Leuze van de maand

Leuze van de maand

“We hebben nog hooguit een halve eeuw de tijd om hier op aarde een catastrofe te voorkomen. 
Dat gaan we heus niet doen door in een raket te gaan zitten.”


Wim Offeciers 


Het beeld op de foto is van Linde Ergo (http://www.spherebox.be/designers/linde-ergo). Het heet “Pacha mama” en is op dit ogenblik te zien op de zeedijk in Knokke. De foto zal tevens als kaft dienen voor de herfsteditie van ons tijdschrift Timotheus dat je eerstdaags in je brievenbus ontvangt.
 

We kozen voor dit ontroerend beeld als herinnering aan onze opdracht als mens hier op aarde. We gaan de volgende jaren inderdaad de aarde niet redden door in een raket te gaan zitten.
 

In het najaar zullen we binnen Timotheus (in samenwerking met Epeca) naast de exploratie en heling van de Stad Brussel een nieuw initiatief nemen waar alle mensen die zich betrokken voelen bij de toekomst van de aarde zich kunnen inzetten. Het gaat om een nieuwe trainings- en opleidingsmodule in psycho-ecologie waar cursisten leren op een nieuwe helende manier met hun huis, hun omgeving, hun streek en land, de aarde omgaan.
 

In onze zoektocht binnen het Timotheus Project zijn we stilaan gaan ontdekken hoe de psycho-ecologische gegevenheid van een huis, van een buurt, van een stad, van een streek, sterk gebonden is aan het levensgevoel van mensen die daar leven, maar tevens van de geschiedenis, de energetische geladenheid van de grond en de gebouwen daar.

Hoeders van de buurt, dorp, stad, ...

Wat zou er gebeuren mochten een aantal mensen weer de ‘hoeders’ van hun buurt, hun dorp, stad of streek worden en daar op een zeer bewuste manier mee omgaan? Wat zou de impact zijn mochten voldoende mensen zich inzetten in een stad of streek om via het intuïtief-energetisch invoelen en helen, beweging in de buurt te krijgen? Meer nog, wat zou de impact zijn van collectief bewust  intunen op de energetische systemen van de aarde en haar interdimensionele verbindingen? We kunnen ons op dit moment deze impact nauwelijks voorstellen.

Psycho-ecologie

Het betreft hier een zeer oude kennis, die door onze voorvaderen lange tijd in selecte groepjes werd gekoesterd en doorgegeven. De katharen en de tempeliers waren de laatsten die sterk met deze kennis verbonden waren en ze ook bewust toepasten. Daarna kwam er een tijd van vergetelheid en verdween deze  oude wetenschap  van geomantie en psycho-ecologie grotendeels naar ons onbewuste. Maar meer en meer mensen worden in deze spannende tijden wakker en voelen vanuit hun binnenste een drive, een goesting opborrelen om hiermee terug aan de slag te gaan. Om wat we vergeten zijn terug wakker te maken,  te ontsluiten, zowel in onszelf, in onze omgeving als in het diepste van de aarde en de haar omringende energievelden.

Leren intuïtief-energetisch verbinden

Er  straalt een enorme hoop uit dit project. Je kunt terug leren om je Intuïtief-energetisch te verbinden  met anderen, je kunt leren zorg dragen voor je eigen straat of buurt, de steden en plaatsen waar je mee verbonden bent. Je kunt zelfs ervaren dat je dit allemaal reeds zeer lang in je had,  dat het terug wakker wordt. Je kan een ongelooflijke vreugde ervaren in deze uitwisseling tussen de Aarde als levend organisme en jezelf en meer nog, je kunt jezelf terug helemaal leren kennen en healen als je deze wederzijdse communicatie durft aan te gaan.  
 

Het is onze ervaring dat eens je deze deur opendoet, deze kennis zichzelf ontsluit, er zich een nieuwe manier van kijken naar je leefomgeving en de aarde openen. In het kader van deze passie die ons drijft naar meer interactieve communicatie met de Aarde, organiseerden we al in verschillende steden, zoals Parijs, Gent, Antwerpen, Brugge, Asse, Namen, Luik en Brussel exploratietochten. Ook onze jaarlijkse energetische exploratiereizen zoals dit jaar naar Cornwall, onze ervaringen die we daarin opgebouwd hebben, lopen in dat kader.
 

Vanuit al dit voorbereidend werk voelt het nu ook als juist om jullie mee te nemen in het vervolg van dit verhaal, het opstarten van een nieuwe vorming, specifiek omtrent Psycho-ecologie.  Wie graag alles verneemt over onze exploratietocht naar Brussel, de energetische exploratiereis naar Cornwall  en de nieuwe vormingscyclus Psycho-ecologie, nodigen we graag uit op deze voordracht.


Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.


Leuze van de maand

“We hebben nog hooguit een halve eeuw de tijd om hier op aarde een catastrofe te voorkomen. 
Dat gaan we heus niet doen door in een raket te gaan zitten.”


Wim Offeciers 


Het beeld op de foto is van Linde Ergo (http://www.spherebox.be/designers/linde-ergo). Het heet “Pacha mama” en is op dit ogenblik te zien op de zeedijk in Knokke. De foto zal tevens als kaft dienen voor de herfsteditie van ons tijdschrift Timotheus dat je eerstdaags in je brievenbus ontvangt.
 

We kozen voor dit ontroerend beeld als herinnering aan onze opdracht als mens hier op aarde. We gaan de volgende jaren inderdaad de aarde niet redden door in een raket te gaan zitten.
 

In het najaar zullen we binnen Timotheus (in samenwerking met Epeca) naast de exploratie en heling van de Stad Brussel een nieuw initiatief nemen waar alle mensen die zich betrokken voelen bij de toekomst van de aarde zich kunnen inzetten. Het gaat om een nieuwe trainings- en opleidingsmodule in psycho-ecologie waar cursisten leren op een nieuwe helende manier met hun huis, hun omgeving, hun streek en land, de aarde omgaan.
 

In onze zoektocht binnen het Timotheus Project zijn we stilaan gaan ontdekken hoe de psycho-ecologische gegevenheid van een huis, van een buurt, van een stad, van een streek, sterk gebonden is aan het levensgevoel van mensen die daar leven, maar tevens van de geschiedenis, de energetische geladenheid van de grond en de gebouwen daar.

Hoeders van de buurt, dorp, stad, ...

Wat zou er gebeuren mochten een aantal mensen weer de ‘hoeders’ van hun buurt, hun dorp, stad of streek worden en daar op een zeer bewuste manier mee omgaan? Wat zou de impact zijn mochten voldoende mensen zich inzetten in een stad of streek om via het intuïtief-energetisch invoelen en helen, beweging in de buurt te krijgen? Meer nog, wat zou de impact zijn van collectief bewust  intunen op de energetische systemen van de aarde en haar interdimensionele verbindingen? We kunnen ons op dit moment deze impact nauwelijks voorstellen.

Psycho-ecologie

Het betreft hier een zeer oude kennis, die door onze voorvaderen lange tijd in selecte groepjes werd gekoesterd en doorgegeven. De katharen en de tempeliers waren de laatsten die sterk met deze kennis verbonden waren en ze ook bewust toepasten. Daarna kwam er een tijd van vergetelheid en verdween deze  oude wetenschap  van geomantie en psycho-ecologie grotendeels naar ons onbewuste. Maar meer en meer mensen worden in deze spannende tijden wakker en voelen vanuit hun binnenste een drive, een goesting opborrelen om hiermee terug aan de slag te gaan. Om wat we vergeten zijn terug wakker te maken,  te ontsluiten, zowel in onszelf, in onze omgeving als in het diepste van de aarde en de haar omringende energievelden.

Leren intuïtief-energetisch verbinden

Er  straalt een enorme hoop uit dit project. Je kunt terug leren om je Intuïtief-energetisch te verbinden  met anderen, je kunt leren zorg dragen voor je eigen straat of buurt, de steden en plaatsen waar je mee verbonden bent. Je kunt zelfs ervaren dat je dit allemaal reeds zeer lang in je had,  dat het terug wakker wordt. Je kan een ongelooflijke vreugde ervaren in deze uitwisseling tussen de Aarde als levend organisme en jezelf en meer nog, je kunt jezelf terug helemaal leren kennen en healen als je deze wederzijdse communicatie durft aan te gaan.  
 

Het is onze ervaring dat eens je deze deur opendoet, deze kennis zichzelf ontsluit, er zich een nieuwe manier van kijken naar je leefomgeving en de aarde openen. In het kader van deze passie die ons drijft naar meer interactieve communicatie met de Aarde, organiseerden we al in verschillende steden, zoals Parijs, Gent, Antwerpen, Brugge, Asse, Namen, Luik en Brussel exploratietochten. Ook onze jaarlijkse energetische exploratiereizen zoals dit jaar naar Cornwall, onze ervaringen die we daarin opgebouwd hebben, lopen in dat kader.
 

Vanuit al dit voorbereidend werk voelt het nu ook als juist om jullie mee te nemen in het vervolg van dit verhaal, het opstarten van een nieuwe vorming, specifiek omtrent Psycho-ecologie.  Wie graag alles verneemt over onze exploratietocht naar Brussel, de energetische exploratiereis naar Cornwall  en de nieuwe vormingscyclus Psycho-ecologie, nodigen we graag uit op deze voordracht.


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >