Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


De ontdekking van het supra-mentale bewustzijn

De ontdekking van het supra-mentale bewustzijn
De Energie die (terug) eenheid kan brengen

Tijdens de lessen Intuïtieve Ontwikkeling’ spreken we regelmatig over het ‘supra-mentale’ als de hoeksteen van onze zoektocht in vzw Timotheus. De term zegt het zelf: ‘supra’-mentaal, de werkelijkheid die het mentale, ons denkvermogen overstijgt. Aangezien een gesproken of een geschreven woord op zich, al per definitie mentaal is, is het natuurlijk niet gemakkelijk om over een dimensie te spreken die deze dimensie overstijgt zonder terug te vallen in het mentale.

Daarom vinden we het in de lessen Intuïtieve Ontwikkeling zo boeiend om vooral vanuit de ervaringen van cursisten te vertrekken, meer dan veel woorden te gebruiken die ons dreigen terug in het mentale te brengen. Maar wat voor ons duidelijk geworden is tijdens deze zoektocht van de laatste 30 jaren, is dat de zogenaamde supra-mentale poort een fantastische ingang is tot het in voeling komen met onze eigen intuïtie.

Volgens Mirra Alfassa (De Moeder genoemd) is sedert februari 1956 deze Supra-mentale Kracht rechtstreeks, ongefilterd, werkzaam in het aardebewustzijn. Het supra-mentale is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ose bewustzijn, de alfa en omega van ons bestaan.

 

Leren mediteren

In het begin van de 20ste eeuw was de jonge Bengaalse intellectueel Aurobindo Gosh in India de ongekroonde keizer van het verzet tegen de Britse overheersing. Aurobindo werkte onverstoord bijna de klok rond om het revolutionaire vuur bij zijn landgenoten aan te wakkeren. Op een dag werd hij voorgesteld aan een yogi, Vishnu Baskar Lele. Aurobindo vroeg de asceet of deze hem via het aanleren van een meditatietechniek kon helpen zich nog beter en met meer energie te concentreren op zijn missie.

De agnostische jeugdige universiteitsprofessor was niet geïnteresseerd in mystiek of andere halfzachte vormen van escapisme. Net zoals de nieuwe lichting communistische wereldverbeteraars in de jaren zestig massaal yogalessen volgden om de revolutie beter te kunnen uitdragen, zocht Aurobindo een middel om met nog grotere daadkracht en intelligentie de Britten te bevechten.

Lele zag echter onmiddellijk de spirituele potentie van de jonge revolutionair. Hij onderrichte hem in een methode die het onmiddellijk effect had dat Aurobindo totaal onvoorbereid in het Nirwana werd geworpen. De wereld bestond niet meer. Er was enkel een oneindige Oceaan van Bewustzijn.

De voordien zo vertrouwde materiële werkelijkheid was hierin enkel een vluchtig schimmenspel zonder enig belang en betekenis. “Wat heb je met mij gedaan?”: vroeg Aurobindo aan de Yogi. “Al mijn streven voor de ontvoogding van mijn land en mijn volk heeft alle zin verloren. Het behoort tot de fata morgana van de wereld die nu als damp opgelost is in het Grote Niets.  Hoe kan ik in godsnaam nu nog een speech geven?” Lele repliceerde: “Voor je begint te praten plaats je in die mentale stilte de vraag om geïnspireerd te worden.”

 

Een vermogen boven het denken

Die avond sprak Aurobindo een menigte van enkele duizenden heethoofden toe. De anders zo rumoerige massa was muisstil. De meestal erg bedeesde jonge man sprak met een vuur en een wijsheid die als machtige golven van energie het publiek overspoelden. Aurobindo had ingetuned op een vermogen dat boven het denken lag en dat veel wijzer en machtiger was. Hij was ongewild op weg gezet naar de ontdekking van het Supra-mentale.

Vanaf dat moment werd Aurobindo gekatapulteerd in een reeks spirituele ervaringen en inzichten die een eerste hoogtepunt bereikten toen hij maanden in eenzame opsluiting moest doorbrengen op verdenking van het beramen van terroristische aanslagen. In de gevangenis werd hem geopenbaard hoe de Oorsprong van ‘Alles’ in de materie is geïnvolueerd, hoe deze Energie een bedoeling heeft met de wereld. Hij ontdekte dat de aarde het brandpunt is van een groots kosmisch experiment. De aarde behoorde tot dit deel van de werkelijkheid waar het Allerhoogste Bewustzijn zichzelf ogenschijnlijk volledig had genegeerd om uiteindelijk binnen de materie vorm en uitdrukking te geven aan alle licht en liefde, kracht en wijsheid die op hogere vlakken bestaan.

Wat we in deze tijd zeker weten is dat de laatste 500 jaar mede dank zij Descartes en Newton het mentale een gigantische stap voorwaarts is in de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens. Maar toch moeten we dit denken niet overschatten. Denken heeft bijvoorbeeld wetenschap, technologie en mensenrechten voortgebracht. Het heeft echter geen einde kunnen stellen aan lijden, onrechtvaardigheid. Het heeft ook niet voor waarheid gezorgd.

Er zijn duizend-en-één tegenstrijdige opinies over alles en nog wat. Vandaag hebben mensen en gemeenschappen het zo moeilijk om elkaar nog te begrijpen. In onze informatiemaatschappij weet niemand echt meer wat ‘waar’ en wat ‘verkeerd’ is. Post-moderne filosofen redeneren dan ook dat elke waarheid relatief is en context gebonden. Eigenlijk zouden ze zich allen kunnen aansluiten bij Aurobindo die 100 jaar geleden al stelde: “Het denken is een instrument van Onwetendheid.”

 

Denken alleen kan de waarheid niet omvatten.

Ons leven en onze maatschappij zijn zodanig complex geworden dat we er gewoon niet meer uit geraken. Niet enkel op ecologisch vlak maar ook op het vlak van mentaal vermogen heeft de mens, ondanks de ontwikkeling van reusachtige informatienetwerken en databanken zijn plafond bereikt. Hoe meer ‘kennis’ en ‘informatie’ er geproduceerd wordt, hoe meer het besef groeit dat erg weinig hiervan relevant is. Wetenschapsfilosofen zijn het erover eens. Elke verstandelijke beschrijving van de werkelijkheid is enkel maar een model: wat de realiteit in essentie is blijft ongrijpbaar voor ons denken.

 

Door de eeuwen heen echter hebben kunstenaars, visionairen en dichters uitstapjes gemaakt in regionen waarin mentale activiteit verstomde en waardoor zij toegang kregen tot intuïtieve beelden en informatie. Ook Aurobindo en Moeder hebben al deze regionen geëxploreerd. Op een bepaald moment kwamen zij in gigantische werelden van licht, liefde en absolute vreugde en geluk.

Aurobindo zag dus de onvolkomenheid van ons (wetenschappelijk) denken, hij zag ook de beperktheid en het bekrompene van gevestigde religies die naast de goeie zaken die ze gebracht hebben ook de schaduwkant van schuldgevoel, dwangmatig fundamentalisme, heksenjachten en godsdienstoorlogen met zich meedroegen.

Is er vandaag een nieuwe Energie, Kracht, Essentie die zich in ons en op de aarde (opnieuw) manifesteert en die eenheid kan brengen, lijden en onwetendheid kan opheffen zonder dat hierbij gans de schepping in het niets moest verdwijnen?  Deze vraag ligt eigenlijk aan de basis van de zoektocht binnen het Timotheus Project sinds 1993.

Philippe Vandevorst en Dirk Gysels

 

Dirk Gysels is historicus. Hij is op 23 april te gast op een online causerie. Meer dan wie ook kent hij van binnenuit het ongelooflijke avontuur dat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa meegemaakt hebben.

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN

 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


De ontdekking van het supra-mentale bewustzijn
De Energie die (terug) eenheid kan brengen

Tijdens de lessen Intuïtieve Ontwikkeling’ spreken we regelmatig over het ‘supra-mentale’ als de hoeksteen van onze zoektocht in vzw Timotheus. De term zegt het zelf: ‘supra’-mentaal, de werkelijkheid die het mentale, ons denkvermogen overstijgt. Aangezien een gesproken of een geschreven woord op zich, al per definitie mentaal is, is het natuurlijk niet gemakkelijk om over een dimensie te spreken die deze dimensie overstijgt zonder terug te vallen in het mentale.

Daarom vinden we het in de lessen Intuïtieve Ontwikkeling zo boeiend om vooral vanuit de ervaringen van cursisten te vertrekken, meer dan veel woorden te gebruiken die ons dreigen terug in het mentale te brengen. Maar wat voor ons duidelijk geworden is tijdens deze zoektocht van de laatste 30 jaren, is dat de zogenaamde supra-mentale poort een fantastische ingang is tot het in voeling komen met onze eigen intuïtie.

Volgens Mirra Alfassa (De Moeder genoemd) is sedert februari 1956 deze Supra-mentale Kracht rechtstreeks, ongefilterd, werkzaam in het aardebewustzijn. Het supra-mentale is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ose bewustzijn, de alfa en omega van ons bestaan.

 

Leren mediteren

In het begin van de 20ste eeuw was de jonge Bengaalse intellectueel Aurobindo Gosh in India de ongekroonde keizer van het verzet tegen de Britse overheersing. Aurobindo werkte onverstoord bijna de klok rond om het revolutionaire vuur bij zijn landgenoten aan te wakkeren. Op een dag werd hij voorgesteld aan een yogi, Vishnu Baskar Lele. Aurobindo vroeg de asceet of deze hem via het aanleren van een meditatietechniek kon helpen zich nog beter en met meer energie te concentreren op zijn missie.

De agnostische jeugdige universiteitsprofessor was niet geïnteresseerd in mystiek of andere halfzachte vormen van escapisme. Net zoals de nieuwe lichting communistische wereldverbeteraars in de jaren zestig massaal yogalessen volgden om de revolutie beter te kunnen uitdragen, zocht Aurobindo een middel om met nog grotere daadkracht en intelligentie de Britten te bevechten.

Lele zag echter onmiddellijk de spirituele potentie van de jonge revolutionair. Hij onderrichte hem in een methode die het onmiddellijk effect had dat Aurobindo totaal onvoorbereid in het Nirwana werd geworpen. De wereld bestond niet meer. Er was enkel een oneindige Oceaan van Bewustzijn.

De voordien zo vertrouwde materiële werkelijkheid was hierin enkel een vluchtig schimmenspel zonder enig belang en betekenis. “Wat heb je met mij gedaan?”: vroeg Aurobindo aan de Yogi. “Al mijn streven voor de ontvoogding van mijn land en mijn volk heeft alle zin verloren. Het behoort tot de fata morgana van de wereld die nu als damp opgelost is in het Grote Niets.  Hoe kan ik in godsnaam nu nog een speech geven?” Lele repliceerde: “Voor je begint te praten plaats je in die mentale stilte de vraag om geïnspireerd te worden.”

 

Een vermogen boven het denken

Die avond sprak Aurobindo een menigte van enkele duizenden heethoofden toe. De anders zo rumoerige massa was muisstil. De meestal erg bedeesde jonge man sprak met een vuur en een wijsheid die als machtige golven van energie het publiek overspoelden. Aurobindo had ingetuned op een vermogen dat boven het denken lag en dat veel wijzer en machtiger was. Hij was ongewild op weg gezet naar de ontdekking van het Supra-mentale.

Vanaf dat moment werd Aurobindo gekatapulteerd in een reeks spirituele ervaringen en inzichten die een eerste hoogtepunt bereikten toen hij maanden in eenzame opsluiting moest doorbrengen op verdenking van het beramen van terroristische aanslagen. In de gevangenis werd hem geopenbaard hoe de Oorsprong van ‘Alles’ in de materie is geïnvolueerd, hoe deze Energie een bedoeling heeft met de wereld. Hij ontdekte dat de aarde het brandpunt is van een groots kosmisch experiment. De aarde behoorde tot dit deel van de werkelijkheid waar het Allerhoogste Bewustzijn zichzelf ogenschijnlijk volledig had genegeerd om uiteindelijk binnen de materie vorm en uitdrukking te geven aan alle licht en liefde, kracht en wijsheid die op hogere vlakken bestaan.

Wat we in deze tijd zeker weten is dat de laatste 500 jaar mede dank zij Descartes en Newton het mentale een gigantische stap voorwaarts is in de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens. Maar toch moeten we dit denken niet overschatten. Denken heeft bijvoorbeeld wetenschap, technologie en mensenrechten voortgebracht. Het heeft echter geen einde kunnen stellen aan lijden, onrechtvaardigheid. Het heeft ook niet voor waarheid gezorgd.

Er zijn duizend-en-één tegenstrijdige opinies over alles en nog wat. Vandaag hebben mensen en gemeenschappen het zo moeilijk om elkaar nog te begrijpen. In onze informatiemaatschappij weet niemand echt meer wat ‘waar’ en wat ‘verkeerd’ is. Post-moderne filosofen redeneren dan ook dat elke waarheid relatief is en context gebonden. Eigenlijk zouden ze zich allen kunnen aansluiten bij Aurobindo die 100 jaar geleden al stelde: “Het denken is een instrument van Onwetendheid.”

 

Denken alleen kan de waarheid niet omvatten.

Ons leven en onze maatschappij zijn zodanig complex geworden dat we er gewoon niet meer uit geraken. Niet enkel op ecologisch vlak maar ook op het vlak van mentaal vermogen heeft de mens, ondanks de ontwikkeling van reusachtige informatienetwerken en databanken zijn plafond bereikt. Hoe meer ‘kennis’ en ‘informatie’ er geproduceerd wordt, hoe meer het besef groeit dat erg weinig hiervan relevant is. Wetenschapsfilosofen zijn het erover eens. Elke verstandelijke beschrijving van de werkelijkheid is enkel maar een model: wat de realiteit in essentie is blijft ongrijpbaar voor ons denken.

 

Door de eeuwen heen echter hebben kunstenaars, visionairen en dichters uitstapjes gemaakt in regionen waarin mentale activiteit verstomde en waardoor zij toegang kregen tot intuïtieve beelden en informatie. Ook Aurobindo en Moeder hebben al deze regionen geëxploreerd. Op een bepaald moment kwamen zij in gigantische werelden van licht, liefde en absolute vreugde en geluk.

Aurobindo zag dus de onvolkomenheid van ons (wetenschappelijk) denken, hij zag ook de beperktheid en het bekrompene van gevestigde religies die naast de goeie zaken die ze gebracht hebben ook de schaduwkant van schuldgevoel, dwangmatig fundamentalisme, heksenjachten en godsdienstoorlogen met zich meedroegen.

Is er vandaag een nieuwe Energie, Kracht, Essentie die zich in ons en op de aarde (opnieuw) manifesteert en die eenheid kan brengen, lijden en onwetendheid kan opheffen zonder dat hierbij gans de schepping in het niets moest verdwijnen?  Deze vraag ligt eigenlijk aan de basis van de zoektocht binnen het Timotheus Project sinds 1993.

Philippe Vandevorst en Dirk Gysels

 

Dirk Gysels is historicus. Hij is op 23 april te gast op een online causerie. Meer dan wie ook kent hij van binnenuit het ongelooflijke avontuur dat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa meegemaakt hebben.

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN

 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >