Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


In stilte van Oud naar Nieuw

In stilte van Oud naar Nieuw
Een krachtig signaal tot meer stilte in onze samenleving

Straks vieren we de overgang van oud naar nieuw. Naast het (terecht!) feesten en vieren willen we een moment van stilte en bezinning inbouwen als tegengewicht voor alle verwarring, chaos en geweld in deze wereld. Vorig jaar organiseerden we dit initiatief voor het eerst in 8 Vlaamse steden. We waren toen met meer dan 400 deelnemers die over het ganse land tijd namen om in stilte door de stad te trekken en daarna een veertigtal minuten samen mediteerden. Het was een krachtig signaal tot meer rust en vrede in onze samenleving. Dit jaar zullen we op een twaalftal plaatsen actief zijn.

We staan vandaag als mensheid wellicht voor uitdagingen zoals we ze nog nooit gekend hebben. Er zijn grote veranderingen waar te nemen binnen volkerengroepen. Migratiebewegingen volgen elkaar in snel tempo op. Naast wereldwijde ecologische uitdagingen lukken we er maar niet in om het oorlogsgeweld in de wereld definitief het zwijgen op te leggen: Noord-Korea, Syrië, Irak... Er is daarbij de problematische vluchtelingenstroom van Zuid naar Noord, het moslimterrorisme en fundamentalisme, en de blijvende armoede, corruptie, uitzichtloosheid in de arme landen van het zuiden.

Maar dichter bij huis staan we ook voor diepgaande vraagstukken. We zien steeds meer mensen wegzakken in stressgedrag, depressie of burn-out. Een soort verdwazing die letterlijk leidt naar autodestructie. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen is één van de hoogste in de wereld. Wegvluchten in oppervlakkigheid maakt zich van vele mensen, ook jongeren, meester. Alsof de individuele ontplooiing van de mens in onze samenleving, politiek, sociaal, cultureel steeds meer wordt ingeperkt en geen kans meer krijgt. De verkeerschaos die velen van ons dagelijks beleven en de bijhorende frustratie illustreert misschien het best wat we collectief hier in het westen in de diepte ervaren.

Hoe moeilijk is het niet voor de hedendaagse mens om zichzelf te herscheppen en vanuit een vernieuwde kracht de chaos en wanorde te overstijgen. Zingeving is zoek. Leven we in een cultuur die zichzelf bewust of onbewust langzaam aan het vernietigen is? Dit alles veroorzaakt bij velen een diep gevoel van onbehagen en frustratie.

Zo voelen steeds meer mensen dat het vijf voor twaalf is. Zij kijken niet langer machteloos toe, maar staan op en beseffen dat er hoge nood is aan nieuwe antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Deze mensen laten zich niet langer verwarren door angst, zelfbeklag, cynisme, isolatie of twijfel. Ze kiezen resoluut voor een groeiweg van hoop, verbondenheid en kracht.

Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij onszelf. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Ondanks twijfels en angsten van velen is er een waarachtiger aspect van ons dat diep weet dat er een andere weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden. Ergens in ons leeft het diepe besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren.

Kom je op 31 december mee stappen voor een stillere en vredevollere wereld?

KIES HIER JE VERTREKPLAATS

Philippe Vandevorst


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


In stilte van Oud naar Nieuw
Een krachtig signaal tot meer stilte in onze samenleving

Straks vieren we de overgang van oud naar nieuw. Naast het (terecht!) feesten en vieren willen we een moment van stilte en bezinning inbouwen als tegengewicht voor alle verwarring, chaos en geweld in deze wereld. Vorig jaar organiseerden we dit initiatief voor het eerst in 8 Vlaamse steden. We waren toen met meer dan 400 deelnemers die over het ganse land tijd namen om in stilte door de stad te trekken en daarna een veertigtal minuten samen mediteerden. Het was een krachtig signaal tot meer rust en vrede in onze samenleving. Dit jaar zullen we op een twaalftal plaatsen actief zijn.

We staan vandaag als mensheid wellicht voor uitdagingen zoals we ze nog nooit gekend hebben. Er zijn grote veranderingen waar te nemen binnen volkerengroepen. Migratiebewegingen volgen elkaar in snel tempo op. Naast wereldwijde ecologische uitdagingen lukken we er maar niet in om het oorlogsgeweld in de wereld definitief het zwijgen op te leggen: Noord-Korea, Syrië, Irak... Er is daarbij de problematische vluchtelingenstroom van Zuid naar Noord, het moslimterrorisme en fundamentalisme, en de blijvende armoede, corruptie, uitzichtloosheid in de arme landen van het zuiden.

Maar dichter bij huis staan we ook voor diepgaande vraagstukken. We zien steeds meer mensen wegzakken in stressgedrag, depressie of burn-out. Een soort verdwazing die letterlijk leidt naar autodestructie. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen is één van de hoogste in de wereld. Wegvluchten in oppervlakkigheid maakt zich van vele mensen, ook jongeren, meester. Alsof de individuele ontplooiing van de mens in onze samenleving, politiek, sociaal, cultureel steeds meer wordt ingeperkt en geen kans meer krijgt. De verkeerschaos die velen van ons dagelijks beleven en de bijhorende frustratie illustreert misschien het best wat we collectief hier in het westen in de diepte ervaren.

Hoe moeilijk is het niet voor de hedendaagse mens om zichzelf te herscheppen en vanuit een vernieuwde kracht de chaos en wanorde te overstijgen. Zingeving is zoek. Leven we in een cultuur die zichzelf bewust of onbewust langzaam aan het vernietigen is? Dit alles veroorzaakt bij velen een diep gevoel van onbehagen en frustratie.

Zo voelen steeds meer mensen dat het vijf voor twaalf is. Zij kijken niet langer machteloos toe, maar staan op en beseffen dat er hoge nood is aan nieuwe antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Deze mensen laten zich niet langer verwarren door angst, zelfbeklag, cynisme, isolatie of twijfel. Ze kiezen resoluut voor een groeiweg van hoop, verbondenheid en kracht.

Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij onszelf. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Ondanks twijfels en angsten van velen is er een waarachtiger aspect van ons dat diep weet dat er een andere weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden. Ergens in ons leeft het diepe besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren.

Kom je op 31 december mee stappen voor een stillere en vredevollere wereld?

KIES HIER JE VERTREKPLAATS

Philippe Vandevorst


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >