Master Coach 

Master Coach 
Tweede en derde jaar Psycho-energetica

We leven in een tijd waarin de mensheid voor grote, wereldwijde uitdagingen staat. Problemen zoals terrorisme, economisch-financiële, voedsel- en energie crisis, de opwarming van de aarde, hoge zelfmoordcijfers, armoede en wereldwijde ziektes tonen aan dat we als mensheid steeds meer losgekoppeld zijn van onszelf, van de anderen en van de ons omringende wereld. We bevinden ons zozeer in een collectieve staat van vervreemding, dat een crisis is ontstaan die veel mensen heeft wakker geschud. Veel mensen zijn klaar voor verandering en transformatie. Een groeiend aantal mensen vraagt zich af wat er echt belangrijk is en bezint zich over het heroriënteren van hun leven. Dit bewustzijn heeft geleid tot een groeiende nood aan coaching op ruimere, multi-dimensionele niveaus, meer bepaald: identiteit, missie en ziel.

Gewone coachingsprocessen hebben als doel om vanuit een bestaande toestand te bewegen naar een gewenste toestand. In het geval van psycho-energetische coaching is de gewenste toestand bij voorkeur diep verbonden met onszelf, met onze meest wezenlijke bestemming en met onze ruimste omgeving. Ze vertrekt vanuit een volle, aanwezige gecentreerdheid en een multidimensionale verbondenheid die de persoonlijkheid overstijgt.  Dit zijn sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in de begeleiding en coaching naar succesvolle zielsgelukkige creatieve mensen.

Deze opleiding omvat twee cursusjaren: leerjaar A en leerjaar B. Elk werkjaar omvat vier themaweekends met daaropvolgend telkens een trainingsdag rond het specifieke thema, één weekend specifiek gericht op het aanleren van coachingsvaardigheden, 2 individuele supervisiesessies en een evaluatiemoment. 

Tijdens de opleiding komen volgende vaardigheden aan bod:

 • Het inoefenen van de specifieke psycho-energetische coachingsvaardigheden (leren initiëren van veranderingsprocessen, herkennen en omgaan met energetische weerstanden, leren afstemmen). 
 • Leren aansturen van psycho-energetische veranderingsprocessen.
 • Verschillende soorten psycho-energetische interventies inoefenen naar gelang de vraag of problematiek die zich aandient bij de coachee.
 • Leren werken met en in psycho-energetische velden, en de ecologie daarin leren hanteren.
 • Leren hanteren van mechanismen zoals verdringing, projectie, overdracht en tegenoverdracht. 
 • Het helpen van je coachee bij het (terug)vinden van de eigen innerlijke zielautoriteit, waardenhiërarchie, doelen, levensplan, visie en missie.
 • Je coachee kunnen helpen om zijn/haar eigen psycho-energetische hulpbronnen en potentieel aan te boren.
 • Een keuze maken uit psycho-energetische tools om iemand bij zijn zielpotentieel te brengen.
 • Het kunnen verankeren van je coachee in zijn energetische matrix waarin tijd doorvloeiing, geaard zijn, multidimensionale dimensies in balans zijn.
 • Wetgeving, ethiek, deontologie en begeleiding bij het uitbouwen van een eigen praktijk of integreren van psycho-energetische coachingsvaardigheden in het huidig werkveld. 
 • Het verschil tussen traditionele coaching en psycho-energetische coaching, tussen therapie, consulting en psycho-energetische coaching.

Er wordt in de huiswerkgroep (intervisie) verder geoefend met de aangeleerde vaardigheden en verslag uitgebracht over de integratie binnen het eigen werkveld. 

In de loop van de opleidingsperiode zijn minimum 100 uren stage buitenshuis en 50 uren binnenshuis verreist. 

Het laatste jaar wordt afgesloten met een presentatie voor publiek van een thema rond de eigen coaching-specialiteit en een geschreven artikel waarin dit thema wordt toegelicht.
 
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >