Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Een nieuwe dynamiek in het Active Community Project
Waarom Sit-in facilitator worden bij Timotheus?

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren.

 

Niet aan de zijlijn blijven staan.

Begin van deze maand mochten we met een fijne groep van enthousiaste bezoekers in De Kluizerij de aftrap geven van een nieuwe periode voor het Timotheus Project. We staken samen een olielamp aan die permanent in De Kluizerij zal blijven branden als symbool van verbinding met het hele netwerk. Ieder kon een brandend kaarsje mee naar huis nemen.

Het is onze ambitie om de volgende maanden te groeien van een school voor Intuïtieve Ontwikkeling naar een bredere maatschappelijke beweging. Als Timotheus Project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

In dat kader zijn we twee jaar geleden al begonnen met de opstart van Sit-ins. Tot voor kort waren Sit-ins plaatsen en momenten waar mensen op adem konden komen om samen te mediteren en zich te verbinden met elkaar. Er zijn op dit ogenblik een 20-tal Sit-in facilitators aan de slag in heel het Vlaamse land.

 

Wetenschap en sit-ins - een upgrade!

Nieuwe inzichten en ervaringen groeiden tijdens de zomer in de kerngroep rond het sit-in gebeuren. We wensen voortaan de sit-in-bijeenkomsten iets anders in te kleuren.

De Britse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart bevestigt in haar laatste boek wat we in de kerngroep al een tijdje geleden ontdekten. In haar boek ‘het intentie effect’ en ook al in 'Het ntentie experiment’ (haar vorige boek) beschrijft ze hoe kleine groepen die regelmatig samenkomen hun creatiekracht gebruiken om op individueel of collectief niveau dingen in beweging te brengen. "Met het bundelen van geestkracht in kleine groepen kan je echt wonderen verrichten": schrijft ze. McTaggart beschrijft er de spectaculaire uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de experimenten met grote en kleine groepen die ze de afgelopen tien jaar deed. 

Maar de interessantste ontdekking van de schrijfster was, dat er niet alleen een transformerend effect is voor degene die de intenties ontvangt. Ook de hele groep profiteert ervan (Het intentie-effect). “Door het zogenaamde spiegeleffect komt wat we voor een ander wensen namelijk ook weer bij onszelf terecht. Met onze positieve intenties maken we dus niet alleen de wereld om ons heen mooier en liefdevoller, maar helen we ook onszelf en anderen": schrijft ze.

 

Waarom sit-in facilitator worden?

Sit-in facilitator biedt je heel wat voordelen. Eerst en vooral zet jij je er zelf toe aan om regelmatig te mediteren. In groep loopt dit makkelijker dan alleen. Je draagt op die manier ook je steentje bij aan een wereld in transformatie. De plek waar je het organiseert, meestal thuis, geniet meer van de bundeling van de energie. Verschillende sit-in facilitators getuigen hoe hun huis een aangenamere plek wordt om te wonen sinds ze er de Sit-ins organiseren. Je neemt deel aan een wereldwijde beweging waarin mensen hun intenties bundelen om van deze wereld een mooiere plek te maken.

 

Concreet

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’, als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Onze droom is om in elke stad, elke wijk, elk dorp in Vlaanderen Sit-ins aan te bieden. Voel jij je aangesproken, kom dan mee doen op 30 september in De Kluizerij te Affligem. We geven je alle info en vorming tijdens die bijeenkomst. We vertellen er de voorwaarden om sit-in facilitator te worden en beantwoorden al je vragen.

Doe mee


 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Een nieuwe dynamiek in het Active Community Project
Waarom Sit-in facilitator worden bij Timotheus?

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren.

 

Niet aan de zijlijn blijven staan.

Begin van deze maand mochten we met een fijne groep van enthousiaste bezoekers in De Kluizerij de aftrap geven van een nieuwe periode voor het Timotheus Project. We staken samen een olielamp aan die permanent in De Kluizerij zal blijven branden als symbool van verbinding met het hele netwerk. Ieder kon een brandend kaarsje mee naar huis nemen.

Het is onze ambitie om de volgende maanden te groeien van een school voor Intuïtieve Ontwikkeling naar een bredere maatschappelijke beweging. Als Timotheus Project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

In dat kader zijn we twee jaar geleden al begonnen met de opstart van Sit-ins. Tot voor kort waren Sit-ins plaatsen en momenten waar mensen op adem konden komen om samen te mediteren en zich te verbinden met elkaar. Er zijn op dit ogenblik een 20-tal Sit-in facilitators aan de slag in heel het Vlaamse land.

 

Wetenschap en sit-ins - een upgrade!

Nieuwe inzichten en ervaringen groeiden tijdens de zomer in de kerngroep rond het sit-in gebeuren. We wensen voortaan de sit-in-bijeenkomsten iets anders in te kleuren.

De Britse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart bevestigt in haar laatste boek wat we in de kerngroep al een tijdje geleden ontdekten. In haar boek ‘het intentie effect’ en ook al in 'Het ntentie experiment’ (haar vorige boek) beschrijft ze hoe kleine groepen die regelmatig samenkomen hun creatiekracht gebruiken om op individueel of collectief niveau dingen in beweging te brengen. "Met het bundelen van geestkracht in kleine groepen kan je echt wonderen verrichten": schrijft ze. McTaggart beschrijft er de spectaculaire uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de experimenten met grote en kleine groepen die ze de afgelopen tien jaar deed. 

Maar de interessantste ontdekking van de schrijfster was, dat er niet alleen een transformerend effect is voor degene die de intenties ontvangt. Ook de hele groep profiteert ervan (Het intentie-effect). “Door het zogenaamde spiegeleffect komt wat we voor een ander wensen namelijk ook weer bij onszelf terecht. Met onze positieve intenties maken we dus niet alleen de wereld om ons heen mooier en liefdevoller, maar helen we ook onszelf en anderen": schrijft ze.

 

Waarom sit-in facilitator worden?

Sit-in facilitator biedt je heel wat voordelen. Eerst en vooral zet jij je er zelf toe aan om regelmatig te mediteren. In groep loopt dit makkelijker dan alleen. Je draagt op die manier ook je steentje bij aan een wereld in transformatie. De plek waar je het organiseert, meestal thuis, geniet meer van de bundeling van de energie. Verschillende sit-in facilitators getuigen hoe hun huis een aangenamere plek wordt om te wonen sinds ze er de Sit-ins organiseren. Je neemt deel aan een wereldwijde beweging waarin mensen hun intenties bundelen om van deze wereld een mooiere plek te maken.

 

Concreet

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’, als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Onze droom is om in elke stad, elke wijk, elk dorp in Vlaanderen Sit-ins aan te bieden. Voel jij je aangesproken, kom dan mee doen op 30 september in De Kluizerij te Affligem. We geven je alle info en vorming tijdens die bijeenkomst. We vertellen er de voorwaarden om sit-in facilitator te worden en beantwoorden al je vragen.

Doe mee


 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >