eik te zijn en trots uitgroeit tot een krachtige beuk, is mijn missie geslaagd.

In intuïtieve ontwikkeling gebruiken we de boom als metafoor om cursisten bij hun eigen blauwdruk te brengen. Het proces dat dan ontstaat is een never-ending-story waarvan ik dankbaar getuige mag zijn. Mensen worden trouw aan zichzelf en elimineren wat hen niet meer dient.

 

Waarom ben je met lesgeven binnen Timotheus begonnen?

September 1992, de eerste les IO bij Philippe Vandevorst; ik herinner het me alsof het gisteren was. Het voelde als thuiskomen: ik kreeg een kader voor de ruimere werkelijkheid die ik van nature mag ervaren en een toolkit om dit nog te verdiepen. De grootse troef was echter het bewust worden van het feit dat alles energie is en voortdurend met alles in interactie. Met bewuste aandacht creëer je dus je eigen werkelijkheid; maakt meer van wat wenselijk is voor jezelf en het Hoogste Goed. Fantastisch toch? Als een steentje in het water dat met zijn trilling een kringetje maakt dat steeds verder uitdeint en andere kringetjes ontmoet.

 

Wat is je uitdaging bij het lesgeven?

Als mensen de stap naar Timotheus zetten, is er al een innerlijke beweging gemaakt. Hoe pril ook de knop, de volle bloem is reeds voelbaar.

Op deze aardeplek in Mol ontvangen we een krachtige, ondersteunende energie voor bewustzijnsverruimend werk. Ik ervaar het als een uitdaging om afgestemd te blijven op dit dragende veld   zodat de juiste resonantie mag ontstaan en het aanwezige potentieel zich kan ontvouwen. Hoewel al het beeldhouwwerk door de cursisten zelf gedaan wordt, voelt het soms alsof je, net als Michelangelo, David uit de steen mag bevrijden.

...

 

Leen Vantilt (Lesgeefster regio Limburg)

...

Wat maakt dat het je nog altijd zo boeit na 15 jaar?

Je komt op een hele fijne manier in contact met een groep mensen. Het is fantastisch om te zien hoe iemand iets ontdekt in zichzelf. En zelf leer ik er dan ook ongelooflijk veel uit door mee te voelen hoe iemand geraakt wordt en zichzelf beter leert kennen. Die intuïtieve reis samen kunnen beleven met een groep mensen die je stilaan ziet evolueren, dat voelt aan als een geschenk. Het kunnen voelen van die wisselwerking van echt contact, die authentieke verbondenheid, de puurheid, maakt dat lesgeven me jaar na jaar blijft boeien.

Van kleins af aan hebben we veel aangeleerd gekregen: je tandenpoetsen, je wassen, je aankleden. Dan word je groter en je leert beleefd te zijn, hoe je je op school dient te gedragen, hoe je kan en mag spelen. Maar je hebt eigenlijk nooit geleerd hoe je met jezelf moet omgaan. Je komt een moeilijke emotie tegen en je blokkeert. Binnen het programma Intuïtieve Ontwikkeling krijg je juist die tools aangeleerd om te ontdekken wie je bent geworden en te beseffen dat je kan groeien, dat je kan transformeren naar de persoon die je echt wil zijn. Het zijn die technieken die maken dat het verwonderlijk wordt voor jezelf, waardoor je de cursisten ziet veranderen, maar ik ook mezelf nog beter leer kennen. Ik zeg altijd tegen mezelf: “de grootste cursist ben ik zelf.” Getuige moge zijn van iemand zijn proces, dat raakt je in je hart en ziel.

...

Hoe zou je jouw eigen kwaliteit omschrijven als lesgever?

Ik word altijd aangesproken op mijn enthousiasme, op mijn bezieling. Ik krijg ook heel fijne feedback op het geven van meditaties. De mensen in hun proces kunnen laten zijn en hen zelf de antwoorden laten ontdekken door de oefeningen en de tools die we aanreiken.

 

En als je nu kijkt naar de toekomst, zie je jezelf nog 15 jaar lesgeven?

Ik zeg altijd tegen mijn cursisten dat ze elke module meerdere keren kunnen volgen. Het is elke keer opnieuw terug in contact komen met die basishouding, met de basisgronding, met naar waar je op weg bent, hoe het is om helemaal jezelf te kunnen zijn, maar ook hoe het is om helemaal iemand anders te kunnen zijn. Daar kun je eigenlijk niet genoeg van krijgen. Daarbij komt dat je evolueert, telkens andere lagen van jezelf exploreert. En het mooiste daarbij is als je mekaar kan raken in elkaars hart en ziel.

...

 

Petra Spoelders (Lesgeefster regio Leuven)

Hoe vind jij een evenwicht tussen het lesgeven binnen Timotheus en jouw andere professionele activiteiten?

Ik vind het belangrijk om datgene wat ik leer aan de cursisten, zelf ook voor te leven. Mijn motto is: ’Practice what you teach or speak’ want voorbeeldgedrag zegt veel meer dan woorden.  Authentiek zijn als levenshouding maakt kwetsbaar en sterk tegelijk.

Vanuit mijn missie, die gaat over bezielen, spreek ik mensen aan op hun kracht. Zet hen letterlijk en figuurlijk op hun weg. Uniciteit naar boven brengen en daarin onvoorwaardelijk steunen. Niet te actief interveniëren, maar getuige zijn van het bijzondere proces van het ontpoppen van rups tot een vlinder.

Als ontslagcoördinator zet ik mijn missie halftijds neer in een psychiatrisch ziekenhuis. Samen met de patiënten bouwen we een zorgnetwerk op maat ter preventie van herval. Hier geef ik de boodschap mee, dat verhoogde psychische kwetsbaarheid niet de beste kaart is die je in het leven kunt trekken. Maar als je die kaart handig uitspeelt, je op zijn minst een wel kwaliteit van leven kan hebben.

Daarnaast heb ik een zelfstandige praktijk voor integraal psychosociale therapie en hypnose. Ook hier tracht ik ondersteuning op maat te bieden, maar vooral ook het zelfbewustwordingsproces te bekrachtigen: “wie ben je echt, wat zijn jouw kerntalenten, hoe kun je daar vorm aan geven zodat je het gelukkigst wordt?”. Ik werk individueel, maar de laatste tijd ook veel in groep omwille van de bijzondere kracht die uitgaat van tochtgenoten die elkaar helpen.

Binnen Timotheus geef ik les in zowat alle modules, maar mijn specialiteit en voorkeur gaat uit naar het Hefboomtraject waar mensen uit het Leuvense driewekelijks samenkomen om samen te groeien en elkaar te ondersteunen om stevig te blijven staan en een verschil te maken in een wereld in verandering.

Je volgt inderdaad nog een opleiding en ik dacht begrepen te hebben dat die groeigroep een onderzoek is dat je in dat kader doet.

Ja, dat klopt.

In mijn masterproef Sociaal Werk onderzoek ik de impact van een Hefboomtraject (als nieuwe werkvorm) op de deelnemers, de organisatie en de samenleving.
Meer concreet tracht ik te achterhalen hoe men een veranderingsproces van collectieve onzekerheid naar veerkrachtig en actief burgerschap doelgerichter kan leren aansturen.
Ultiem doel is bijdragen aan de maatschappelijke beweging waarnaar Timotheus wil evolueren.

Het onderzoek is nog bezig dus is het nog te vroeg om al definitieve conclusies te verspreiden. Een tipje van sluier wil ik echter wel oplichten nl. dat de roep van de deelnemers naar een ‘Lokale vaste Stek’ steeds luider wordt.

...

 

Herma Horstink (Lesgeefster regio Antwerpen)

Wat maakt het lesgeven voor jou zo boeiend en plezant?

In 2007 ben ikzelf als cursiste begonnen. Dus ik weet van binnenuit wat Intuïtieve Ontwikkeling met je kan doen en dat zie ik iedere les terug bij mijn groep. Het samen onderweg zijn, groeien, worstelen en bloeien daar word ik zo gelukkig van. Om dit te mogen begeleiden tezamen met twee doorgewinterde assistenten in interactie met zeer gedreven cursisten, dan ontstaan er magische momenten. Dan gebeuren er heel concrete doorbraken, inzichten en wendingen in ieders leven. Dat is toch fantastisch om daar onderdeel en getuige van te mogen zijn. Die verbondenheid is pure voeding voor de ziel. Daarom geef ik zo graag les.

 

Hoe integreer jezelf de Intuïtieve vaardigheden in je dagelijks leven?

Mijn leven is één groot leerveld waar ik dagelijks in kan oefenen. Alles wat ik leer kan ik hier toepassen. Ik voel dat ik er middenin sta en er eigenlijk niet zoveel verschil is tussen het moment van lesgeven, thuis zijn, coachen, boodschappen doen of bijvoorbeeld bij het schilderen of schrijven. Ik heb ondertussen een innerlijke reflectie opgebouwd bij alles wat er rond en in mij gebeurt. Dus het integreren van alles wat we bij IO leren is een levenshouding voor mij geworden. Het leven als een levenslang leerproces. Ik vind het heerlijk om te leren, om in beweging te zijn mits het maar een ‘natuurlijk leren’ is zoals ik dat noem. Het geeft mij een heel stevige basis voor een vervuld leven.

 

Wat wil je nog graag benadrukken?

Dat lesgeven op de manier zoals ik het graag doe gebaseerd is op een heel team. Een verbonden team van cursisten, assistenten, gidsen en lesgever. Maar ook op het team collega’s die de lessen samenstellen en uitwerken zodat wij als lesgever op onze eigen manier hiermee aan de slag kunnen. Dat maakt iedere les telkens weer een ‘feestje’. Een feestje met geworstel, het-niet-weten, met vallen en opstaan en dat tezamen, heel krachtig.

...

Detailinfo en inschrijven INITIATIE INTUÏTIEVE ONTWIKKELING


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Lesgevers Intuïtieve Ontwikkeling getuigen
Het educatieve team van Timotheus in de spotlights

Het geeft een geweldig goed gevoel dat we als organisatie kunnen rekenen op zo’n enthousiaste groep van bijna 20 lesgevers. Deze groep is gedurende al de jaren wel voortdurend in beweging geweest. Nieuwe mensen komen erbij, anderen geven de fakkel door. We willen hen allen bedanken voor hun inzet. Daarom geven we hen vanaf dit nummer de ruimte om zich voor te stellen en hun ervaringen op intuïtief-energetisch vlak te delen. In dit nummer beginnen we met de ‘anciens’.

We geven hieronder een gedeelte weer van de interviews met enkele lesgevers. De volledige tekst kan je lezen in ons tijdschrift Timotheus-Nieuws nr 45.

 

Lisette Hofmans (Lesgeefster regio Midden-Kempen)

Wat maakt het lesgeven voor jou zo boeiend, plezant?

Een beukennootje draagt in zich alle wijsheid om een beuk te worden. Als een cursist ophoudt te verlangen een eik te zijn en trots uitgroeit tot een krachtige beuk, is mijn missie geslaagd.

In intuïtieve ontwikkeling gebruiken we de boom als metafoor om cursisten bij hun eigen blauwdruk te brengen. Het proces dat dan ontstaat is een never-ending-story waarvan ik dankbaar getuige mag zijn. Mensen worden trouw aan zichzelf en elimineren wat hen niet meer dient.

 

Waarom ben je met lesgeven binnen Timotheus begonnen?

September 1992, de eerste les IO bij Philippe Vandevorst; ik herinner het me alsof het gisteren was. Het voelde als thuiskomen: ik kreeg een kader voor de ruimere werkelijkheid die ik van nature mag ervaren en een toolkit om dit nog te verdiepen. De grootse troef was echter het bewust worden van het feit dat alles energie is en voortdurend met alles in interactie. Met bewuste aandacht creëer je dus je eigen werkelijkheid; maakt meer van wat wenselijk is voor jezelf en het Hoogste Goed. Fantastisch toch? Als een steentje in het water dat met zijn trilling een kringetje maakt dat steeds verder uitdeint en andere kringetjes ontmoet.

 

Wat is je uitdaging bij het lesgeven?

Als mensen de stap naar Timotheus zetten, is er al een innerlijke beweging gemaakt. Hoe pril ook de knop, de volle bloem is reeds voelbaar.

Op deze aardeplek in Mol ontvangen we een krachtige, ondersteunende energie voor bewustzijnsverruimend werk. Ik ervaar het als een uitdaging om afgestemd te blijven op dit dragende veld   zodat de juiste resonantie mag ontstaan en het aanwezige potentieel zich kan ontvouwen. Hoewel al het beeldhouwwerk door de cursisten zelf gedaan wordt, voelt het soms alsof je, net als Michelangelo, David uit de steen mag bevrijden.

...

 

Leen Vantilt (Lesgeefster regio Limburg)

...

Wat maakt dat het je nog altijd zo boeit na 15 jaar?

Je komt op een hele fijne manier in contact met een groep mensen. Het is fantastisch om te zien hoe iemand iets ontdekt in zichzelf. En zelf leer ik er dan ook ongelooflijk veel uit door mee te voelen hoe iemand geraakt wordt en zichzelf beter leert kennen. Die intuïtieve reis samen kunnen beleven met een groep mensen die je stilaan ziet evolueren, dat voelt aan als een geschenk. Het kunnen voelen van die wisselwerking van echt contact, die authentieke verbondenheid, de puurheid, maakt dat lesgeven me jaar na jaar blijft boeien.

Van kleins af aan hebben we veel aangeleerd gekregen: je tandenpoetsen, je wassen, je aankleden. Dan word je groter en je leert beleefd te zijn, hoe je je op school dient te gedragen, hoe je kan en mag spelen. Maar je hebt eigenlijk nooit geleerd hoe je met jezelf moet omgaan. Je komt een moeilijke emotie tegen en je blokkeert. Binnen het programma Intuïtieve Ontwikkeling krijg je juist die tools aangeleerd om te ontdekken wie je bent geworden en te beseffen dat je kan groeien, dat je kan transformeren naar de persoon die je echt wil zijn. Het zijn die technieken die maken dat het verwonderlijk wordt voor jezelf, waardoor je de cursisten ziet veranderen, maar ik ook mezelf nog beter leer kennen. Ik zeg altijd tegen mezelf: “de grootste cursist ben ik zelf.” Getuige moge zijn van iemand zijn proces, dat raakt je in je hart en ziel.

...

Hoe zou je jouw eigen kwaliteit omschrijven als lesgever?

Ik word altijd aangesproken op mijn enthousiasme, op mijn bezieling. Ik krijg ook heel fijne feedback op het geven van meditaties. De mensen in hun proces kunnen laten zijn en hen zelf de antwoorden laten ontdekken door de oefeningen en de tools die we aanreiken.

 

En als je nu kijkt naar de toekomst, zie je jezelf nog 15 jaar lesgeven?

Ik zeg altijd tegen mijn cursisten dat ze elke module meerdere keren kunnen volgen. Het is elke keer opnieuw terug in contact komen met die basishouding, met de basisgronding, met naar waar je op weg bent, hoe het is om helemaal jezelf te kunnen zijn, maar ook hoe het is om helemaal iemand anders te kunnen zijn. Daar kun je eigenlijk niet genoeg van krijgen. Daarbij komt dat je evolueert, telkens andere lagen van jezelf exploreert. En het mooiste daarbij is als je mekaar kan raken in elkaars hart en ziel.

...

 

Petra Spoelders (Lesgeefster regio Leuven)

Hoe vind jij een evenwicht tussen het lesgeven binnen Timotheus en jouw andere professionele activiteiten?

Ik vind het belangrijk om datgene wat ik leer aan de cursisten, zelf ook voor te leven. Mijn motto is: ’Practice what you teach or speak’ want voorbeeldgedrag zegt veel meer dan woorden.  Authentiek zijn als levenshouding maakt kwetsbaar en sterk tegelijk.

Vanuit mijn missie, die gaat over bezielen, spreek ik mensen aan op hun kracht. Zet hen letterlijk en figuurlijk op hun weg. Uniciteit naar boven brengen en daarin onvoorwaardelijk steunen. Niet te actief interveniëren, maar getuige zijn van het bijzondere proces van het ontpoppen van rups tot een vlinder.

Als ontslagcoördinator zet ik mijn missie halftijds neer in een psychiatrisch ziekenhuis. Samen met de patiënten bouwen we een zorgnetwerk op maat ter preventie van herval. Hier geef ik de boodschap mee, dat verhoogde psychische kwetsbaarheid niet de beste kaart is die je in het leven kunt trekken. Maar als je die kaart handig uitspeelt, je op zijn minst een wel kwaliteit van leven kan hebben.

Daarnaast heb ik een zelfstandige praktijk voor integraal psychosociale therapie en hypnose. Ook hier tracht ik ondersteuning op maat te bieden, maar vooral ook het zelfbewustwordingsproces te bekrachtigen: “wie ben je echt, wat zijn jouw kerntalenten, hoe kun je daar vorm aan geven zodat je het gelukkigst wordt?”. Ik werk individueel, maar de laatste tijd ook veel in groep omwille van de bijzondere kracht die uitgaat van tochtgenoten die elkaar helpen.

Binnen Timotheus geef ik les in zowat alle modules, maar mijn specialiteit en voorkeur gaat uit naar het Hefboomtraject waar mensen uit het Leuvense driewekelijks samenkomen om samen te groeien en elkaar te ondersteunen om stevig te blijven staan en een verschil te maken in een wereld in verandering.

Je volgt inderdaad nog een opleiding en ik dacht begrepen te hebben dat die groeigroep een onderzoek is dat je in dat kader doet.

Ja, dat klopt.

In mijn masterproef Sociaal Werk onderzoek ik de impact van een Hefboomtraject (als nieuwe werkvorm) op de deelnemers, de organisatie en de samenleving.
Meer concreet tracht ik te achterhalen hoe men een veranderingsproces van collectieve onzekerheid naar veerkrachtig en actief burgerschap doelgerichter kan leren aansturen.
Ultiem doel is bijdragen aan de maatschappelijke beweging waarnaar Timotheus wil evolueren.

Het onderzoek is nog bezig dus is het nog te vroeg om al definitieve conclusies te verspreiden. Een tipje van sluier wil ik echter wel oplichten nl. dat de roep van de deelnemers naar een ‘Lokale vaste Stek’ steeds luider wordt.

...

 

Herma Horstink (Lesgeefster regio Antwerpen)

Wat maakt het lesgeven voor jou zo boeiend en plezant?

In 2007 ben ikzelf als cursiste begonnen. Dus ik weet van binnenuit wat Intuïtieve Ontwikkeling met je kan doen en dat zie ik iedere les terug bij mijn groep. Het samen onderweg zijn, groeien, worstelen en bloeien daar word ik zo gelukkig van. Om dit te mogen begeleiden tezamen met twee doorgewinterde assistenten in interactie met zeer gedreven cursisten, dan ontstaan er magische momenten. Dan gebeuren er heel concrete doorbraken, inzichten en wendingen in ieders leven. Dat is toch fantastisch om daar onderdeel en getuige van te mogen zijn. Die verbondenheid is pure voeding voor de ziel. Daarom geef ik zo graag les.

 

Hoe integreer jezelf de Intuïtieve vaardigheden in je dagelijks leven?

Mijn leven is één groot leerveld waar ik dagelijks in kan oefenen. Alles wat ik leer kan ik hier toepassen. Ik voel dat ik er middenin sta en er eigenlijk niet zoveel verschil is tussen het moment van lesgeven, thuis zijn, coachen, boodschappen doen of bijvoorbeeld bij het schilderen of schrijven. Ik heb ondertussen een innerlijke reflectie opgebouwd bij alles wat er rond en in mij gebeurt. Dus het integreren van alles wat we bij IO leren is een levenshouding voor mij geworden. Het leven als een levenslang leerproces. Ik vind het heerlijk om te leren, om in beweging te zijn mits het maar een ‘natuurlijk leren’ is zoals ik dat noem. Het geeft mij een heel stevige basis voor een vervuld leven.

 

Wat wil je nog graag benadrukken?

Dat lesgeven op de manier zoals ik het graag doe gebaseerd is op een heel team. Een verbonden team van cursisten, assistenten, gidsen en lesgever. Maar ook op het team collega’s die de lessen samenstellen en uitwerken zodat wij als lesgever op onze eigen manier hiermee aan de slag kunnen. Dat maakt iedere les telkens weer een ‘feestje’. Een feestje met geworstel, het-niet-weten, met vallen en opstaan en dat tezamen, heel krachtig.

...

Detailinfo en inschrijven INITIATIE INTUÏTIEVE ONTWIKKELING


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >