Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


Aarde bewustzijn

Aarde bewustzijn
Het eerste boek rond psycho-ecologie

De Aarde is een levend organisme. Dit boek neemt je mee in haar levensverhaal, dat startte lang voor de mens zijn opwachting maakte; een verhaal van evolutie waarin de mensheid niet centraal staat, maar toch een wezenlijke schakel vormt.

We bevinden ons nu op een beslissend punt in de evolutie van onze planeet. De richting die we kiezen, zal een grote impact hebben op de lange termijn, voor ons en alle andere aardbewoners. Maar kunnen we goed onze weg bepalen zolang we ons niet bewust zijn van alle begeestering die ons omringt? Moeten we ons daar niet meer voor openen? En zullen we dan bereid zijn om de overtuiging los te laten dat alles van ons, mensen, afhangt? Is het niet tijd om ons weer te verbinden met wezens in andere dimensies die net zo goed thuis zijn op Aarde; tijd om op zoek te gaan naar een collectief toekomstverhaal?

Alle scheppingsverhalen, in alle mythologische tradities ter wereld, stellen de menselijke dimensie voor als slechts één van vele werelden binnen het bewustzijn van onze planeet. Binnen die werelden creëerden de natuurwezens, de oudste bewoners van de Aarde, een aantal ingenieuze netwerken. Die oude krachtige systemen, opgebouwd volgens universele wetmatigheden, bestaan nog altijd. Psycho-ecologische exploraties, wandelingen, reizen, en workshops brachten ons terug in contact met de complexe blauwdruk van vele plaatsen. Elke plek op Aarde is een unieke krachtplek, ook het stukje grond waarvan jij in de menselijke dimensie één van de hoeders bent. 

Door haar eigen onderzoek, groepsonderzoek en veldwerk vanuit de psycho-ecologie te verbinden met mythologische bronnen en wereldverhalen, verrijkt Marleen ons bewustzijn met kennis van grensoverschrijdende inter-dimensionale Aarde-netwerken. In de hoop dat het inspirerend werkt en mensen stimuleert om zelf op zoek te gaan naar hun eigen unieke verbintenis met het Aarde Bewustzijn.

Het boek is verkrijgbaar via marleendhose@hotmail.com

Marleen D’hose is op woensdagavond 16 december te gast bij Geert Delanoeije voor een causerie. De opbrengst gaat naar de onderzoekgroep psycho-ecologie binnen het Timotheus Project.

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Aarde bewustzijn
Het eerste boek rond psycho-ecologie

De Aarde is een levend organisme. Dit boek neemt je mee in haar levensverhaal, dat startte lang voor de mens zijn opwachting maakte; een verhaal van evolutie waarin de mensheid niet centraal staat, maar toch een wezenlijke schakel vormt.

We bevinden ons nu op een beslissend punt in de evolutie van onze planeet. De richting die we kiezen, zal een grote impact hebben op de lange termijn, voor ons en alle andere aardbewoners. Maar kunnen we goed onze weg bepalen zolang we ons niet bewust zijn van alle begeestering die ons omringt? Moeten we ons daar niet meer voor openen? En zullen we dan bereid zijn om de overtuiging los te laten dat alles van ons, mensen, afhangt? Is het niet tijd om ons weer te verbinden met wezens in andere dimensies die net zo goed thuis zijn op Aarde; tijd om op zoek te gaan naar een collectief toekomstverhaal?

Alle scheppingsverhalen, in alle mythologische tradities ter wereld, stellen de menselijke dimensie voor als slechts één van vele werelden binnen het bewustzijn van onze planeet. Binnen die werelden creëerden de natuurwezens, de oudste bewoners van de Aarde, een aantal ingenieuze netwerken. Die oude krachtige systemen, opgebouwd volgens universele wetmatigheden, bestaan nog altijd. Psycho-ecologische exploraties, wandelingen, reizen, en workshops brachten ons terug in contact met de complexe blauwdruk van vele plaatsen. Elke plek op Aarde is een unieke krachtplek, ook het stukje grond waarvan jij in de menselijke dimensie één van de hoeders bent. 

Door haar eigen onderzoek, groepsonderzoek en veldwerk vanuit de psycho-ecologie te verbinden met mythologische bronnen en wereldverhalen, verrijkt Marleen ons bewustzijn met kennis van grensoverschrijdende inter-dimensionale Aarde-netwerken. In de hoop dat het inspirerend werkt en mensen stimuleert om zelf op zoek te gaan naar hun eigen unieke verbintenis met het Aarde Bewustzijn.

Het boek is verkrijgbaar via marleendhose@hotmail.com

Marleen D’hose is op woensdagavond 16 december te gast bij Geert Delanoeije voor een causerie. De opbrengst gaat naar de onderzoekgroep psycho-ecologie binnen het Timotheus Project.

DETAILINFO EN INSCHRIJVEN


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >