Template error

Failed to render Razor template Portals/timotheus/OpenContent/Templates/Pictures/banner2.cshtml
in c:\HostingSpaces\timotheus\timotheus.org\wwwroot\Portals\timotheus\OpenContent\Templates\Pictures\banner2.cshtml:line 249
in c:\HostingSpaces\timotheus\timotheus.org\wwwroot\Portals\timotheus\OpenContent\Templates\Pictures\banner2.cshtml:line 59
Error while processing data from OpenContent item 0. Content: System.Web.Helpers.DynamicJsonObject
'string' does not contain a definition for 'ImageId'
Karen Van Heuckelom

Karen Van Heuckelom

"Met de HOPE-techniek blijf je niet 'hangen' in taal, maar wordt er aandacht gegeven aan de gewaarwordingen. Het woorden geven aan ervaringen, overtuigingen, emoties, innerlijke dialogen, … leiden vaak tot het vastzetten van dingen. 'Zo is het' … waardoor andere perspectieven vaak niet meer mogelijk zijn. Gewaar worden is in mijn beleving nooit vast. Van een gewaarwording ben ik me bewust omdat ik er aandacht aan schenk. Het  wordt even voorgrond. En na de nodige aandacht, kan het weer opgaan in het grotere; in datgene wat ik ook nog allemaal ben of gewaar ben. Het oordeelloos blijven onderzoeken, vind ik heel waardevol in dit tijdperk, waarin we overspoeld worden met stellingen, meningen, standpunten.


Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >