Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


De noodzaak van gemeenschapsvorming

De noodzaak van gemeenschapsvorming
Samen op weg naar een hoopvolle toekomst

Toen we bijna 30 jaar geleden met het Timotheus Project begonnen, hadden we een droom. We waren toen sterk geïnspireerd door een uitspraak van Einstein, die in zijn dagboek schreef: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Problemen kan je niet oplossen op het niveau van waaruit het probleem ontstaan is.

De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken vandaag nog steeds sterk bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wel steeds dis-functioneler geworden. “De wereld die we hebben geschapen is een product van onze manier van denken”, zei Einstein. “Niets in de toekomst zal veranderen zonder fundamenteel nieuwe denkwijzen. We gaan er niet geraken door steeds meer van hetzelfde te doen”, schrijft hij.

Onderzoekers zoals Einstein, Bohm, (natuurkundige), Reich (lichaamstherapeut), Steiner (Antroposoof) en Bateson (grondlegger van het systeemdenken) gooiden het rationele denken uit de 16de eeuw grondig overhoop. Zij waren de pioniers op weg naar een nieuwe stap voor de mensheid in de 20ste eeuw.

Er is iets dat al deze pioniers met elkaar gemeen hebben. De vaststelling dat hun individuele uiting van bewustzijn bepalend is geweest voor de geschiedenis en de mensheid een ander aanzien heeft gegeven. Hoewel iedereen dacht dat hun dromen een onmogelijkheid waren, hebben ze door de kracht van hun bewustzijn het onmogelijke mogelijk gemaakt. Niet wat ze deden maakte het verschil, maar wie zij waren. Ze waren niet slechts een deel van de oplossing, hun bewustzijn was de oplossing. Hun bewustzijnskracht op zich verrichtte wonderen.

Mahatma Gandhi was onwrikbaar in zijn overtuiging dat zijn land vrij kon worden door mededogen en geweldloosheid. Door de kracht van dat bewustzijn werd hij de belangrijkste katalysator voor India's bevrijding van de Britse overheersing. Gandhi was een levend voorbeeld van zijn eigen woorden: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.” Op de website van Timotheus zal je voortaan deze mooie uitspraak lezen als een soort gouden regel om onze droom te kunnen waarmaken.

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze pioniers. Doorheen onze gezamenlijke zoektocht ontdekten we dat onze bevindingen ook sterk resoneerden met de laatste nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, vooral dan in het hersenonderzoek en de kwantumfysica.

 

Samen dromen

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met dat Prefrontale bewustzijn. Zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. Na 25 jaar voelen we dat onze gezamenlijke droom toe is aan een ‘Upgrade’. Wereldwijd verbinden mensen zich vandaag om onze samenleving in beweging te brengen. En wie daarbij een intensief innerlijk groeiproces meemaakt, voelt dat het in onze wereld écht anders kan. Het is geen ideologie of geen broze droom. Nee, het is vaak een diep aanvoelen, een diep weten. Wie dit aanvoelt, weet dat zij/hij niet aan de kant kan blijven staan en is bereid daar ook een prijs voor te betalen.

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren.

Ondanks onze twijfels en angsten in deze onzekere tijden, is er een waarachtiger aspect van onszelf dat zich manifesteert en dat ontdekt heeft dat er een andere nieuwe weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden, zowel voor onszelf als voor onze wereld.

Positief is dat meer en meer mensen ontdekken dat alles van jezelf afhangt. Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

 

Actieve gemeenschapsvorming

Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Er zijn een aantal thema’s die ons sterk beroeren en die we in de volgende periode op de agenda willen blijven plaatsen. Van een lerende organisatie die honderden mensen geschoold heeft gedurende de laatste 30 jaren binnen het kader van onze specialiteit ‘intuïtieve ontwikkeling’ willen we voortaan groeien naar een meer breed gedragen maatschappelijke beweging, die mee wil vormgeven aan een nieuwe samenleving voor onszelf en onze kinderen.

Zo zijn de laatste tijd heel wat nieuwe initiatieven gegroeid binnen Timotheus waar vrijwilligers steeds intenser, creatiever hun bijdrage leverden in verschillende onderzoeksgroepen. In deze project/onderzoeksgroepen werd nagedacht hoe de essentie van het gedachtegoed van Timotheus een bedding kan vinden in verschillende toepassingsgebieden, zoals stressvrijer en minder gehaast leven, subtiele communicatie met mensen met dementie, autisme, stervensbegeleiding, opvoeding en onderwijs, op een nieuwe manier omgaan met de natuur, psycho-ecologie, vrouw zijn in deze tijd, kunst en creativiteit, maatschappelijk engagement.

Wie graag op de hoogte wil blijven van deze nieuwe initiatieven en mogelijk een eigen bijdrage leveren, kan lid worden van Active Community. Hieronder verneem je hoe je dat moet doen en wat je mag verwachten.

 

Voor de kerngroep.

Philippe Vandevorst

 

Wil je actief meewerken aan deze nieuwe kijk op gemeenschapsvorming?

Word dan nu Active Community Member


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


De noodzaak van gemeenschapsvorming
Samen op weg naar een hoopvolle toekomst

Toen we bijna 30 jaar geleden met het Timotheus Project begonnen, hadden we een droom. We waren toen sterk geïnspireerd door een uitspraak van Einstein, die in zijn dagboek schreef: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Problemen kan je niet oplossen op het niveau van waaruit het probleem ontstaan is.

De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken vandaag nog steeds sterk bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wel steeds dis-functioneler geworden. “De wereld die we hebben geschapen is een product van onze manier van denken”, zei Einstein. “Niets in de toekomst zal veranderen zonder fundamenteel nieuwe denkwijzen. We gaan er niet geraken door steeds meer van hetzelfde te doen”, schrijft hij.

Onderzoekers zoals Einstein, Bohm, (natuurkundige), Reich (lichaamstherapeut), Steiner (Antroposoof) en Bateson (grondlegger van het systeemdenken) gooiden het rationele denken uit de 16de eeuw grondig overhoop. Zij waren de pioniers op weg naar een nieuwe stap voor de mensheid in de 20ste eeuw.

Er is iets dat al deze pioniers met elkaar gemeen hebben. De vaststelling dat hun individuele uiting van bewustzijn bepalend is geweest voor de geschiedenis en de mensheid een ander aanzien heeft gegeven. Hoewel iedereen dacht dat hun dromen een onmogelijkheid waren, hebben ze door de kracht van hun bewustzijn het onmogelijke mogelijk gemaakt. Niet wat ze deden maakte het verschil, maar wie zij waren. Ze waren niet slechts een deel van de oplossing, hun bewustzijn was de oplossing. Hun bewustzijnskracht op zich verrichtte wonderen.

Mahatma Gandhi was onwrikbaar in zijn overtuiging dat zijn land vrij kon worden door mededogen en geweldloosheid. Door de kracht van dat bewustzijn werd hij de belangrijkste katalysator voor India's bevrijding van de Britse overheersing. Gandhi was een levend voorbeeld van zijn eigen woorden: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.” Op de website van Timotheus zal je voortaan deze mooie uitspraak lezen als een soort gouden regel om onze droom te kunnen waarmaken.

Met de droom van het Timotheus Project, die ontstond in 1993, plaatsten we ons in de voetsporen van deze pioniers. Doorheen onze gezamenlijke zoektocht ontdekten we dat onze bevindingen ook sterk resoneerden met de laatste nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, vooral dan in het hersenonderzoek en de kwantumfysica.

 

Samen dromen

In Vlaanderen hebben de laatste 25 jaar meer dan 10.000 cursisten les gevolgd in Intuïtieve Ontwikkeling binnen Timotheus. Zij hebben via deze weg kennis gemaakt met dat Prefrontale bewustzijn. Zoals Gandhi ontdekten ze dat nieuwe paradigma dat alles met alles verbonden is en dat onze innerlijke groei en verandering meteen een impact heeft op de wereld die ons omringt. Na 25 jaar voelen we dat onze gezamenlijke droom toe is aan een ‘Upgrade’. Wereldwijd verbinden mensen zich vandaag om onze samenleving in beweging te brengen. En wie daarbij een intensief innerlijk groeiproces meemaakt, voelt dat het in onze wereld écht anders kan. Het is geen ideologie of geen broze droom. Nee, het is vaak een diep aanvoelen, een diep weten. Wie dit aanvoelt, weet dat zij/hij niet aan de kant kan blijven staan en is bereid daar ook een prijs voor te betalen.

We merken de laatste maanden bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbaar verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een zogenaamde nieuwe spirituele familie. Er is dat diepe gevoel dat we ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid tot stand kunnen brengen vanuit onderlinge verbondenheid, de ervaring ook dat een allesomvattende visie bezig is zich in ons te manifesteren.

Ondanks onze twijfels en angsten in deze onzekere tijden, is er een waarachtiger aspect van onszelf dat zich manifesteert en dat ontdekt heeft dat er een andere nieuwe weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden, zowel voor onszelf als voor onze wereld.

Positief is dat meer en meer mensen ontdekken dat alles van jezelf afhangt. Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij mezelf. Deze tijd vraagt dus om een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit plaats kan vinden.

Diep in ons leeft het besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit en geluk dat we niet langer kunnen negeren. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, hun eigen ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijk groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samen komen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en uit onze onmacht te geraken? Hoe doen we dat toch ‘waarachtig gelukkig zijn’? Welke nieuwe tools kunnen we ontdekken en met elkaar delen die voor ons nieuwe wegen openen? Meer en meer ervaren mensen zich als ‘bewoners van de aarde, burger van de wereldgemeenschap’. Positief en hoopvol in het leven staan is zorg dragen voor onszelf. Zorg dragen voor onszelf, onze passie volgen. Onze talenten ontplooien is tegelijk zorg dragen voor de wereld.

Kunnen we elkaar aanmoedigen om meer en meer écht te doen wat we graag doen in ons leven? Vinden we met elkaar nieuwe wegen om ‘waarachtig gelukkig’ te zijn? Kunnen we met onze innerlijke herwonnen vrijheid aan de slag gaan voor anderen? Zijn we bereid om ons concreet in de wereld waarin we leven onze verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen? Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen?

Door een fundamentele verandering van focus kan een geheel nieuwe manier van bewust ‘zijn’ ontstaan. Een ‘zijn’ dat niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, kennis, roem en status, maar die het geheel dient: een ‘dienend leiderschap’.

 

Actieve gemeenschapsvorming

Als gezamenlijk project voelen we dat we voortaan niet aan de zijlijn kunnen blijven staan. We wensen in de komende periode nieuwe stappen te ondernemen om ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’ aanwezig te zijn in het maatschappelijk gebeuren.

Er zijn een aantal thema’s die ons sterk beroeren en die we in de volgende periode op de agenda willen blijven plaatsen. Van een lerende organisatie die honderden mensen geschoold heeft gedurende de laatste 30 jaren binnen het kader van onze specialiteit ‘intuïtieve ontwikkeling’ willen we voortaan groeien naar een meer breed gedragen maatschappelijke beweging, die mee wil vormgeven aan een nieuwe samenleving voor onszelf en onze kinderen.

Zo zijn de laatste tijd heel wat nieuwe initiatieven gegroeid binnen Timotheus waar vrijwilligers steeds intenser, creatiever hun bijdrage leverden in verschillende onderzoeksgroepen. In deze project/onderzoeksgroepen werd nagedacht hoe de essentie van het gedachtegoed van Timotheus een bedding kan vinden in verschillende toepassingsgebieden, zoals stressvrijer en minder gehaast leven, subtiele communicatie met mensen met dementie, autisme, stervensbegeleiding, opvoeding en onderwijs, op een nieuwe manier omgaan met de natuur, psycho-ecologie, vrouw zijn in deze tijd, kunst en creativiteit, maatschappelijk engagement.

Wie graag op de hoogte wil blijven van deze nieuwe initiatieven en mogelijk een eigen bijdrage leveren, kan lid worden van Active Community. Hieronder verneem je hoe je dat moet doen en wat je mag verwachten.

 

Voor de kerngroep.

Philippe Vandevorst

 

Wil je actief meewerken aan deze nieuwe kijk op gemeenschapsvorming?

Word dan nu Active Community Member


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >