Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


In stilte van Oud naar Nieuw

In stilte van Oud naar Nieuw
Een meditatieve boodschap aan de wereld

We staan vandaag als mens, mensheid wellicht voor uitdagingen zoals we ze nog nooit gekend hebben. Grote veranderingen binnen de volkeren, migratiebewegingen volgen elkaar in sneltempo op. Naast wereldwijde ecologische uitdagingen lukken we er maar niet in om de oorlogsaarden in de wereld definitief het zwijgen op te leggen: Syrië, Irak, Noord-Korea,... Er is daarbij de problematische vluchtenlingenstroom van Zuid naar Noord, het moslim terrorisme en fundamentalisme, en de blijvende armoede, corruptie, uitzichtloosheid in de arme landen van het zuiden. Om maar niet te spreken over de klimaatverandering die vele miljoenen mensen beroert.

Maar dichter bij huis staan we ook voor diepgaande vraagstukken. We zien steeds meer mensen wegzakken in stress gedrag, depressie of zelfs burnout. Een soort verdwazing die letterlijk leidt naar autodestructie. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen is één van de hoogste in de wereld. Wegvluchten in oppervlakkigheid maakt zich van vele mensen, ook jongeren,meester. Alsof de individuele ontplooiing van de mens in onze samenleving, politiek, sociaal, cultureel steeds meer wordt ingeperkt en geen kans meer krijgt. De verkeerschaos die velen van ons dagelijks beleven en de bijhorende frustratie illustreert misschien het best wat we collectief hier in het westen in de diepte ervaren.

Hoe moeilijk is het niet voor de hedendaagse mens omzichzelf te herscheppen en vanuit een vernieuwde kracht de chaos en wanorde te overstijgen. Zingeving is zoek. Leven we in een cultuur die zichzelf bewust of onbewust langzaam aan het vernietigen is? Dit alles veroorzaakt bij velen een diep gevoel van onbehagen en frustratie.

Analyseren we de werkelijkheid nu niet teveel vanuit een donkere bril? Jacques Attali is een gekend Frans auteur, filosoof en politicus. Onlangs zei hij in een tv interview (‘on n’est pas couché’) dat het juist zo belangrijk is om te durven kijken naar de werkelijkheid zoals zij is. “Het is niet door onze kop in het zand te steken dat we er gaan geraken”, vertelt hij. “Zo ontstonden trouwens de wereldoorlogen in de 20ste eeuw.” Wie durft een juiste analyse te maken, reikt al de eerste stap aan in de richting van oplossingen.

Zo voelen steeds meer mensen dat het vijf voor twaalf is. Zij kijken niet langer machteloos toe, maar staan op en beseffen dat er hoge nood is aan nieuwe antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Deze mensen laten zich niet langer verwarren door kwaadheid, angst, zelfbeklag,  cynisme, isolatie of twijfel. Ze kiezen resoluut voor een groeiweg van hoop, verbondenheid en kracht.

Nieuwe paden
Al meer dan drie jaar verzamelen heel wat mensen binnen Timotheus zich in zogenaamde  Sit-ins die over het hele Vlaamse land plaatsvinden. Het zijn meditatieavonden van 1,5 uur waar mensen samen de ‘Kracht van de Stilte’ komen ervaren in een wereld die vandaag beheerst wordt door oppervlakkigheid, stress en drukte. Zij beseffen dat de tijd rijp is om te gaan voor een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit kan plaats vinden.

Een Sit-in is een oude vorm van protest die mogelijk al in het Oude Egypte werd toegepast. De sit-in kreeg grote bekendheid door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging  en door Mahatma Gandhi in India. Het is een vorm van stil geweldloos protest en tegelijk een oproep tot ontwaken.

Vandaag willen we gezamenlijk zoals de twee vorige jaren een hoopvolle stap zetten bij de overgang van oud naar nieuw. 
Hoe zou het zijn mochten in alle grote steden een aantal mensen in STILTE samen komen als een soort signaal en oproep dat het vijf voor twaalf is. Een oproep tot nieuw zelfbewustzijn!

Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij onszelf. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Ondanks twijfels en angsten van velen is er een waarachtiger aspect van ons dat diep weet dat er een andere weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden. Ergens in ons leeft het diepe besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit, geluk dat we niet langer kunnen negeren.

 

In stilte van Oud naar Nieuw
een meditatieve boodschap aan de wereld

Straks vieren we de overgang van oud naar nieuw. Naast het (terecht!) feesten en vieren willen we een moment van stilte en bezinning inbouwen als tegengewicht voor alle verwarring, chaos en geweld in deze wereld. Samen met velen verzamelen we om 14u op vastgestelde plekken (zie timotheus.be) in verschillende grote steden van het land. Van daaruit start een stiltewandeling door de stad om ten slotte in een belangrijke kerk of kathedraal van de stad een stiltemeditatie te houden. We willen daar onze innerlijke krachten bundelen door ons te verbinden met elkaar en met de wereld: een stille oproep tot vrede en verdraagzaamheid. 

Op elke vertrekplaats is er eerst een korte kennismaking. Gedurende het eerste deel van de tocht overwegen we het voorbije jaar en de intenties voor het komende jaar. We nodigen je uit dit te delen met één van je tochtgenoten. Het tweede gedeelte stappen we richting kerk in stilte, met aandacht voor al onze zintuigen, aandacht voor alles wat leeft in de stad. De stilte meditatie begint om 15 uur in de verschillende kerken en duurt 40 minuten.

Detailinfo


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


In stilte van Oud naar Nieuw
Een meditatieve boodschap aan de wereld

We staan vandaag als mens, mensheid wellicht voor uitdagingen zoals we ze nog nooit gekend hebben. Grote veranderingen binnen de volkeren, migratiebewegingen volgen elkaar in sneltempo op. Naast wereldwijde ecologische uitdagingen lukken we er maar niet in om de oorlogsaarden in de wereld definitief het zwijgen op te leggen: Syrië, Irak, Noord-Korea,... Er is daarbij de problematische vluchtenlingenstroom van Zuid naar Noord, het moslim terrorisme en fundamentalisme, en de blijvende armoede, corruptie, uitzichtloosheid in de arme landen van het zuiden. Om maar niet te spreken over de klimaatverandering die vele miljoenen mensen beroert.

Maar dichter bij huis staan we ook voor diepgaande vraagstukken. We zien steeds meer mensen wegzakken in stress gedrag, depressie of zelfs burnout. Een soort verdwazing die letterlijk leidt naar autodestructie. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen is één van de hoogste in de wereld. Wegvluchten in oppervlakkigheid maakt zich van vele mensen, ook jongeren,meester. Alsof de individuele ontplooiing van de mens in onze samenleving, politiek, sociaal, cultureel steeds meer wordt ingeperkt en geen kans meer krijgt. De verkeerschaos die velen van ons dagelijks beleven en de bijhorende frustratie illustreert misschien het best wat we collectief hier in het westen in de diepte ervaren.

Hoe moeilijk is het niet voor de hedendaagse mens omzichzelf te herscheppen en vanuit een vernieuwde kracht de chaos en wanorde te overstijgen. Zingeving is zoek. Leven we in een cultuur die zichzelf bewust of onbewust langzaam aan het vernietigen is? Dit alles veroorzaakt bij velen een diep gevoel van onbehagen en frustratie.

Analyseren we de werkelijkheid nu niet teveel vanuit een donkere bril? Jacques Attali is een gekend Frans auteur, filosoof en politicus. Onlangs zei hij in een tv interview (‘on n’est pas couché’) dat het juist zo belangrijk is om te durven kijken naar de werkelijkheid zoals zij is. “Het is niet door onze kop in het zand te steken dat we er gaan geraken”, vertelt hij. “Zo ontstonden trouwens de wereldoorlogen in de 20ste eeuw.” Wie durft een juiste analyse te maken, reikt al de eerste stap aan in de richting van oplossingen.

Zo voelen steeds meer mensen dat het vijf voor twaalf is. Zij kijken niet langer machteloos toe, maar staan op en beseffen dat er hoge nood is aan nieuwe antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Deze mensen laten zich niet langer verwarren door kwaadheid, angst, zelfbeklag,  cynisme, isolatie of twijfel. Ze kiezen resoluut voor een groeiweg van hoop, verbondenheid en kracht.

Nieuwe paden
Al meer dan drie jaar verzamelen heel wat mensen binnen Timotheus zich in zogenaamde  Sit-ins die over het hele Vlaamse land plaatsvinden. Het zijn meditatieavonden van 1,5 uur waar mensen samen de ‘Kracht van de Stilte’ komen ervaren in een wereld die vandaag beheerst wordt door oppervlakkigheid, stress en drukte. Zij beseffen dat de tijd rijp is om te gaan voor een verandering in bewustzijn die alleen van binnenuit kan plaats vinden.

Een Sit-in is een oude vorm van protest die mogelijk al in het Oude Egypte werd toegepast. De sit-in kreeg grote bekendheid door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging  en door Mahatma Gandhi in India. Het is een vorm van stil geweldloos protest en tegelijk een oproep tot ontwaken.

Vandaag willen we gezamenlijk zoals de twee vorige jaren een hoopvolle stap zetten bij de overgang van oud naar nieuw. 
Hoe zou het zijn mochten in alle grote steden een aantal mensen in STILTE samen komen als een soort signaal en oproep dat het vijf voor twaalf is. Een oproep tot nieuw zelfbewustzijn!

Wil er een werkelijke verandering kunnen plaatsvinden, een echte transformatie, dan moeten we wel besluiten dat die begint bij ons, bij jou en bij onszelf. Is de tijd niet meer dan ooit gekomen om zelf te besluiten deel uit te maken van de golf van bewustwording en genezing waar onze aarde zo dringend behoefte aan heeft?

Ondanks twijfels en angsten van velen is er een waarachtiger aspect van ons dat diep weet dat er een andere weg bestaat, dat er een gezonder bestaan is met een enorme potentie aan mogelijkheden. Ergens in ons leeft het diepe besef dat vrijuit gelukkig leven een bestemming is. Die bestemming heeft een stille maar onweerstaanbare aantrekkingskracht, die ons meeneemt naar een nieuw en fris gevoel van ruimte, creativiteit, geluk dat we niet langer kunnen negeren.

 

In stilte van Oud naar Nieuw
een meditatieve boodschap aan de wereld

Straks vieren we de overgang van oud naar nieuw. Naast het (terecht!) feesten en vieren willen we een moment van stilte en bezinning inbouwen als tegengewicht voor alle verwarring, chaos en geweld in deze wereld. Samen met velen verzamelen we om 14u op vastgestelde plekken (zie timotheus.be) in verschillende grote steden van het land. Van daaruit start een stiltewandeling door de stad om ten slotte in een belangrijke kerk of kathedraal van de stad een stiltemeditatie te houden. We willen daar onze innerlijke krachten bundelen door ons te verbinden met elkaar en met de wereld: een stille oproep tot vrede en verdraagzaamheid. 

Op elke vertrekplaats is er eerst een korte kennismaking. Gedurende het eerste deel van de tocht overwegen we het voorbije jaar en de intenties voor het komende jaar. We nodigen je uit dit te delen met één van je tochtgenoten. Het tweede gedeelte stappen we richting kerk in stilte, met aandacht voor al onze zintuigen, aandacht voor alles wat leeft in de stad. De stilte meditatie begint om 15 uur in de verschillende kerken en duurt 40 minuten.

Detailinfo


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >