Psycho-ecologie & hoeder van de stad, van de aarde, van de wereld

Zo binnen, zo buiten, leerde ons de oude Hermes. Je kleren zijn je tweede huid, je woning is je derde huid, je huis weerspiegelt als het ware wie je bent. Verandering brengen aan de buitenkant kan daarom ook je innerlijke transformatie sterk bevorderen en ondersteunen.

Als je op bezoek gaat bij mensen, voelen de meeste huizen fijn aan. Maar bepaalde huizen stoten je eerder af. Sommige ruimten in je eigen huis hebben je voorkeur. En eigenlijk weet je niet waarom. Het ligt niet aan de inrichting of aan de verf op de muren. Het huis waarin je woont, heeft impact op jou en je woongenot. Maar omgekeerd is ook waar. Je uitstaling en wie je bent heeft ook invloed op de sfeer in jouw huis. Is er een serene rust en harmonie of ervaar je thuis een zwaarte, moeheid en onrust? Kun je niet goed slapen of is er af en toe een onverklaarbare koude, benauwdheid of angst voelbaar? Merk je aan je huisdier dat hij/zij naar bepaalde plekken staart of is het dier onrustig? Wil hij/zij op bepaalde plekken niet komen?

Het welbevinden in je huis kan bepaald worden door allerlei invloeden, zoals emoties die in huis zijn blijven hangen (oude verhalen), ondergrondse rivieren, aardstralen, breuklijnen onder je huis. Ook de geschiedenis van het grondgebied waar je huis staat, kan van invloed zijn. Een andere mogelijkheid is dat jij zelf allerlei energieën aantrekt vanuit het onderbewustzijn waardoor er onrust of andere emoties kunnen ontstaan. In zeldzame gevallen gaat het zelfs om oude zielen of hun imprint die vanuit de geschiedenis nog altijd sterk aanwezig zijn in het huis. Waar je op reageert, is de geschiedenis van een huis en de geologische gegevens: de mensen die erin hebben gewoond, de ligging van een huis en/of de locatie.


En wat als het huis van je vrienden al lang te koop staat en er maar geen geïnteresseerden opdagen? Zou het te maken hebben met een disbalans in het huis? Door het huis energetisch terug in balans te laten brengen, stroomt er weer een heldere energie door het huis, wat gevoeld wordt door mensen die op zoek zijn naar een huis en in het huis komen kijken. Ze zijn dan aangenaam verrast door de rustige en lichte energie die er in huis hangt. Het huis trekt dan de juiste nieuwe bewoners aan.

Maar ook als we verhuizen, denken we een totaal nieuwe start te nemen. Maar is dat werkelijk zo? Want het huis waar we intrekken, heeft een geschiedenis. Misschien is het een oud herenhuis met een prachtige voorgevel waarachter een rijk echtpaar 100 jaar geleden een mislukt huwelijk probeerde te verbergen? Misschien is het een rijtjeshuis in een sociale woonwijk, waarin een grootmoeder na een slepende ziekte is overleden? Of een nieuwbouw, waarin arbeiders dagenlang hebben geruzied over de taakverdeling? Alle gebeurtenissen die een huis als stille getuige heeft geobserveerd, laten hun sporen na.

Alle energie die het huis mettertijd heeft ervaren, wordt opgestapeld en weegt loodzwaar op de bewoners of de mensen die op bezoek komen. Pas wanneer de energie terug in balans kan worden gebracht, kunnen zowel het huis als de bewoners weer ademhalen.

Het energetisch in balans brengen van een huis kun je leren

En hoe zou het zijn om ook andere mensen te ondersteunen om hun huis in een goede energetisch balans te brengen? Contact leren maken met de energie van huizen en hun omgeving en leren hoe je ze weer in balans kan krijgen, zodat het daar weer optimaal aangenaam wonen wordt? Je huis of dat van anderen zuiveren heeft een dubbele invloed: op je huis en op je lichaam.

In je woning zal je na een energetische behandeling merken dat ruimtes groter, klaarder en warmer aanvoelen, dat er een aangename sfeer hangt. In je eigen lichaam zal je merken dat je energiepeil is opgekrikt. Je bent opgewekter, slaapt gemakkelijker en dieper, kunt je gemakkelijker concentreren, je relaties met anderen zullen vlotter verlopen. En dat allemaal dankzij een hernieuwde levensenergie, die nu vrij door je huis stroomt en jou meeneemt in haar positieve stroming.

Hoeder van de stad, van de Aarde, van de wereld

In onze zoektocht binnen het Timotheus Project zijn we stilaan gaan ontdekken hoe de psycho- ecologische gegevenheid van een huis, van een buurt, van een stad, van een streek, sterk gebonden is aan het levensgevoel van mensen die daar leven, maar tevens van de geschiedenis, de energetische geladenheid van de grond en de gebouwen daar.

Wat zou er gebeuren mochten een aantal mensen weer de ‘hoeders’ van hun buurt, hun dorp, stad of streek worden en daar op een zeer bewuste manier mee omgaan? Wat zou de impact zijn mochten voldoende mensen zich inzetten in een stad of streek om via het intuïtief-energetisch invoelen en helen, beweging in de buurt te krijgen? Meer nog, wat zou de impact zijn van collectief bewust intunen op de energetische systemen van de aarde en haar interdimensionele verbindingen? We kunnen ons op dit moment deze impact nauwelijks voorstellen.

Het betreft hier een zeer oude kennis, die door onze voorvaderen lange tijd in selecte groepjes werd gekoesterd en doorgegeven. De katharen en de tempeliers waren de laatsten die sterk met deze kennis verbonden waren en ze ook bewust toepasten. Daarna kwam er een tijd van vergetelheid en verdween deze oude wetenschap van geomantie en psycho-ecologie grotendeels naar ons onbewuste. Maar meer en meer mensen worden in deze spannende tijden wakker en voelen vanuit hun binnenste een drive, een goesting opborrelen om hiermee terug aan de slag te gaan. Om wat we vergeten zijn terug wakker te maken, te ontsluiten, zowel in onszelf, in onze omgeving als in het diepste van de aarde en de haar omringende energievelden. Er straalt een enorme hoop uit dit project. Je kunt terug leren om je Intuïtief-energetisch te verbinden met anderen, je kunt leren zorg dragen voor je eigen straat of buurt, de steden en plaatsen waar je mee verbonden bent. Je kunt zelfs ervaren dat je dit allemaal reeds zeer lang in je had, dat het terug wakker wordt. Je kan een ongelooflijke vreugde ervaren in deze uitwisseling tussen de Aarde als levend organisme en jezelf en meer nog, je kunt jezelf terug helemaal leren kennen en healen als je deze wederzijdse communicatie durft aan te gaan.

Het is onze ervaring dat eens je deze deur open- doet, deze kennis zichzelf ontsluit, er zich een nieuwe manier van kijken naar je leefomgeving en de aarde openen. In het kader van deze passie die ons drijft naar meer interactieve communicatie met de Aarde, organiseerden we al in verschillende steden, zoals Parijs, Gent, Antwerpen, Brugge, Asse, Namen, Luik en Brussel exploratietochten. Ook onze jaarlijkse energetische exploratiereizen zoals dit jaar naar Cornwall, onze ervaringen die we daarin opgebouwd hebben, lopen in dat kader.

Vanuit al dit voorbereidend werk voelt het nu ook als juist om jullie mee te nemen in het vervolg van dit verhaal, het opstarten van een nieuwe vorming, specifiek omtrent Psycho-ecologie.

Geert Delanoeije en Marleen D'hose

Psycho-ecologie & hoeder van de stad, van de aarde, van de wereld

Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Psycho-ecologie & hoeder van de stad, van de aarde, van de wereld

Zo binnen, zo buiten, leerde ons de oude Hermes. Je kleren zijn je tweede huid, je woning is je derde huid, je huis weerspiegelt als het ware wie je bent. Verandering brengen aan de buitenkant kan daarom ook je innerlijke transformatie sterk bevorderen en ondersteunen.

Als je op bezoek gaat bij mensen, voelen de meeste huizen fijn aan. Maar bepaalde huizen stoten je eerder af. Sommige ruimten in je eigen huis hebben je voorkeur. En eigenlijk weet je niet waarom. Het ligt niet aan de inrichting of aan de verf op de muren. Het huis waarin je woont, heeft impact op jou en je woongenot. Maar omgekeerd is ook waar. Je uitstaling en wie je bent heeft ook invloed op de sfeer in jouw huis. Is er een serene rust en harmonie of ervaar je thuis een zwaarte, moeheid en onrust? Kun je niet goed slapen of is er af en toe een onverklaarbare koude, benauwdheid of angst voelbaar? Merk je aan je huisdier dat hij/zij naar bepaalde plekken staart of is het dier onrustig? Wil hij/zij op bepaalde plekken niet komen?

Het welbevinden in je huis kan bepaald worden door allerlei invloeden, zoals emoties die in huis zijn blijven hangen (oude verhalen), ondergrondse rivieren, aardstralen, breuklijnen onder je huis. Ook de geschiedenis van het grondgebied waar je huis staat, kan van invloed zijn. Een andere mogelijkheid is dat jij zelf allerlei energieën aantrekt vanuit het onderbewustzijn waardoor er onrust of andere emoties kunnen ontstaan. In zeldzame gevallen gaat het zelfs om oude zielen of hun imprint die vanuit de geschiedenis nog altijd sterk aanwezig zijn in het huis. Waar je op reageert, is de geschiedenis van een huis en de geologische gegevens: de mensen die erin hebben gewoond, de ligging van een huis en/of de locatie.


En wat als het huis van je vrienden al lang te koop staat en er maar geen geïnteresseerden opdagen? Zou het te maken hebben met een disbalans in het huis? Door het huis energetisch terug in balans te laten brengen, stroomt er weer een heldere energie door het huis, wat gevoeld wordt door mensen die op zoek zijn naar een huis en in het huis komen kijken. Ze zijn dan aangenaam verrast door de rustige en lichte energie die er in huis hangt. Het huis trekt dan de juiste nieuwe bewoners aan.

Maar ook als we verhuizen, denken we een totaal nieuwe start te nemen. Maar is dat werkelijk zo? Want het huis waar we intrekken, heeft een geschiedenis. Misschien is het een oud herenhuis met een prachtige voorgevel waarachter een rijk echtpaar 100 jaar geleden een mislukt huwelijk probeerde te verbergen? Misschien is het een rijtjeshuis in een sociale woonwijk, waarin een grootmoeder na een slepende ziekte is overleden? Of een nieuwbouw, waarin arbeiders dagenlang hebben geruzied over de taakverdeling? Alle gebeurtenissen die een huis als stille getuige heeft geobserveerd, laten hun sporen na.

Alle energie die het huis mettertijd heeft ervaren, wordt opgestapeld en weegt loodzwaar op de bewoners of de mensen die op bezoek komen. Pas wanneer de energie terug in balans kan worden gebracht, kunnen zowel het huis als de bewoners weer ademhalen.

Het energetisch in balans brengen van een huis kun je leren

En hoe zou het zijn om ook andere mensen te ondersteunen om hun huis in een goede energetisch balans te brengen? Contact leren maken met de energie van huizen en hun omgeving en leren hoe je ze weer in balans kan krijgen, zodat het daar weer optimaal aangenaam wonen wordt? Je huis of dat van anderen zuiveren heeft een dubbele invloed: op je huis en op je lichaam.

In je woning zal je na een energetische behandeling merken dat ruimtes groter, klaarder en warmer aanvoelen, dat er een aangename sfeer hangt. In je eigen lichaam zal je merken dat je energiepeil is opgekrikt. Je bent opgewekter, slaapt gemakkelijker en dieper, kunt je gemakkelijker concentreren, je relaties met anderen zullen vlotter verlopen. En dat allemaal dankzij een hernieuwde levensenergie, die nu vrij door je huis stroomt en jou meeneemt in haar positieve stroming.

Hoeder van de stad, van de Aarde, van de wereld

In onze zoektocht binnen het Timotheus Project zijn we stilaan gaan ontdekken hoe de psycho- ecologische gegevenheid van een huis, van een buurt, van een stad, van een streek, sterk gebonden is aan het levensgevoel van mensen die daar leven, maar tevens van de geschiedenis, de energetische geladenheid van de grond en de gebouwen daar.

Wat zou er gebeuren mochten een aantal mensen weer de ‘hoeders’ van hun buurt, hun dorp, stad of streek worden en daar op een zeer bewuste manier mee omgaan? Wat zou de impact zijn mochten voldoende mensen zich inzetten in een stad of streek om via het intuïtief-energetisch invoelen en helen, beweging in de buurt te krijgen? Meer nog, wat zou de impact zijn van collectief bewust intunen op de energetische systemen van de aarde en haar interdimensionele verbindingen? We kunnen ons op dit moment deze impact nauwelijks voorstellen.

Het betreft hier een zeer oude kennis, die door onze voorvaderen lange tijd in selecte groepjes werd gekoesterd en doorgegeven. De katharen en de tempeliers waren de laatsten die sterk met deze kennis verbonden waren en ze ook bewust toepasten. Daarna kwam er een tijd van vergetelheid en verdween deze oude wetenschap van geomantie en psycho-ecologie grotendeels naar ons onbewuste. Maar meer en meer mensen worden in deze spannende tijden wakker en voelen vanuit hun binnenste een drive, een goesting opborrelen om hiermee terug aan de slag te gaan. Om wat we vergeten zijn terug wakker te maken, te ontsluiten, zowel in onszelf, in onze omgeving als in het diepste van de aarde en de haar omringende energievelden. Er straalt een enorme hoop uit dit project. Je kunt terug leren om je Intuïtief-energetisch te verbinden met anderen, je kunt leren zorg dragen voor je eigen straat of buurt, de steden en plaatsen waar je mee verbonden bent. Je kunt zelfs ervaren dat je dit allemaal reeds zeer lang in je had, dat het terug wakker wordt. Je kan een ongelooflijke vreugde ervaren in deze uitwisseling tussen de Aarde als levend organisme en jezelf en meer nog, je kunt jezelf terug helemaal leren kennen en healen als je deze wederzijdse communicatie durft aan te gaan.

Het is onze ervaring dat eens je deze deur open- doet, deze kennis zichzelf ontsluit, er zich een nieuwe manier van kijken naar je leefomgeving en de aarde openen. In het kader van deze passie die ons drijft naar meer interactieve communicatie met de Aarde, organiseerden we al in verschillende steden, zoals Parijs, Gent, Antwerpen, Brugge, Asse, Namen, Luik en Brussel exploratietochten. Ook onze jaarlijkse energetische exploratiereizen zoals dit jaar naar Cornwall, onze ervaringen die we daarin opgebouwd hebben, lopen in dat kader.

Vanuit al dit voorbereidend werk voelt het nu ook als juist om jullie mee te nemen in het vervolg van dit verhaal, het opstarten van een nieuwe vorming, specifiek omtrent Psycho-ecologie.

Geert Delanoeije en Marleen D'hose


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >