Leven en/of Dood
Polariteiten ontmoeten elkaar

Onze samenleving gaat onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, geen dood zonder leven…
“Kan onze cultuur en samenleving het afscheid nemen, het sterven en de dood opnieuw, anders, op een waardige manier en dichter bij de mens brengen? Kan daardoor een waardevol leven in balans worden gebracht met een waardevol sterven?”
Dit bezield project heeft aandacht voor:

 • Stilstaan bij de dood, is het leven zien zoals het is.
 • Dankbaarheid voor wat is en het eren van hen die wij missen.
 • Mensen verbinden.
 • Via verschillende artistieke mediums mensen op verschillende manieren raken. Creativiteit en kunst maken deel uit van ons zijn.
 • Samen kwetsbaarheid delen, bekrachtigt ons en ondersteunt.
 • De openheid voor elkaars beleving, overtuiging en cultuur is verrassend en verrijkend.
 • Levensomstandigheden of gebeurtenissen kunnen ons tot een kwetsbare groep doen behoren. Wij zijn kwetsbaar en niet onfeilbaar.

“Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Wanneer: 28, 29 en 30 september 2018
Waar: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent
Organisator: Catherine Delneste
Voor méér informatie omtrent de kunstenaars, het progamma en de inschrijvingen: www.levenenofdood.be
Deze tentoonstelling wordt ondersteund door:
Partners: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Museum Dr.Guislain - Gent
Logistieke steun en samenwerkingen: De Buren van de Abdij - Gent
De Centrale - Gent
Samenwerking: Het Huis van Alijn - Gent
Morele Steun: Alexander Verstaen, Johan Maes, Dirk De Wachter, Claire Vanden Abbeele, Rik Selleslaghs (Directeur OZ), Kristin Vanschoubroek (vzw Laverna), Lieve Thienpont (Vonkel/LEIF-punt Gent), vzw Missing You, De Mens Nu Gent, vzw Timotheus Antwerpen (Philippe Vandevorst).
Sponsor: Stad Gent

Leven en/of Dood

Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Leven en/of Dood
Polariteiten ontmoeten elkaar

Onze samenleving gaat onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, geen dood zonder leven…
“Kan onze cultuur en samenleving het afscheid nemen, het sterven en de dood opnieuw, anders, op een waardige manier en dichter bij de mens brengen? Kan daardoor een waardevol leven in balans worden gebracht met een waardevol sterven?”
Dit bezield project heeft aandacht voor:

 • Stilstaan bij de dood, is het leven zien zoals het is.
 • Dankbaarheid voor wat is en het eren van hen die wij missen.
 • Mensen verbinden.
 • Via verschillende artistieke mediums mensen op verschillende manieren raken. Creativiteit en kunst maken deel uit van ons zijn.
 • Samen kwetsbaarheid delen, bekrachtigt ons en ondersteunt.
 • De openheid voor elkaars beleving, overtuiging en cultuur is verrassend en verrijkend.
 • Levensomstandigheden of gebeurtenissen kunnen ons tot een kwetsbare groep doen behoren. Wij zijn kwetsbaar en niet onfeilbaar.

“Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Wanneer: 28, 29 en 30 september 2018
Waar: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent
Organisator: Catherine Delneste
Voor méér informatie omtrent de kunstenaars, het progamma en de inschrijvingen: www.levenenofdood.be
Deze tentoonstelling wordt ondersteund door:
Partners: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Museum Dr.Guislain - Gent
Logistieke steun en samenwerkingen: De Buren van de Abdij - Gent
De Centrale - Gent
Samenwerking: Het Huis van Alijn - Gent
Morele Steun: Alexander Verstaen, Johan Maes, Dirk De Wachter, Claire Vanden Abbeele, Rik Selleslaghs (Directeur OZ), Kristin Vanschoubroek (vzw Laverna), Lieve Thienpont (Vonkel/LEIF-punt Gent), vzw Missing You, De Mens Nu Gent, vzw Timotheus Antwerpen (Philippe Vandevorst).
Sponsor: Stad Gent


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >