Gathering

Gathering betekent: verzamelen, oogsten. Het staat hier voor het bundelen van onze krachten en daardoor het verwezenlijken van groei in onszelf en de samenleving.

In een Gathering (1 keer per maand in je regio) werken we een drietal uurtjes meestal tussen 19.30 u en 22.30 u. Een ervaren lesgever begeleidt de Gathering.

Wat mag je verwachten?

Tijdens een Gathering nemen we voor de pauze de tijd om te delen, het thema van de maand in te leiden en op adem te komen via een meditatie. Na de pauze is er een meditatieve oefening of energetische opstelling rond het  maandthema. We sluiten af met een deelronde en korte meditatie.

De centrale vraag tijdens zo'n avond is telkens: “Hoe kunnen we op een nieuwe manier de hinderpalen en uitdagingen in ons leven gebruiken als een hefboom om dieper te groeien?”

Wat zijn de thema's?

We zoeken samen naar creatieve en eenvoudige antwoorden voor onszelf rond thema’s als:

  • zingeving
  • relaties
  • opvoeding
  • gezondheid
  • werk
  • ecologie
  • wereldvrede
  • maatschappelijke betrokkenheid

Als ‘Hoeders van onze omgeving’ ondersteunen we elkaar ieder op zijn/haar weg en dragen we samen meer zorg voor onze buurt, ons dorp, onze stad, onze streek. De thema’s en webinar voor elke maand worden telkens aangekondigd op onze website en in de e-nieuwsbrief.

Thema’s voor de volgende maanden:

Oktober: Verankeren

Hoe bouw je krachtige mentale en emotionele ‘states’ op, hoe stuur je ze, hoe veranker je ze zodat ze duurzaam in je lichaam en in je leven een plaats hebben. Een anker is een herinnering aan je brein om bepaalde emoties, sensaties en gedachten te activeren, te produceren in iets wat we een ’staat’ noemen. Een staat van zijn. Of het nu concentratie, plezier, motivatie, een goed gevoel, vergeving, rust of elke van alle andere mogelijkheden van gevoel is. Een ’staat’, een combinatie van fysieke en emotionele keuzes.

 

November: Je Zelfbeeld verbeteren

Doordat je zelfbeeld vanuit je onbewuste geest je gedrag stuurt, bepaalt het de resultaten die jij behaalt. Daarom is het bewust worden van je zelfbeeld zo belangrijk. Je zelfbeeld is een fundament dat gelegd werd in je jeugd. Maar toch kan je een negatief zelfbeeld tijdens de rest van je leven bijsturen in een positieve richting.

 

December: Buik Hart en Hoofd in balans

Om je eigen beweegredenen scherp in beeld te krijgen, is het van belang te weten waardoor jij je laat leiden. Door je buik? Je hart? Of je hoofd? Of een combinatie van deze drie? Welke van deze drie bestuurders is het sterkst? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? In elk mens zijn drie basiskrachten aanwezig: buik, hart en hoofd. Het zijn de centra van motivatie die van oudsher in een mens worden onderscheiden, de oude Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr.) schreef er al over in zijn werk over ‘meesterschap’. Volgens Plato is meesterschap het vermogen in te zien wat juist handelen is en te onderscheiden wat tot welzijn en geluk leidt. Dát willen de meeste mensen maar al te graag kunnen, of in elk geval graag leren.
 schema intuitieve ontwikkeling

kies een gathering in jouw regio

Gatherings vinden plaats over heel Vlaanderen.
Klik op de locatie in de kaart voor data en inschrijving.
Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al meer dan 25 jaar zijn we actief op het gebied van de niet-formele educatie. We leggen ons toe op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Privacy verklaring >