WENSEN VOOR 2016

"De wereld zoals we haar kennen gaat ten onder", schreef dit jaar een journalist van de Wall Street Journal. We voelen allemaal dat we aan het eind van 'iets' gekomen zijn. Sinds de overgang naar het nieuwe millennium hebben allerlei politici, wetenschappers, specialisten geprobeerd greep te krijgen op de collectieve betekenis van de over elkaar heen buitelende crisissen die ons in ons tijdsgewricht overspoelen: terrorisme, vluchtelingen, een wereld economie die hapert, Europa die twijfelt aan zichzelf en natuurlijk ook nog de door de mens teweeggebrachte ecologische crisis.


De crisissen waarmee we ons op vele fronten geconfronteerd zien, zijn echter symptomatisch voor een veel dieper zetelend gegeven. Meer en meer beseffen we als mens dat er een enorme kloof is tussen ons huidig zelfbeeld en onze diepste ware essentie van waaruit onze stoutmoedige dromen ontstaan. Zal 2016 het jaar worden waarin we niet langer volgens dit valse zelfbeeld blijven leven? Komt er een eind aan het verhaal dat ons tot nu toe is voorgehouden over wie we zijn en hoe we geacht worden te leven?


We hebben dringend behoefte aan een nieuw verhaal dat ons tot richtsnoer kan dienen. Zullen we in 2016 de moed, de inspiratie, de verbondenheid mobiliseren om dit nieuwe verhaal ‘samen’ te schrijven? Zullen we samen een omwenteling bewerkstelligen waarin ons ware zelf – individueel en collectief – opnieuw geboren mag worden? Een nieuw begin wordt pas mogelijk als we daarin ook daadwerkelijk ieder op zijn niveau ‘verantwoordelijkheid’ nemen en ons engageren.


Dat wensen we voor jou, voor de wereld, voor de aarde in 2016. Zullen we er samen aan beginnen?


VAN HARTE EEN HEEL FIJN 2016.
Dank voor de weg die we samen mogen gaan.


Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


WENSEN VOOR 2016

"De wereld zoals we haar kennen gaat ten onder", schreef dit jaar een journalist van de Wall Street Journal. We voelen allemaal dat we aan het eind van 'iets' gekomen zijn. Sinds de overgang naar het nieuwe millennium hebben allerlei politici, wetenschappers, specialisten geprobeerd greep te krijgen op de collectieve betekenis van de over elkaar heen buitelende crisissen die ons in ons tijdsgewricht overspoelen: terrorisme, vluchtelingen, een wereld economie die hapert, Europa die twijfelt aan zichzelf en natuurlijk ook nog de door de mens teweeggebrachte ecologische crisis.


De crisissen waarmee we ons op vele fronten geconfronteerd zien, zijn echter symptomatisch voor een veel dieper zetelend gegeven. Meer en meer beseffen we als mens dat er een enorme kloof is tussen ons huidig zelfbeeld en onze diepste ware essentie van waaruit onze stoutmoedige dromen ontstaan. Zal 2016 het jaar worden waarin we niet langer volgens dit valse zelfbeeld blijven leven? Komt er een eind aan het verhaal dat ons tot nu toe is voorgehouden over wie we zijn en hoe we geacht worden te leven?


We hebben dringend behoefte aan een nieuw verhaal dat ons tot richtsnoer kan dienen. Zullen we in 2016 de moed, de inspiratie, de verbondenheid mobiliseren om dit nieuwe verhaal ‘samen’ te schrijven? Zullen we samen een omwenteling bewerkstelligen waarin ons ware zelf – individueel en collectief – opnieuw geboren mag worden? Een nieuw begin wordt pas mogelijk als we daarin ook daadwerkelijk ieder op zijn niveau ‘verantwoordelijkheid’ nemen en ons engageren.


Dat wensen we voor jou, voor de wereld, voor de aarde in 2016. Zullen we er samen aan beginnen?


VAN HARTE EEN HEEL FIJN 2016.
Dank voor de weg die we samen mogen gaan.


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >