Master leader

Master leader
Tweede of derde jaar Psycho-energetica

Nieuw leiderschap stoelt op fundamenteel nieuwe inzichten uit de quantum fysica over hoe de wereld in elkaar steekt. De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken nog steeds bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wereldvreemd geworden. De wereld die we hebben geschapen, is een product van onze manier van denken, zei Einstein. Niets in de toekomst zal veranderen zonder een fundamentele verandering in de manier waarop we het leven bekijken. Dit is de kern van nieuw ‘leadership’.

Vanuit deze fundamentele visieverandering ontstaat een geheel nieuwe manier van leidinggeven. Wanneer we ons in een nieuwe betrokkenheid tot de wereld begeven, ervaren we snel een creatieve stroom waar de dingen spontaner gebeuren. Daarvoor moet je leren op tijd  te voorvoelen (pre-sensing) wat op komst is om vanuit wat zich aandient co-creatief tot handelen over te gaan. Dit bewust handelen kan alleen vanuit een gecentreerde aanwezigheid in - en een verbinding met - onze organisatie. Dit zijn bewustzijnskwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in het aansturen van succesvolle teams, organisaties en projecten.

Deze opleiding omvat twee cursusjaren: leerjaar A en leerjaar B. Elk werkjaar omvat vier themaweekends met daaropvolgend telkens een trainingsdag rond het specifieke thema, één weekend specifiek gericht op het aanleren van leadershipsvaardigheden, 2 individuele supervisiesessies en een evaluatiemoment. 

De kandidaat Master Leader definieert zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan, met daarin zijn/haar competentieprofiel en de leerpunten die gericht zijn op het voldoen aan de eindcriteria van de opleiding. Hiervan is de cursist proceseigenaar en zelf verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. Daarbij stelt de opleiding duidelijk vastgestelde beoordelingsmomenten, waarin de voortgang van de cursist gewogen wordt.

Tijdens de opleiding komen volgende vaardigheden aan bod:

  • Nieuwe referentiekaders, waarheden en waarden ontdekken naar aanleiding van de diepgaande transformatie in onze samenleving in crisis en in de hedendaagse wetenschap en maatschappij.  
  • De kunst om als verantwoordelijk leider de juiste balans en een motiverend evenwicht te vinden tussen de doelstellingen van je organisatie, team, project of bedrijf in haar maatschappelijke context, en de zielemissie van zowel het veld in zijn totaliteit als de groei- en leerbehoeften van de medewerkers in hun zielepotentieel.
  • Meer verbinding kunnen brengen tussen alle multidimensionale componenten van het veld waarbij je als leidinggevende actief bent.
  • Het kunnen helpen van je team, organisatie of bedrijf om in een creatief veld actief te zijn, waarbij je enerzijds de beperkingen van de realiteit scherp onder ogen leert zien en tegelijk ook de multidimensionale potentie, de dromen, idealen en vooral zielemissie leert verwezenlijken.
  • Het kunnen stimuleren van persoonlijke motivatie en zingeving bij je medewerkers of collega’s.
  • Het voorvoelen en anticiperen op tendensen en gebeurtenissen in je organisatie, bedrijf, team of project. 
  • Het omgaan met onzekerheid en weerstand.
  • Het ontwikkelen vanuit archetypische energieën van een nieuw soort authentiek dienend leiderschap, dat meer aangepast is aan de noden en uitdagingen in onze samenleving in transformatie.
  • Het groeien van innerlijk leiderschap naar wereldleiderschap, waar je meer zicht krijgt op de  ruimere velden als processen die zich op de aarde en in de wereld voltrekken. Hierbij staat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende centraal, evenzeer als zijn persoonlijk ontwikkelingsproces. 
  • Het concreet realiseren van een betere balans tussen werk en leven, tussen werkopdracht en zielsopdracht.

Er wordt in de huiswerkgroep (intervisie) verder geoefend met de aangeleerde vaardigheden en verslag uitgebracht over de integratie binnen het eigen werkveld. 

In de loop van de opleidingsperiode zijn een aantal stage-uren buitenhuis en binnenshuis verreist, in functie van het eigen project. De stageomgeving, inhoud en opvolging wordt samen met de persoonlijke supervisor vastgelegd.

Het laatste jaar wordt afgesloten met een presentatie voor publiek van een thema/project vanuit Master Leadership en een geschreven artikel waarin dit thema wordt toegelicht.
 
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >