Over Intuïtie en Wetenschap

Al 25 jaar lang hebben we als Timotheus Project altijd bruggen gemaakt en gezocht tussen Intuïtie en Wetenschap.
Hierbij hebben we altijd gewenst om ons cursusaanbod wetenschappelijk gefundeerd te kunnen brengen.
 
We zijn bijzonder verheugd en fier dat Jos Pauwels, lid van de kerngroep van Timotheus, een deel van het gedachtegoed van 25 jaar Timotheus heeft weten te vertalen  in een doctoraat.   Hij haalde hiervoor in september de graad van Doctor in de pedagogische wetenschappen aan de Vub te Brussel. Proficiat Jos!
De titel van het doctoraat is: "Patronen van agogische verandering en de kunst van de co-creatie".
In een natuurfilosofisch onderzoek gaat Jos als agoog op zoek naar de grondslagen van het organistisch veranderen en probeert hij een blauwdruk van verandering, een achterliggend patroon dat te herkennen is in veranderprocessen op micro, meso- en macroniveau, te vinden. 

Veranderingen zijn eigen aan de mens, aan groepen mensen, teams en organisaties, ... Veranderingen zijn eigen aan samenlevingen, aan de manier waarop we met onze planeet omgaan, ... én aan de natuur. We leven het natuurlijke ritme van dag en nacht, winter en zomer, … 
Ook veranderprocessen vinden met een zekere ‘natuurlijkheid’ plaats. Hoe sterker een proces van verandering aansluit bij de natuurlijke fasering en ritmiek zoals we die kennen in de natuur, hoe evidenter, stabieler en duurzamer de verandering wordt.
Ook zelf zijn we altijd deel van deze verandering.  Als bewust of onbewust actor gaan we – vrijwillig of onvrijwillig – of mee in de richting van de veranderbeweging, of bieden we weerstand tegen de verandering. Uiteindelijk worden we medeverantwoordelijk voor een nieuw maar tijdelijk quasi-stationair evenwicht.  De hele macrokosmos van maatschappelijke - en organisatieveranderingen spiegelt in onze microkosmos en omgekeerd.  Wanneer we ons volledig aanwezig te maken - in ‘presence’ - kunnen we in het ‘co-creatief proces’ de natuurlijke veranderdynamieken ervaren en faciliteren waar nodig. Op die manier worden we ‘co-creator’ van een inclusief samenleven in een duurzame wereld.

Over Intuïtie en Wetenschap

Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


Over Intuïtie en Wetenschap

Al 25 jaar lang hebben we als Timotheus Project altijd bruggen gemaakt en gezocht tussen Intuïtie en Wetenschap.
Hierbij hebben we altijd gewenst om ons cursusaanbod wetenschappelijk gefundeerd te kunnen brengen.
 
We zijn bijzonder verheugd en fier dat Jos Pauwels, lid van de kerngroep van Timotheus, een deel van het gedachtegoed van 25 jaar Timotheus heeft weten te vertalen  in een doctoraat.   Hij haalde hiervoor in september de graad van Doctor in de pedagogische wetenschappen aan de Vub te Brussel. Proficiat Jos!
De titel van het doctoraat is: "Patronen van agogische verandering en de kunst van de co-creatie".
In een natuurfilosofisch onderzoek gaat Jos als agoog op zoek naar de grondslagen van het organistisch veranderen en probeert hij een blauwdruk van verandering, een achterliggend patroon dat te herkennen is in veranderprocessen op micro, meso- en macroniveau, te vinden. 

Veranderingen zijn eigen aan de mens, aan groepen mensen, teams en organisaties, ... Veranderingen zijn eigen aan samenlevingen, aan de manier waarop we met onze planeet omgaan, ... én aan de natuur. We leven het natuurlijke ritme van dag en nacht, winter en zomer, … 
Ook veranderprocessen vinden met een zekere ‘natuurlijkheid’ plaats. Hoe sterker een proces van verandering aansluit bij de natuurlijke fasering en ritmiek zoals we die kennen in de natuur, hoe evidenter, stabieler en duurzamer de verandering wordt.
Ook zelf zijn we altijd deel van deze verandering.  Als bewust of onbewust actor gaan we – vrijwillig of onvrijwillig – of mee in de richting van de veranderbeweging, of bieden we weerstand tegen de verandering. Uiteindelijk worden we medeverantwoordelijk voor een nieuw maar tijdelijk quasi-stationair evenwicht.  De hele macrokosmos van maatschappelijke - en organisatieveranderingen spiegelt in onze microkosmos en omgekeerd.  Wanneer we ons volledig aanwezig te maken - in ‘presence’ - kunnen we in het ‘co-creatief proces’ de natuurlijke veranderdynamieken ervaren en faciliteren waar nodig. Op die manier worden we ‘co-creator’ van een inclusief samenleven in een duurzame wereld.


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >