Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Je kan de wereld veranderen

Je kan de wereld veranderen
Het begint bij onszelf

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met een nieuwe manier van leven en gelukkiger worden. En zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. 

Transcenders
Is het jou al opgevallen? In elke samenleving of gemeenschap merk je een aantal mensen die een buitengewone innerlijke harmonie vertonen. Ze zijn er in alle maten en gewichten en zijn vaak onopvallend niet zo snel te herkennen.

Abraham Maslow, de befaamde twintigeeuwse psycholoog die vooral gezonde mensen bestudeerde, noemde in zijn artikel "theorie Z" deze individuen ‘transcenders’. ‘Transcenders’ staan niet op gespannen voet met elkaar. Ze hebben bewust de uiterlijke, chaotische wereld geïntegreerd met een innerlijke samenhang die harmonie en vreugde in het dagelijks leven weerspiegelt. Maslow beschrijft ‘transcenders’ als zijnde mensen in ontzag voor de schoonheid van het alledaagse. Ze zien de wereld met nieuwe ogen en zijn vernieuwers en brengen nieuwe inzichten in oude dilemma’s. 

‘Transcenders’, schrijft Maslow, realiseren zich een soort eenheid van binnenuit en drukken die eenheid uit in hun dagelijks leven. Zij zijn wat Maslow noemt zelf-gerealiseerd. Van nature uit leven ze vanuit hun innerlijke bron. Zo hebben ‘transcenders’ een grote impact op hun omgeving. Zij zijn de fakkeldragers die de weg naar innerlijke en uiterlijke harmonie verlichten.

Maar er is méér. ‘Transcenders’ voelen vanuit die zelfrealisatie de behoefte om zich te verbinden van uit hun talenten met de wereld van vandaag. Ze gaan co-creatief aan de slag om hun bijdrage te leveren en hebben daar veel voldoening aan. Ze lopen niet overhaast, overstresst rond maar realiseren stap voor stap, vanuit hun eigen innerlijke ritme de eigen droom in dienst van de samenleving. We zouden het ‘dienend leiderschap’ kunnen noemen.

“Jullie zijn bij Timotheus, net als de ‘transcenders’ van Maslow”, merkte een goede vriend die ons al langer opvolgt me onlangs op. “Jullie zijn als fakkeldragers die de schaduwen van disharmonie vanbinnen en vanbuiten verdrijft.” 

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze ‘transcenders’. Sedert het ontstaan van Timotheus zijn we altijd geboeid geweest door de grote bewegingen en evoluties in de wereld. In onze zoektocht werd het gauw duidelijk dat wat zich in de wereld afspeelt als een spiegel, kan beschouwd worden van de gebeurtenissen die zich in ons eigen leven afspelen. Zo binnen, zo buiten en zo buiten zo binnen, zegt het oude adagio.

Wat deze ontdekking ons vooral leerde is dat we nooit hoeven te blijven zitten in onze onmacht als het gaat over de grote gebeurtenissen in de wereld. Er zijn heel wat mensen die ons zijn voorafgegaan in deze zoektocht. ‘Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has’ is één van de bekende quotes van Margareth Mead, Amerikaanse antropologe en echtgenote van Gregory Bateson.

Het begint bij onszelf
Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Het leven komt zoals het komt, maar de manier waarop we alle dingen en gebeurtenissen in de buitenwereld interpreteren, is aan ons. De betekenis die ze hebben, is de betekenis die wij eraan geven. De betekenis die we genereren, creëert de ervaring die wij hebben, evenals onze daaropvolgende reacties en handelingen. Creativiteit omvat bewust zijn van de keuzes die jij maakt om zin en betekenis te geven aan wat er ook in je leven gebeurt. En dat is een generatieve expressie van wie jij in je diepste kern bent.

Wat wil je werkelijk voor jezelf creëren? Zowel in je subjectieve ervaringen als uiteindelijk in je gedrag en in de resultaten die je boekt in de buitenwereld? Welke gedachten wil jij hebben vanuit jouw natuurlijke, aangeboren vermogens als creatief en bewust wezen? Hoe wil je, wat er ook in je leven gebeurt, interpreteren? Jij hebt de keuze, dus welke gedachten wil je?

Vaak vertellen mensen: “Het is niet mijn schuld. Het gebeurde gewoon!" En inderdaad, dingen gebeuren gewoon en wat daarop volgt is jouw interpretatie, en dat is jouw keuze. Je interpretatie creëert je ervaring. Ook op een dieper niveau creëert het ook hoe jij jezelf ervaart in relatie tot wat er gebeurde. 
Je keuzes zijn pure creativiteit.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

“En tot in het allerkleinste kan je de grote wereld veranderen” schreef Mira Alfassa in haar dagboek. Zo kan je bijv. uitstelgedrag in jezelf ontleden in de diepte en dit ogenschijnlijk klein maar wel telkens terugkomend probleem ontleden. In het kleine ontmoet je dan de hele wereld. Waar je in lukt om het kleine te deblokkeren in jezelf neem je deel aan het grote bevrijdingsproces voor en van de aarde. “In het onnoemelijk schijnbare onbelangrijk kleine wacht het ‘Grote’”.

Het n2-effect
Maar er is meer. Heb je al gehoord van het wetenschappelijk fenomeen ‘Het n2-effect’?
Het gaat zo. Als je de vierkantswortel van één procent van bijv. fotonen met dezelfde frequentie trilt, hebben ze een harmoniserende invloed op alle andere disharmonische fotonen. Hetzelfde geldt voor mensen. Eén trommelaar in een stoet kan alle marcheerders in de stoet op één zelfde ritme laten stappen. Wanneer een heel klein percentage van de bevolking coherent wordt, creëert die coherentie een fasetransitie binnen die bevolking, wat resulteert in volledige coherentie. 

Dit principe werd getest in een experiment dat in de VS plaats vond in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Een groep mensen mediteerden twee maal 20 minuten per dag. Het criminaliteitspercentage daalde gemiddeld met 24 procent in 22 grote steden in de Verenigde Staten toen de vierkantswortel van één procent van de bevolking van die stad was geëvenaard door die mediterenden.

Wanneer twee of meer mensen samenkomen, is hun invloed in het kwadraat. Dat betekent dat wanneer twee mensen in een vernieuwd bewustzijn samen zijn, zij de harmoniserende kracht hebben van vier mensen, vier mensen samen hebben de kracht van 16, 16 mensen creëren het equivalent van 256 mensen, 256 mensen zijn gelijk aan 65.536 mensen, enzovoort. Dit fenomeen wordt levendig gedemonstreerd tijdens onze gezamenlijke dagen in de cursus ‘Intuïtieve Ontwikkeling’. Ook daar ervaren cursisten de weldaad en de kracht van het samenzijn met mensen die op eenzelfde golflengte trillen. Die diepe ervaring trilt soms dagen na en beïnvloedt tot de sfeer in hun eigen familie of huis.

Op zo’n gezamenlijke dag is het heerlijk om dat warm en gastvrij licht te ervaren. Welkom terug thuis! De zachte, uitnodigende gloed werkt soms dagen nadien nog door. Zo ook in de vele kleinere groepen, zoals de Sit-ins en de Walk-ins, in het hele land verspreid. Staan we er voldoende bij stil wat de invloed is van dit gebeuren niet alleen op onszelf maar ook in onze omgeving?

Aan de slag
En hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? 

Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

Actieve gemeenschapsvorming
Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om zichtbaarder en tastbaarder aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Sinds 2 jaar nu zijn we gestart met het Active Community Project binnen Timotheus. Je kan er gratis aan deelnemen om zo je steentje bij te dragen. Meer info lees je verder. Voor de eerste keer nodigen we alle leden van het Active Community Project voor een gezamenlijke ontmoeting, en dit op 31 maart.

Detailinfo en inschrijven

Wanneer mensen zich verbinden met elkaar, staan ze sterker, ontwikkelen ze meer veerkracht. In het Active Community Project zijn we elkaars getuigen en bevragers. We zijn elkaars hefboom om sneller nieuwe stappen te durven zetten op weg naar ons waarachtig geluk. We dragen samen met anderen meer zorg voor onze omgeving. We verbinden ons met een ruim netwerk van tochtgenoten. Wie zich graag mee wil inzetten in deze nieuwe stroom en op de hoogte blijven van nieuwe impulsen en activiteiten, kan gratis lid worden van het Active Community Project 
https://inschrijven.timotheus.org/cursussen/active-community-project/active-community-ledendag  
Kom je ook meedoen?

Philippe Vandevorst


 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Je kan de wereld veranderen
Het begint bij onszelf

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met een nieuwe manier van leven en gelukkiger worden. En zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. 

Transcenders
Is het jou al opgevallen? In elke samenleving of gemeenschap merk je een aantal mensen die een buitengewone innerlijke harmonie vertonen. Ze zijn er in alle maten en gewichten en zijn vaak onopvallend niet zo snel te herkennen.

Abraham Maslow, de befaamde twintigeeuwse psycholoog die vooral gezonde mensen bestudeerde, noemde in zijn artikel "theorie Z" deze individuen ‘transcenders’. ‘Transcenders’ staan niet op gespannen voet met elkaar. Ze hebben bewust de uiterlijke, chaotische wereld geïntegreerd met een innerlijke samenhang die harmonie en vreugde in het dagelijks leven weerspiegelt. Maslow beschrijft ‘transcenders’ als zijnde mensen in ontzag voor de schoonheid van het alledaagse. Ze zien de wereld met nieuwe ogen en zijn vernieuwers en brengen nieuwe inzichten in oude dilemma’s. 

‘Transcenders’, schrijft Maslow, realiseren zich een soort eenheid van binnenuit en drukken die eenheid uit in hun dagelijks leven. Zij zijn wat Maslow noemt zelf-gerealiseerd. Van nature uit leven ze vanuit hun innerlijke bron. Zo hebben ‘transcenders’ een grote impact op hun omgeving. Zij zijn de fakkeldragers die de weg naar innerlijke en uiterlijke harmonie verlichten.

Maar er is méér. ‘Transcenders’ voelen vanuit die zelfrealisatie de behoefte om zich te verbinden van uit hun talenten met de wereld van vandaag. Ze gaan co-creatief aan de slag om hun bijdrage te leveren en hebben daar veel voldoening aan. Ze lopen niet overhaast, overstresst rond maar realiseren stap voor stap, vanuit hun eigen innerlijke ritme de eigen droom in dienst van de samenleving. We zouden het ‘dienend leiderschap’ kunnen noemen.

“Jullie zijn bij Timotheus, net als de ‘transcenders’ van Maslow”, merkte een goede vriend die ons al langer opvolgt me onlangs op. “Jullie zijn als fakkeldragers die de schaduwen van disharmonie vanbinnen en vanbuiten verdrijft.” 

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze ‘transcenders’. Sedert het ontstaan van Timotheus zijn we altijd geboeid geweest door de grote bewegingen en evoluties in de wereld. In onze zoektocht werd het gauw duidelijk dat wat zich in de wereld afspeelt als een spiegel, kan beschouwd worden van de gebeurtenissen die zich in ons eigen leven afspelen. Zo binnen, zo buiten en zo buiten zo binnen, zegt het oude adagio.

Wat deze ontdekking ons vooral leerde is dat we nooit hoeven te blijven zitten in onze onmacht als het gaat over de grote gebeurtenissen in de wereld. Er zijn heel wat mensen die ons zijn voorafgegaan in deze zoektocht. ‘Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has’ is één van de bekende quotes van Margareth Mead, Amerikaanse antropologe en echtgenote van Gregory Bateson.

Het begint bij onszelf
Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Het leven komt zoals het komt, maar de manier waarop we alle dingen en gebeurtenissen in de buitenwereld interpreteren, is aan ons. De betekenis die ze hebben, is de betekenis die wij eraan geven. De betekenis die we genereren, creëert de ervaring die wij hebben, evenals onze daaropvolgende reacties en handelingen. Creativiteit omvat bewust zijn van de keuzes die jij maakt om zin en betekenis te geven aan wat er ook in je leven gebeurt. En dat is een generatieve expressie van wie jij in je diepste kern bent.

Wat wil je werkelijk voor jezelf creëren? Zowel in je subjectieve ervaringen als uiteindelijk in je gedrag en in de resultaten die je boekt in de buitenwereld? Welke gedachten wil jij hebben vanuit jouw natuurlijke, aangeboren vermogens als creatief en bewust wezen? Hoe wil je, wat er ook in je leven gebeurt, interpreteren? Jij hebt de keuze, dus welke gedachten wil je?

Vaak vertellen mensen: “Het is niet mijn schuld. Het gebeurde gewoon!" En inderdaad, dingen gebeuren gewoon en wat daarop volgt is jouw interpretatie, en dat is jouw keuze. Je interpretatie creëert je ervaring. Ook op een dieper niveau creëert het ook hoe jij jezelf ervaart in relatie tot wat er gebeurde. 
Je keuzes zijn pure creativiteit.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

“En tot in het allerkleinste kan je de grote wereld veranderen” schreef Mira Alfassa in haar dagboek. Zo kan je bijv. uitstelgedrag in jezelf ontleden in de diepte en dit ogenschijnlijk klein maar wel telkens terugkomend probleem ontleden. In het kleine ontmoet je dan de hele wereld. Waar je in lukt om het kleine te deblokkeren in jezelf neem je deel aan het grote bevrijdingsproces voor en van de aarde. “In het onnoemelijk schijnbare onbelangrijk kleine wacht het ‘Grote’”.

Het n2-effect
Maar er is meer. Heb je al gehoord van het wetenschappelijk fenomeen ‘Het n2-effect’?
Het gaat zo. Als je de vierkantswortel van één procent van bijv. fotonen met dezelfde frequentie trilt, hebben ze een harmoniserende invloed op alle andere disharmonische fotonen. Hetzelfde geldt voor mensen. Eén trommelaar in een stoet kan alle marcheerders in de stoet op één zelfde ritme laten stappen. Wanneer een heel klein percentage van de bevolking coherent wordt, creëert die coherentie een fasetransitie binnen die bevolking, wat resulteert in volledige coherentie. 

Dit principe werd getest in een experiment dat in de VS plaats vond in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Een groep mensen mediteerden twee maal 20 minuten per dag. Het criminaliteitspercentage daalde gemiddeld met 24 procent in 22 grote steden in de Verenigde Staten toen de vierkantswortel van één procent van de bevolking van die stad was geëvenaard door die mediterenden.

Wanneer twee of meer mensen samenkomen, is hun invloed in het kwadraat. Dat betekent dat wanneer twee mensen in een vernieuwd bewustzijn samen zijn, zij de harmoniserende kracht hebben van vier mensen, vier mensen samen hebben de kracht van 16, 16 mensen creëren het equivalent van 256 mensen, 256 mensen zijn gelijk aan 65.536 mensen, enzovoort. Dit fenomeen wordt levendig gedemonstreerd tijdens onze gezamenlijke dagen in de cursus ‘Intuïtieve Ontwikkeling’. Ook daar ervaren cursisten de weldaad en de kracht van het samenzijn met mensen die op eenzelfde golflengte trillen. Die diepe ervaring trilt soms dagen na en beïnvloedt tot de sfeer in hun eigen familie of huis.

Op zo’n gezamenlijke dag is het heerlijk om dat warm en gastvrij licht te ervaren. Welkom terug thuis! De zachte, uitnodigende gloed werkt soms dagen nadien nog door. Zo ook in de vele kleinere groepen, zoals de Sit-ins en de Walk-ins, in het hele land verspreid. Staan we er voldoende bij stil wat de invloed is van dit gebeuren niet alleen op onszelf maar ook in onze omgeving?

Aan de slag
En hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? 

Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

Actieve gemeenschapsvorming
Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om zichtbaarder en tastbaarder aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Sinds 2 jaar nu zijn we gestart met het Active Community Project binnen Timotheus. Je kan er gratis aan deelnemen om zo je steentje bij te dragen. Meer info lees je verder. Voor de eerste keer nodigen we alle leden van het Active Community Project voor een gezamenlijke ontmoeting, en dit op 31 maart.

Detailinfo en inschrijven

Wanneer mensen zich verbinden met elkaar, staan ze sterker, ontwikkelen ze meer veerkracht. In het Active Community Project zijn we elkaars getuigen en bevragers. We zijn elkaars hefboom om sneller nieuwe stappen te durven zetten op weg naar ons waarachtig geluk. We dragen samen met anderen meer zorg voor onze omgeving. We verbinden ons met een ruim netwerk van tochtgenoten. Wie zich graag mee wil inzetten in deze nieuwe stroom en op de hoogte blijven van nieuwe impulsen en activiteiten, kan gratis lid worden van het Active Community Project 
https://inschrijven.timotheus.org/cursussen/active-community-project/active-community-ledendag  
Kom je ook meedoen?

Philippe Vandevorst


 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >