Pascal De Veirman

Pascal De Veirman
Psycho-energetisch Master Coach

Contact: pascal.deveirman@intentif.be - 0476/25.27.56

Adres: Hollebeekstraat 6, 9661 Parike

Bezieler van Intentif - www.intentif.be

Ik tracht je heel summier weer te geven wat mij bijzonder drijft als mens en functionaris binnen Intentif, waarmee ik mijn missie verwerkelijk, samen met de collega's die eenzelfde missie delen.
Ik ben de fiere papa/+papa van vijf dochters, die ik naarmate ik ouder werd alsmaar meer ben gaan “zien”, we wisselen alsmaar meer energie, … . Ze helpen me te voelen dat ik werkelijk leef.
We leven in een tijd van verandering en groei. Een tijd waarin oude machtsstructuren wijken voor nieuwe inzichten. We hebben het geluk te leven in een overgangstijd die enorm veel kansen schept. Leiders voelen alsmaar meer de stimulans om te evolueren, te groeien naar verbindend leiderschap.
Toen ik meer dan 15 jaar geleden het gedachtegoed waarop Intentif is gebouwd, boven de doopvont hield, voelde ik dat dit bijzonder belangrijk was voor me. De eerste jaren kreeg die bijzondere, rijke en kwetsbare vrucht tijd om te rijpen. De missie en visie werden gaandeweg duidelijker. En alle uitdagingen en antwoorden kwamen vanzelf op het pad. Ongelooflijk hoe mooi en vervullend dit verhaal is geworden. Ik ben dolgelukkig dit te mogen doen!

“Gras groeit niet door eraan te trekken”
Het begeleiden van managers en leiders naar optimaal resultaat via meer contact is een passie geworden, een levenstaak, een missie. Met meer contact bedoel ik het contact met hun omgeving (collega’s, leidinggevenden, teamleden, …) maar in de eerste plaats met zichzelf. Hoe kan je immers in je waarheid en kracht gaan staan als je jezelf niet of weinig kent? Het is een pad dat dagelijks aandacht vraagt. Zelf verder blijven groeien als mens en als mentor/coach is deel van mijn leven.
Van harte,
Pascal De Veirman
 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >