Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Breindynamica

Breindynamica
Gebruik je hoofd, je hart en je buik om toffe dingen te doen in je leven.

In januari start Timotheus met een baanbrekende nieuwe cursus gebaseerd op de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurologie. Ook in de Gathering van december in de verschillende regio’s brengen we dit boeiend thema aan. We brengen een aantal nieuwe oefeningen die krachtig en efficiënt je eigen groeiproces een boost kunnen geven. Breng hart, buik en hoofd in balans! 

We leven in een periode waarin we nieuwe en opwindende conclusies en bevindingen uit neurowetenschappelijk onderzoek ontdekten en zijn gaan combineren. Neurowetenschappelijk onderzoek op het gebied van het enterische brein (de buikintelligentie), het cardiale brein (de hartintelligentie) en het cefalische brein (de hoofdintelligentie). Twee Amerikanen, Grant Soosalu en Marvin Oka schreven er onlangs een baanbrekend boek over: mBraining.

Dankzij de ontwikkeling van hersenbeelden en neurowetenschappen die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, kunnen we nu duidelijk zien dat ons brein inderdaad het vermogen heeft zichzelf opnieuw te bedraden. Je moet echter wel zelf de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen om dit mogelijk te maken. Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om te veranderen en nieuwe neurale paden en synapsen te vormen. Dit stelt je in staat oude gewoonten te doorbreken, nieuwe te vormen, nieuwe vaardigheden te leren, te groeien, te veranderen en het meest essentiële: te evolueren. In feite ontdekken we vandaag via neurowetenschap waarom bepaalde technieken die we in de cursus gaan gebruiken een veel grotere accuraatheid en breder transformatie vermogen in persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering hebben clan voorheen. 

Wat we hier aanbieden echter is ook oud, antiek zelfs. In die zin dat de toepassingen die we gebruiken, kloppen met wat vele esoterische en spirituele tradities ons al meer dan twee en een half duizend jaar en langer vertellen. De oude wijsheden waren en zijn wijs, om geldige redenen. De wetenschap begint deze kennis te erkennen, te waarderen en begint de neurale structuren die aan de wijze adviezen uit vergane tijden ten grondslag liggen, in beeld te brengen.

Neem nu even een momentje. Stop met lezen en wijs met je vinger naar je brein. Goed, we zijn niet gek; we weten dat je wellicht niet hebt geluisterd en gewoon bent doorgegaan met lezen. Stel je dan even voor dat je het gedaan zou hebben. Als je net zoals de meeste mensen bent die dit lezen, zou je nu naar je hoofd gewezen hebben. Als dat zo is, heb je deels gelijk. Je hebt meer dan een brein. Je hebt er tenminste drie! Wat? Ja Drie breinen. 

In 1991 introduceerde Dr. I. Andrew Armour, in zijn neuro cardiologisch pioniersonderzoek, het concept van een functioneel brein in het hart. Zijn werk onthulde dat het hart een complex, intrinsiek zenuwstelsel bevat en dat het voldoende toegerust is om het als zelfstandig brein te kwalificeren. Het hartbrein bevat zo ongeveer tussen de 40.0000 en 120.0000 neuronen. Deze hoeveelheid verschilt van persoon tot persoon en kan veranderen gedurende het leven. Het hartbrein is in staat nieuwe neuronen te laten groeien en kan nieuwe neurale verbindingen tot stand brengen. Het kan leren en veranderen.

Ok, er is een hartbrein. En hoe zit het dan met de intelligentie daarvan? Wetenschappers John en Beatrice Lacey hebben in hun meer dan twintig jaar durende onderzoeken ontdekt, dat het hart met het craniale (hoofd)brein communiceert en dat het de manier waarop wij de wereld ontvangen, waarnemen en erop reageren opmerkelijk beïnvloedt. De Laceys ontdekten dat het hart een logica bezit die regelmatig afwijkt van de richting van het autonoom zenuwstelsel en het blijkt dat het betekenisvolle boodschappen naar het hoofd stuurt die effect hebben op ons individuele gedrag. Meer recent onderzoek door Dr. Rollin McCraty en anderen in het HeartMath Onderzoeksinstituut in California heeft aangetoond dat het hart een krachtige intelligentie bezit die betrokken is bij het uitvoeren en sturen van een reeks belangrijke en complexe gedragingen.

Als je aan je huisarts vraagt om informatie over je buikbrein (ook we! het enterische brein) zou het zo maar kunnen gebeuren dat hij zegt daar nog nooit van gehoord te hebben, tenzij hij zich gespecialiseerd heeft in maag- en darmziekten. Het enterische brein werd namelijk al meer dan honderd jaar geleden ontdekt en is toen op een of andere manier in de vergetelheid geraakt in de annalen van de medische wetenschap. Er is het baanbrekend boek van Dr. Michael Gershon: 'The Second Brain: Your Gut Has a Mind of Its Own'. Dr. Gershon is een van de toonaangevende leiders in het nog jonge en zich ontvouwende veld van de neuro-gastro-enterologie. Zijn boek wordt toegejuicht als een "kwantum sprong in de medische kennis" en het schenkt ons een "radicaal nieuw begrip over en inzicht in het brede veld van maag- en darm aandoeningen. Zijn conclusie is duidelijk: Het buikbrein vertoont plasticiteit en kan leren, heeft een geheugen, is in staat nieuw gedrag te vertonen en kan nieuwe neuronen genereren.

De laatste paar honderd jaren is onze wereld gefascineerd en geobsedeerd geraakt door wetenschap, technologie en rationeel denken. De kracht van de wetenschap en het nut ervan in onze levens hebben geleid tot voortdurende en steeds versnelde veranderingen in onze maatschappij. We kunnen ons echter met recht afvragen of we onszelf geen schade hebben berokkend door deze enorm eenzijdige focus op de hoofd gebaseerde, rationele cognitie, die over onze meer traditionele op het hart gefocuste en op intuïtie gebaseerde manieren van weten is heen gedonderd. Het lijkt er tegenwoordig op dat we het denigreren of simpelweg negeren, als iets niet door het hoofd verklaard kan worden.

Zou het niet prachtig zijn, als je de creativiteit van je hoofd, de compassie van je hart, en de moed van je onderbuik zou kunnen laten samengaan? Wist jij al dat onderzoek heeft aangetoond dat naast in je hoofd, er ook neurale netwerken of breinen aanwezig zijn in je hart en je onderbuik? In het taoïsme en het boeddhisme wordt al verwezen naar het belang van samenwerking tussen deze delen. De nieuwste kennis in de neurowetenschap valideert de werkwijzen uit diverse oude tradities.

Hoe weet je nu dat je hart, buik en hoofd niet uitgelijnd zijn? Enkele aanwijzingen die je duidelijk maken of je breinen niet zijn uitgelijnd:

 • Je ervaart interne conflicten tussen je gedachten, je gevoel en je acties.
 • Je hebt je droom niet geleefd, je plannen en je doelen niet nagejaagd.
 • Je vertoont ongewenst gedrag of gewoontes en je hebt geen idee waarom, of je hebt moeite om      ermee te stoppen.
 • Je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen
 • Je ervaart chronisch ondermijnende frustratie, depressie, boosheid, bezorgdheid, enz.
 • Iets in jou maakt het moeilijk om jezelf te motiveren of om in beweging te komen
 • Je saboteert jezelf in het bereiken van je doelen

In deze nieuwe cursus in het kader van de vormingscyclus ‘intuïtieve ontwikkeling’ bieden we een optimale wegenkaart aan om de drie centra uit te lijnen. Het uitlijnen en integreren vereisen een aantal stappen en handelingen. Het vraagt communicatie tussen je drie breinen en dat dient dan ook uitgevoerd te worden in een optimale volgorde. Realiseer je dat elk brein in zijn eigen taal en op zijn eigen wijze tot je spreekt, gerelateerd aan zijn primaire functies. Om deze communicatie met en tussen de breinen te kunnen faciliteren, zal je vaardigheden moeten ontwikkelen en die bieden we je in deze cursus aan.

In de cursus krijg je antwoorden op volgende vragen:

 • Hoe weet ik wanneer ik mijn breinen moet uitlijnen?
 • Hoe doe je dat dan?
 • Wat moet ik doen als ze niet op een lijn willen?
 • En als ze uitgelijnd zijn, wat dan?

Er zijn grofweg negen contexten waarin je er echt zeker van wilt zijn dat je breinen uitgelijnd zijn:

 1. Bij het stellen van doelen
 2.  Bij het nemen van beslissingen
 3. Bij het oplossen van problemen
 4. In het motiveren en actie ondernemen
 5. Als je je Intuïtie wilt benutten
 6. Als je begrip en perspectief nodig hebt
 7. In relaties
 8. Bij persoonlijke ontwikkeling, leren en gedragsveranderingen
 9. In gezondheid en welzijn 

In de cursus leer je allereerst om snel stress kwijt te raken via een nieuwe ademhalingstechniek. Zonder stress kan je helderder denken, voelen en doen. Daarnaast leer je via praktische en gemakkelijk te leren methoden, te herkennen welke breinen in conflict zijn bij jezelf en wat eraan te doen. Na het toepassen van de oefeningen om de creativiteit van je hoofd, de empathie van je hart en de moed van je onderbuik samen te laten werken, transformeren we de zelf saboterende en belemmerende innerlijke conflicten. Als dan alle breinen op een lijn zitten en congruent zijn, wil je er ook zeker van zijn dat elk neuraal netwerk in zijn meest optimale toestand functioneert. We noemen deze optimale toestand de 'Hoogste Expressie' van elk brein.

Deze training is voor iedereen die weet dat het op veel momenten gemakkelijker, meer ontspannen, intuïtiever en actiever kan. Het resultaat is een verbluffend simpele, maar zeer effectieve nieuwe methodiek om in contact te komen met je eigen intuïtie en wijsheid. Je leert zo jezelf en anderen een bewuster, zinvoller en gelukkiger leven te leven.

Detailinfo en inschrijven module 'Breindynamica'

Lees meer: MBraining: "Using Your Multiple Brains”van Grant Soosalu en Marvin Oka (Uitgever: Createspace)
Meer info op: http://www.timotheus.org/intuitieve-ontwikkeling/verdiepingsmodules/breindynamica 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Breindynamica
Gebruik je hoofd, je hart en je buik om toffe dingen te doen in je leven.

In januari start Timotheus met een baanbrekende nieuwe cursus gebaseerd op de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurologie. Ook in de Gathering van december in de verschillende regio’s brengen we dit boeiend thema aan. We brengen een aantal nieuwe oefeningen die krachtig en efficiënt je eigen groeiproces een boost kunnen geven. Breng hart, buik en hoofd in balans! 

We leven in een periode waarin we nieuwe en opwindende conclusies en bevindingen uit neurowetenschappelijk onderzoek ontdekten en zijn gaan combineren. Neurowetenschappelijk onderzoek op het gebied van het enterische brein (de buikintelligentie), het cardiale brein (de hartintelligentie) en het cefalische brein (de hoofdintelligentie). Twee Amerikanen, Grant Soosalu en Marvin Oka schreven er onlangs een baanbrekend boek over: mBraining.

Dankzij de ontwikkeling van hersenbeelden en neurowetenschappen die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, kunnen we nu duidelijk zien dat ons brein inderdaad het vermogen heeft zichzelf opnieuw te bedraden. Je moet echter wel zelf de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen om dit mogelijk te maken. Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om te veranderen en nieuwe neurale paden en synapsen te vormen. Dit stelt je in staat oude gewoonten te doorbreken, nieuwe te vormen, nieuwe vaardigheden te leren, te groeien, te veranderen en het meest essentiële: te evolueren. In feite ontdekken we vandaag via neurowetenschap waarom bepaalde technieken die we in de cursus gaan gebruiken een veel grotere accuraatheid en breder transformatie vermogen in persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering hebben clan voorheen. 

Wat we hier aanbieden echter is ook oud, antiek zelfs. In die zin dat de toepassingen die we gebruiken, kloppen met wat vele esoterische en spirituele tradities ons al meer dan twee en een half duizend jaar en langer vertellen. De oude wijsheden waren en zijn wijs, om geldige redenen. De wetenschap begint deze kennis te erkennen, te waarderen en begint de neurale structuren die aan de wijze adviezen uit vergane tijden ten grondslag liggen, in beeld te brengen.

Neem nu even een momentje. Stop met lezen en wijs met je vinger naar je brein. Goed, we zijn niet gek; we weten dat je wellicht niet hebt geluisterd en gewoon bent doorgegaan met lezen. Stel je dan even voor dat je het gedaan zou hebben. Als je net zoals de meeste mensen bent die dit lezen, zou je nu naar je hoofd gewezen hebben. Als dat zo is, heb je deels gelijk. Je hebt meer dan een brein. Je hebt er tenminste drie! Wat? Ja Drie breinen. 

In 1991 introduceerde Dr. I. Andrew Armour, in zijn neuro cardiologisch pioniersonderzoek, het concept van een functioneel brein in het hart. Zijn werk onthulde dat het hart een complex, intrinsiek zenuwstelsel bevat en dat het voldoende toegerust is om het als zelfstandig brein te kwalificeren. Het hartbrein bevat zo ongeveer tussen de 40.0000 en 120.0000 neuronen. Deze hoeveelheid verschilt van persoon tot persoon en kan veranderen gedurende het leven. Het hartbrein is in staat nieuwe neuronen te laten groeien en kan nieuwe neurale verbindingen tot stand brengen. Het kan leren en veranderen.

Ok, er is een hartbrein. En hoe zit het dan met de intelligentie daarvan? Wetenschappers John en Beatrice Lacey hebben in hun meer dan twintig jaar durende onderzoeken ontdekt, dat het hart met het craniale (hoofd)brein communiceert en dat het de manier waarop wij de wereld ontvangen, waarnemen en erop reageren opmerkelijk beïnvloedt. De Laceys ontdekten dat het hart een logica bezit die regelmatig afwijkt van de richting van het autonoom zenuwstelsel en het blijkt dat het betekenisvolle boodschappen naar het hoofd stuurt die effect hebben op ons individuele gedrag. Meer recent onderzoek door Dr. Rollin McCraty en anderen in het HeartMath Onderzoeksinstituut in California heeft aangetoond dat het hart een krachtige intelligentie bezit die betrokken is bij het uitvoeren en sturen van een reeks belangrijke en complexe gedragingen.

Als je aan je huisarts vraagt om informatie over je buikbrein (ook we! het enterische brein) zou het zo maar kunnen gebeuren dat hij zegt daar nog nooit van gehoord te hebben, tenzij hij zich gespecialiseerd heeft in maag- en darmziekten. Het enterische brein werd namelijk al meer dan honderd jaar geleden ontdekt en is toen op een of andere manier in de vergetelheid geraakt in de annalen van de medische wetenschap. Er is het baanbrekend boek van Dr. Michael Gershon: 'The Second Brain: Your Gut Has a Mind of Its Own'. Dr. Gershon is een van de toonaangevende leiders in het nog jonge en zich ontvouwende veld van de neuro-gastro-enterologie. Zijn boek wordt toegejuicht als een "kwantum sprong in de medische kennis" en het schenkt ons een "radicaal nieuw begrip over en inzicht in het brede veld van maag- en darm aandoeningen. Zijn conclusie is duidelijk: Het buikbrein vertoont plasticiteit en kan leren, heeft een geheugen, is in staat nieuw gedrag te vertonen en kan nieuwe neuronen genereren.

De laatste paar honderd jaren is onze wereld gefascineerd en geobsedeerd geraakt door wetenschap, technologie en rationeel denken. De kracht van de wetenschap en het nut ervan in onze levens hebben geleid tot voortdurende en steeds versnelde veranderingen in onze maatschappij. We kunnen ons echter met recht afvragen of we onszelf geen schade hebben berokkend door deze enorm eenzijdige focus op de hoofd gebaseerde, rationele cognitie, die over onze meer traditionele op het hart gefocuste en op intuïtie gebaseerde manieren van weten is heen gedonderd. Het lijkt er tegenwoordig op dat we het denigreren of simpelweg negeren, als iets niet door het hoofd verklaard kan worden.

Zou het niet prachtig zijn, als je de creativiteit van je hoofd, de compassie van je hart, en de moed van je onderbuik zou kunnen laten samengaan? Wist jij al dat onderzoek heeft aangetoond dat naast in je hoofd, er ook neurale netwerken of breinen aanwezig zijn in je hart en je onderbuik? In het taoïsme en het boeddhisme wordt al verwezen naar het belang van samenwerking tussen deze delen. De nieuwste kennis in de neurowetenschap valideert de werkwijzen uit diverse oude tradities.

Hoe weet je nu dat je hart, buik en hoofd niet uitgelijnd zijn? Enkele aanwijzingen die je duidelijk maken of je breinen niet zijn uitgelijnd:

 • Je ervaart interne conflicten tussen je gedachten, je gevoel en je acties.
 • Je hebt je droom niet geleefd, je plannen en je doelen niet nagejaagd.
 • Je vertoont ongewenst gedrag of gewoontes en je hebt geen idee waarom, of je hebt moeite om      ermee te stoppen.
 • Je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen
 • Je ervaart chronisch ondermijnende frustratie, depressie, boosheid, bezorgdheid, enz.
 • Iets in jou maakt het moeilijk om jezelf te motiveren of om in beweging te komen
 • Je saboteert jezelf in het bereiken van je doelen

In deze nieuwe cursus in het kader van de vormingscyclus ‘intuïtieve ontwikkeling’ bieden we een optimale wegenkaart aan om de drie centra uit te lijnen. Het uitlijnen en integreren vereisen een aantal stappen en handelingen. Het vraagt communicatie tussen je drie breinen en dat dient dan ook uitgevoerd te worden in een optimale volgorde. Realiseer je dat elk brein in zijn eigen taal en op zijn eigen wijze tot je spreekt, gerelateerd aan zijn primaire functies. Om deze communicatie met en tussen de breinen te kunnen faciliteren, zal je vaardigheden moeten ontwikkelen en die bieden we je in deze cursus aan.

In de cursus krijg je antwoorden op volgende vragen:

 • Hoe weet ik wanneer ik mijn breinen moet uitlijnen?
 • Hoe doe je dat dan?
 • Wat moet ik doen als ze niet op een lijn willen?
 • En als ze uitgelijnd zijn, wat dan?

Er zijn grofweg negen contexten waarin je er echt zeker van wilt zijn dat je breinen uitgelijnd zijn:

 1. Bij het stellen van doelen
 2.  Bij het nemen van beslissingen
 3. Bij het oplossen van problemen
 4. In het motiveren en actie ondernemen
 5. Als je je Intuïtie wilt benutten
 6. Als je begrip en perspectief nodig hebt
 7. In relaties
 8. Bij persoonlijke ontwikkeling, leren en gedragsveranderingen
 9. In gezondheid en welzijn 

In de cursus leer je allereerst om snel stress kwijt te raken via een nieuwe ademhalingstechniek. Zonder stress kan je helderder denken, voelen en doen. Daarnaast leer je via praktische en gemakkelijk te leren methoden, te herkennen welke breinen in conflict zijn bij jezelf en wat eraan te doen. Na het toepassen van de oefeningen om de creativiteit van je hoofd, de empathie van je hart en de moed van je onderbuik samen te laten werken, transformeren we de zelf saboterende en belemmerende innerlijke conflicten. Als dan alle breinen op een lijn zitten en congruent zijn, wil je er ook zeker van zijn dat elk neuraal netwerk in zijn meest optimale toestand functioneert. We noemen deze optimale toestand de 'Hoogste Expressie' van elk brein.

Deze training is voor iedereen die weet dat het op veel momenten gemakkelijker, meer ontspannen, intuïtiever en actiever kan. Het resultaat is een verbluffend simpele, maar zeer effectieve nieuwe methodiek om in contact te komen met je eigen intuïtie en wijsheid. Je leert zo jezelf en anderen een bewuster, zinvoller en gelukkiger leven te leven.

Detailinfo en inschrijven module 'Breindynamica'

Lees meer: MBraining: "Using Your Multiple Brains”van Grant Soosalu en Marvin Oka (Uitgever: Createspace)
Meer info op: http://www.timotheus.org/intuitieve-ontwikkeling/verdiepingsmodules/breindynamica 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >