Alledaagse stress heeft zware gevolgen voor gezondheid 

10/04/18 in Knack verschenen.
Bron: Ips

 

Een lekke band, een slecht rapport, een ruzie: het geeft even wat stress, maar bij de meeste mensen is dat de volgende dag vergeten. Wie er 's anderendaags wel nog mee zit, krijgt later niet zelden gezondheidsproblemen.

 

Niet alleen belangrijke gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare veroorzaken stress, ook kleine alledaagse dingen doen dat. Op termijn kan die stress zelfs zware gevolgen hebben voor je gezondheid, melden Kate Leger, Susan Charles en David Almeida, psychologen van de University of California-Irvine en de Pennsylvania State University, in het vakblad Psychological Science.

 

Scheiding


'Wanneer de meeste mensen denken aan de soorten stressoren die een invloed hebben op hun gezondheid, dan denken ze aan de grote dingen, aan belangrijke levensgebeurtenissen die een grote impact hebben op hun leven, zoals de dood van een geliefde of een scheiding', zegt Kate Leger. 'Maar steeds meer onderzoek geeft aan dat niet alleen de grote gebeurtenissen, maar ook kleine dagelijkse stressoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden." De meeste mensen vergeten een lekke band, een slecht rapport of een ruzie snel. Maar bij een aanzienlijke groep mensen blijft die kleine stress sluimeren. Ze kunnen het niet meteen van zich afzetten en nemen het mee naar de volgende dag.

 

Belangrijke gevolgen


Ook al is de aanleiding voor de stress misschien onschuldig, de gevolgen van deze sluimerende negatieve gevoelens zijn dat zeker niet, zegt Leger.
Met haar collega's vond ze daarvoor bevestiging in data van het Midlife in the United States Survey, een groot onderzoek bij Amerikaanse volwassenen die gedurende meerdere jaren gevolgd werden.
Wie de kleine dingen die stress veroorzaken niet meteen kan laten rusten, blijkt later meer kans te maken op gezondheidsproblemen dan wie wel in staat is het meteen te laten rusten. 'Ons onderzoek laat zien dat negatieve emoties die blijven hangen na kleinere, dagelijkse stressoren belangrijke gevolgen hebben voor onze fysieke gezondheid op langere termijn', zegt Leger.

 

Wandelen


De onderzochte personen moesten gedurende acht dagen elke dag een vragenlijst invullen over de negatieve emoties (eenzaamheid, angst, irritatie, boosheid ...) die ze de 24 uur voordien hadden gevoeld, en over de stressoren die daarvan de oorzaak vormden.
Tien jaar later kregen dezelfde mensen vragen die peilden naar hun chronische ziektes, functionele problemen en beperkingen bij het uitvoeren van gewone, fysieke handelingen zoals zichzelf kleden, de boodschappen dragen en een eindje wandelen.

 

Vaker moeilijkheden


Wie regelmatig met negatieve gevoelens zit door stressoren die zich de dag voordien hebben voorgedaan, blijkt tien jaar later vaker aan chronische ziektes te lijden, functionele problemen te hebben en moeilijkheden te ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken.
Dat verband bleek los te staan van het geslacht, de opvoeding of de basisgezondheid van de onderzochte personen.
'Dat betekent dat iemands gezondheid niet alleen weerspiegelt hoe die reageert op dagelijkse stressoren, of op het aantal stressfactoren waaraan die wordt blootgesteld', zegt Leger. 'Ook negatieve gevoelens de volgende dag hebben belangrijke gevolgen voor de lichamelijke gezondheid.'

 

Loslaten


Hoe dat precies werkt, daarvoor is verder onderzoek nodig, zegt Leger. Maar de oplossing lijkt voor de hand te liggen: de dingen snel van je afzetten.
'Stress is normaal in ons dagelijks leven, het komt voor op het werk, op school, thuis, en in onze relaties. Ons onderzoek toont aan dat de strategie om dingen 'gewoon los te laten' op lange termijn gunstig zou kunnen zijn voor onze lichamelijke gezondheid.'

Alledaagse stress heeft zware gevolgen voor gezondheid 

Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


Alledaagse stress heeft zware gevolgen voor gezondheid 

10/04/18 in Knack verschenen.
Bron: Ips

 

Een lekke band, een slecht rapport, een ruzie: het geeft even wat stress, maar bij de meeste mensen is dat de volgende dag vergeten. Wie er 's anderendaags wel nog mee zit, krijgt later niet zelden gezondheidsproblemen.

 

Niet alleen belangrijke gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare veroorzaken stress, ook kleine alledaagse dingen doen dat. Op termijn kan die stress zelfs zware gevolgen hebben voor je gezondheid, melden Kate Leger, Susan Charles en David Almeida, psychologen van de University of California-Irvine en de Pennsylvania State University, in het vakblad Psychological Science.

 

Scheiding


'Wanneer de meeste mensen denken aan de soorten stressoren die een invloed hebben op hun gezondheid, dan denken ze aan de grote dingen, aan belangrijke levensgebeurtenissen die een grote impact hebben op hun leven, zoals de dood van een geliefde of een scheiding', zegt Kate Leger. 'Maar steeds meer onderzoek geeft aan dat niet alleen de grote gebeurtenissen, maar ook kleine dagelijkse stressoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden." De meeste mensen vergeten een lekke band, een slecht rapport of een ruzie snel. Maar bij een aanzienlijke groep mensen blijft die kleine stress sluimeren. Ze kunnen het niet meteen van zich afzetten en nemen het mee naar de volgende dag.

 

Belangrijke gevolgen


Ook al is de aanleiding voor de stress misschien onschuldig, de gevolgen van deze sluimerende negatieve gevoelens zijn dat zeker niet, zegt Leger.
Met haar collega's vond ze daarvoor bevestiging in data van het Midlife in the United States Survey, een groot onderzoek bij Amerikaanse volwassenen die gedurende meerdere jaren gevolgd werden.
Wie de kleine dingen die stress veroorzaken niet meteen kan laten rusten, blijkt later meer kans te maken op gezondheidsproblemen dan wie wel in staat is het meteen te laten rusten. 'Ons onderzoek laat zien dat negatieve emoties die blijven hangen na kleinere, dagelijkse stressoren belangrijke gevolgen hebben voor onze fysieke gezondheid op langere termijn', zegt Leger.

 

Wandelen


De onderzochte personen moesten gedurende acht dagen elke dag een vragenlijst invullen over de negatieve emoties (eenzaamheid, angst, irritatie, boosheid ...) die ze de 24 uur voordien hadden gevoeld, en over de stressoren die daarvan de oorzaak vormden.
Tien jaar later kregen dezelfde mensen vragen die peilden naar hun chronische ziektes, functionele problemen en beperkingen bij het uitvoeren van gewone, fysieke handelingen zoals zichzelf kleden, de boodschappen dragen en een eindje wandelen.

 

Vaker moeilijkheden


Wie regelmatig met negatieve gevoelens zit door stressoren die zich de dag voordien hebben voorgedaan, blijkt tien jaar later vaker aan chronische ziektes te lijden, functionele problemen te hebben en moeilijkheden te ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken.
Dat verband bleek los te staan van het geslacht, de opvoeding of de basisgezondheid van de onderzochte personen.
'Dat betekent dat iemands gezondheid niet alleen weerspiegelt hoe die reageert op dagelijkse stressoren, of op het aantal stressfactoren waaraan die wordt blootgesteld', zegt Leger. 'Ook negatieve gevoelens de volgende dag hebben belangrijke gevolgen voor de lichamelijke gezondheid.'

 

Loslaten


Hoe dat precies werkt, daarvoor is verder onderzoek nodig, zegt Leger. Maar de oplossing lijkt voor de hand te liggen: de dingen snel van je afzetten.
'Stress is normaal in ons dagelijks leven, het komt voor op het werk, op school, thuis, en in onze relaties. Ons onderzoek toont aan dat de strategie om dingen 'gewoon los te laten' op lange termijn gunstig zou kunnen zijn voor onze lichamelijke gezondheid.'


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >