Psycho-Ecologie

Deze opleiding is ontstaan vanuit de gelijknamige onderzoeksgroep. Meer dan een opleiding is het ook een beweging die wil zorg dragen voor onze woonplek, onze stad, onze Aarde, onze wereld. En op die manier draag je zorg voor jezelf, in respect met de ander en de omgeving.

PSYCHO-ECOLOGISCH PRACTITIONER
Eerste jaar Psycho-ecologie

Dit is een persoonlijk groeitraject waarin je aan de slag gaat met het psycho-ecologisch waarnemen en managen van je eigen woonst en omgeving. De klemtoon ligt hier op het eigen groeiproces in relatie met je woon- en leefomgeving.

In de 12 dagen van het basisjaar reiken we je naast theoretische kennis ook zeer concrete technieken aan om je huis en je omgeving psycho-ecologisch waar te nemen en te managen. Tijdens de oefendagen op verplaatsing gaan we via ervaringsgerichte oefeningen aan de slag met deze technieken. Je krijgt ook opdrachten mee naar huis om zo de aangeleerde materie te integreren in je dagelijkse leven. Je eigen cases worden telkens besproken tijdens de supervisiemomenten op de zaterdagavond van de weekends. 

Inhoud van het jaarprogramma

 • Basisprincipes Psycho-ecologie: de Hermetische wet 'zo binnen zo buiten'. 
 • Relatie tussen persoonlijkheidsstructuur en de fysieke en energetische realiteit van je woonomgeving.
 • Basisprincipes van geo-biologie: krachtplaatsen, krachtlijnen, breuklijnen, vortexen.
 • Basisprincipes van energeticsch management: gronding, stress- en dode energie versus levensenergie, invoelen en faciliteren van veranderingspotentieel.
 • Energetische waarde van gebruikte materialen.
 • Diagnose op afstand: invoelen op plan (resonator) + CRP (critical rotation point).
 • Invoelen op kaart en plan, werken met google my maps als tool bij verdere exploratie van verbindingspunten en lijnen. 
 • Feng shui basisprincipes: invoelen van Qi en energiestromen, Yin-Yang thematiek.
 • Het vijf elementen-stromingsmodel toepassen in je huis en je omgeving.
 • Contact met andere dimensies: begidsing en belasting: oude volksdimensie, astrale dimensie, entiteiten en intelligenties hoe ga je daar mee om? 
 • Metaforen en Symbolen: symbooldragers in je streek en je huis, resonators en transformators, het gebruik van krachtvoorwerpen en kristallen. 
 • Het proces rond verbouwen en verhuizen: verleden versus toekomst en het nu.
 • De link tussen meerdere woningen door de tijd heen: voorouderlijke lijnen, karmische lijnen verbinden met je huis.
 • Invoelings-cases met gerichte feedback.
 • Persoonlijk project: pyscho-ecologisch managen van een woning en omgeving, een bedrijf, een stad of een natuurgebied.

Persoonlijk traject

Doel: psycho-ecologisch management van je woning.  

Jouw persoonlijk traject wordt individueel en via de huiswerkgroepen door ons begeleid met mondelinge en schriftelijke feedback tussen de themadagen door. Tijdens de opleiding focussen wij op de evolutie van  jouw persoonlijk traject binnen de verschillende thema’s die aangereikt worden. Een korte synthese van dat persoonlijk traject voor een beperkt publiek breng je naar voor als afsluiter tijdens het evaluatieweekend in juni 2019.

Huiswerkgroepen

Naast de lessen kom je met enkele collega’s medecursisten samen om de aangeleerde stof in te oefenen.

Deelnamevoorwaarden

De module Intuïtieve basisvaardigheden gevolgd hebben, zie Starterskit.

Begeleiding

Geert Delanoeije (psycho-ecologisch coach/ecologisch aannemer)

Marleen D’hose (psycho-ecologisch coach)

Overnachting en catering

Er is een mogelijkheid tot overnachting tijdens de weekends in Jeugdherberg De Zandpoort in Mechelen, klik hier.

Tijdens de lesdagen in de Baarbeekhoeve worden voor lunch en avondeten biologisch/vegetarische maaltijden voorgeschoteld. Deze zijn in de prijs begrepen, evenals de koffiepauzes.

Voor de dagen op verplaatsing dien je picknick mee te nemen.

PSYCHO-ECOLOGISCH FACILITATOR
Tweede jaar Psycho-ecologie

In dit tweede jaar ligt het accent op het faciliteren van veranderingsprocessen bij anderen. Het programma omvat 12 dagen waarop we verschillende thema’s aanreiken. Hierop wordt onderzoekswerk verricht, zowel op de Baarbeekhoeve als op verplaatsing. De aangeleerde vaardigheden rond het energetisch managen van je eigen woonst, breid je nu uit naar de woning van derden. Je leert ook om de energetica van grotere systemen in te voelen en in kaart te brengen zoals een bedrijf , een stadsgedeelte, een natuurgebied,…

We geven je een draaiboek hoe je dit stapsgewijs kunt exploreren en hoe je zelf aanzet kan geven tot betere doorstroming en verbinding. Je krijgt inzicht in knooppunten en energetische lijnen in het landschap. We stimuleren je ook tot onderzoek van de geschiedenis en de geologie van een plaats, waarbij je inzicht krijgt in het impact van politieke, religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen op de energiestromen van een stad of streek. Het traject van het tweede jaar laat je op die manier toe steeds fijner in te tunen op de specifieke imprint van elke plek.

Inhoud van het jaarprogramma

 • Managen van iemands woonst: de energie in stroming en in balans brengen vanuit verbinding met de ruimere omgeving. 
 • Herkennen, opsporen en invoelen van krachtplekken en hun verbindingen op kaart: stadsplannen, Ferrari kaarten, topografische kaarten, gebruik van  “google my maps”, …
 • Verdiepte kennis van de wetmatigheden binnen de Geomantie.  
 • Onderzoek naar de impact van energetische structuren die zich manifesteren in een landschap, geologische opbouw van een streek. Het gebruik van gulden snede spiralen en platonische vormen in het geografische landschap en in gebouwen.
 • De opbouw van een plek door de tijd. Hoe men door de geschiedenis heen de natuurlijke stromingen gebruikt om een plek te kiezen en te bewonen. Hoe deze natuurkrachten een plaats, een stad, een bedrijf, een gebouw ondersteunen, bekrachtigen of ontkrachten. Impact hierbij van leylijnen, breuklijnen, wateraders, bronnen, rivieren, bergen, valleien, ..
 • De kracht en impact van natuurwezens op een plek en zijn ruimere omgeving. 
 • Astrale belasting en neutralisatie van astrale schillen die een plek belasten. 
 • Healings-methoden verbonden met natuurreligies
 • Krachtopbouw van het aardebewustzijn via mineralen, gesteenten en kristallen, hun invloed op de energiedoorstroming.
 • De impact van symbooldragers in de wijdere omgeving op een huis, een bedrijf, op een terrein, een landschap, een stad, …
 • Het labyrinth, de betekenis en bedoeling ervan voor de psycho-ecologie.    
 • Systeem-opstellingen met plaatsen. 

Persoonlijk traject

Doel: psycho-ecologisch management van een woning voor anderen, eveneens voor grotere systemen, een bedrijf, een stadsdeel en/of een natuurgebied, …

Belangrijk in het tweede jaar psycho-ecologie is de sterke uitbreiding in de opleiding van het onderzoeksgedeelte. Hierbij start je zelf een traject op waarbij je een plek en thema kiest, invoelt, in kaart brengt, informatie bundelt vanuit de geschiedenis, de geografische ligging, vorige levens, de karmische impact, ….  In het kader van ons uitgangspunt, zo binnen, zo buiten, is het de bedoeling binnen dit traject de doorstroming van het eigen energetisch systeem te koppelen aan de neutralisatie, opklaring en transformatie van belastende factoren in de doorstroming van het energetisch systeem van de plek.

We bieden je een aantal mogelijkheden van trajecten en onderzoeksterreinen : 

 • Een traject uitbouwen rond het faciliteren van iemands woning. 
 • Een traject uitbouwen rond faciliteren van een wijk, een bedrijf, een sacrale plaats, een natuurgebied, een stadgedeelte, ..
 • Een traject  uitbouwen rond faciliteren van een afgebakend stuk binnen één van de psycho-ecologische werkgroepjes (Brugge, Aalst, Leuven, Mechelen, … ).

 Deze persoonlijke trajecten worden individueel en via de huiswerkgroepen door ons begeleid met mondelingen en schriftelijke feedback tussen de themadagen door. We voorzien ook enkele skype-sessies die zullen doorgaan met de huiswerkgroepen. 

We focussen op de evolutie van  jouw persoonlijk traject binnen de verschillende thema’s die aangereikt worden. Een synthese van dat persoonlijk traject voor een beperkt publiek breng je naar voor als afsluiter tijdens het evaluatieweekend in juni 2019.

Huiswerkgroepen

Naast de lessen kom je met enkele collega’s medecursisten samen om de aangeleerde stof in te oefenen. Er zijn skype-sessies met de lesgevers en/of assistenten in ondersteuning van de huiswerkgroepen.

Deelnamevoorwaarden

Het eerste jaar Psycho-ecologisch Practitioner en een presentatie van het persoonlijk traject rond je eigen huis afgewerkt hebben.

Begeleiding

Geert Delanoeije (psycho-ecologisch coach/ecologisch aannemer)

Marleen D’hose (psycho-ecologisch coach)

Overnachting en catering

Er is een mogelijkheid tot overnachting tijdens de weekends in Jeugdherberg De Zandpoort in Mechelen, klik hier.

Tijdens de lesdagen in de Baarbeekhoeve worden voor lunch en avondeten biologisch/vegetarische maaltijden voorgeschoteld. Deze zijn in de prijs begrepen, evenals de koffiepauzes.

Voor de dagen op verplaatsing dien je picknick mee te nemen.schema intuitieve ontwikkeling


ons aanbod

Geen items beschikbaar
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >