logo
U bent hier: Timotheus Project > Blog > Artikel
Ben jij ook een Cultural Creative?

Volgens de Amerikaanse socioloog Paul Ray, de grondlegger van het begrip ‘cultural creatives’, wandelt er vandaag een nieuwe soort mensen op onze aarde. Misschien hoor jezelf ook bij deze nieuwe soort ? Om het te weten hoef je de vragen hieronder even te beantwoorden. De term ‘cultural creatives’ slaat op een nieuwe subcultuur. Zij rekenen zich bij mensen die zich vragen stellen rond de manier waarop we vandaag samenleven op lokaal en wereldniveau.

 

Paul Ray kwam na 15 jaar onderzoek (via enquête) bij zo’n 150.000 mensen tot de bevinding dat om en bij de 50 miljoen volwassenen in de VS en 80 tot 90 miljoen in de Europese Gemeenschap een wereldbeschouwing hebben die aansluit bij dit begrip. De ‘cultural creatives’ zijn te vinden in alle lagen van de bevolking en hebben een heel eigen levensstijl: ze engageren zich, ze spenderen hun (vrije) tijd anders en consumeren bewuster. Hier volgt de checklist vanop http://www.culturalcreatives.org. Als je met minimaal 10 van onderstaande 18 beweringen akkoord gaat ben je wellicht een CC.

Vragenlijst 

 1. De Natuur lief hebt en diep bezorgd bent over haar teloorgang
 2. Je je erg bewust bent van de problemen van de hele planeet (globale opwarming, verdwijnen van de regenwouden, overbevolking, gebrek aan ecologische duurzaamheid, uitbuiting van mensen in arme regio’s) en je een meer actief beleid wil (bijv. door de begrenzing van de economische groei)
 3. Bereid zou zijn om meer belasting te betalen als je zou weten dat dit geld diende om het milieu te herstellen en de opwarming te stoppen.
 4. Veel belang besteedt aan het ontwikkelen en onderhouden van goeie relaties.
 5. Veel waarde hecht aan mensen helpen en aan het naar boven halen van hun unieke talenten
 6. Vrijwilligerswerk doet voor één of meerdere goede doelen
 7. Bijzonder begaan bent met zowel psychologische als spirituele ontwikkeling
 8. Spiritualiteit als zeer belangrijk ziet in uw leven, als je bezorgd bent over de rol van Religieuze Rechten in de politiek
 9. Meer gelijke rechten wil voor vrouwen in hun werksituatie, als je meer vrouwen wenst in leidinggevende functies zowel in het bedrijfsleven als in de politiek
 10. Als je bezorgd bent over geweld en misbruik jegens vrouwen en kinderen wereldwijd
 11. Als je wenst dat politici en beleid meer aandacht besteden aan opvoeding en welzijn van kinderen, aan het ondersteunen van nabuurschap en verenigingen, aan het vormen van een ecologisch duurzame toekomst
 12. Ongelukkig bent met zowel Rechts als Links in de politiek, en je een nieuwe weg wil vinden die zich niet alleen maar in het midden bevindt tussen de twee
 13. Eerder optimistisch bent over de toekomst, en je wat wantrouwend bent ten aanzien van het cynische en pessimistische beeld dat de media ophangt
 14. Betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe en betere levenswijze
 15. Bezorgd bent over wat grote bedrijven doen om meer winsten te maken: herstructureringen doorvoeren, milieu overlast veroorzaken, arme landen uitbuiten
 16. Je financies en uitgaven onder controle houdt en niet bezorgd bent om teveel uit te geven
 17. Niet houdt van de nadruk die onze cultuur legt op het belang van succes en ‘het maken’, op verdienen en uitgeven, op rijkdom en luxe
 18. Houdt van exotische en vreemde volkeren of plaatsen en graag met andere levenswijzen in contact komt of er meer wil over opsteken

”The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World” Paul H. Ray, Ph.D. and Sherry Ruth Anderson, Ph.D. 

Paul Ray komt tot de bevinding dat zowel in Amerika als nog meer in Europa de zogeheten ‘cultural creatives’ een nieuwe cultuur creëren waarin ecologie, authenticiteit, spiritualiteit en sociaal engagement centraal staan.

 

Ook Paul Ray geeft aan dat de cultural creatives vaak niet beseffen dat ze met velen zijn, ze ervaren zichzelf als een stille minderheidsgroep terwijl ze zonder het te vermoeden op dit moment een hele grote invloed hebben op de evolutie van onze samenleving vandaag. “Als cultural creatives elkaar vinden, zoals tijdens het protest tijdens de WTO-top in Seattle in 1999, kunnen ze een enorme impact hebben”, aldus Paul Ray. 

Grijp de Cultural Creative! 10 tips 

Hier lees je tien tips die we puurden uit het verhaal van Paul Ray en andere pientere deelnemers op een congres met Cultural Creatives.

 

1) Vertel verhalen 

Cultural Creatives houden van verhalen. Vertel het verhaal van je product, van je bedrijf, van je medewerkers, van je klanten, van jezelf. Toon foto’s van het productieproces, laat klanten op bedrijfsbezoek komen. Geef informatie. Zet inleidende en uitnodigende woorden op papier, maar leidt de lezer naar je website: toon de gezichten van je medewerkers, van je klanten en laat ze in hun eigen woorden hun verhaal vertellen. ‘Be who you are’. 

 

2) Boor verschillende thema’s aan 

Cultural Creatives zijn niet ‘single-issued’, ze zijn ‘multi-issued’. Dat wil zeggen dat ze bekommerd zijn om een half dozijn thema’s, waaronder ecologie, gezondheid, sociale bewogenheid, persoonlijke groei en spiritualiteit. Door zelf op verschillende fronten actief te zijn en door deze thema’s in je eigen verhaal te verweven, kan je de Cultural Creative makkelijker aan je binden. 

 

3) Minder televisiekijken, meer lezen 

Cultural Creatives kijken maar half zo veel televisie als andere mensen. Ze lezen twee keer meer boeken en vooral veel tijdschriften, algemene maar ook gespecialiseerde. Verspil daarom geen geld aan dure televisiereclame. Het is beter je budget te verdelen over vele kleine advertenties in uiteenlopende media die bij de leefwereld van de Cultural Creative aansluiten. 

 

4) Touwtjes in eigen handen 

Cultural Creatives houden van controle. Daarom is het goed om je communicatie gelaagd op te bouwen. De Cultural Creative kiest graag zelf waar en wanneer hij informatie opzoekt. Een website die gelaagd is opgebouwd en waarbij je op je eigen tempo kan doorklikken naar steeds complexere pagina’s sluit hier perfect bij aan. 

 

5) Antwoord op de vraag 

Cultural Creatives krijgen graag zinvolle antwoorden op hun vragen. Scheep Cultural Creatives nooit op een makkelijke manier af. 

 

6) Meer betalen? 

Niemand tast graag diep in zijn portemonnee en de doorsnee Cultural Creative heeft een beperkt budget. Daarom koopt hij niet uitsluitend bio. Voor bio tout court wil hij of zij tot 5 meer betalen. Kost je product meer, dan moet het extra troeven hebben: én biologisch én gastronomisch én fairtrade én gezond zijn bijvoorbeeld. Voor een divers palet aan troeven wil de Cultural Creative tot 20 meer betalen. Zet je troeven in de verf, liefst op een informatieve, verhalende manier. 

 

7) Laat genieten! 

Cultural Creatives zijn foodies. Ze houden van lekker eten, praten veel over voeding en eten vaak buitenshuis. Denk nooit dat de Cultural Creative ‘back- to-basics’ wil en zichzelf ascetisch wil ontzien. Cultural Creatives willen én lekker én natuurlijk én gezond én etnisch én vernieuwend. 

 

8) Ontwerp een winkelruimte voor de klant 

Winkelketens die het goed zoals Whole Foods in de Verenigde Staten, Fresh & Wild in het Verenigd Koninkrijk en Origin’O in ons land ontwerpen winkels waar het goed vertoeven is voor de klant: groot, open, ruim, met een moderne inrichting in natuurlijke materialen, met grote verhalende posters aan de muur en de geur van versbereide heerlijkheden die door de winkel geuren. 

 

9) Verpakking als troef 

De verpakking is het communicatiemiddel bij uitstek. Vertel ook hier je verhaal, toon emotie, maar geef ook duidelijke informatie. Vermeld welk soort suiker je gebruikt, vermijd E- nummers maar geef aan waar het echt om gaat, vooral als het om onschuldige ingrediënten gaat als rode-bietensap bijvoorbeeld. Voor een Cultural Creative is een verpakking gewoon lectuur. 

 

10) Ontwerp de toekomst 

Creëer een nieuwe toekomst. ‘The future is a designer problem’. Richt je niet op het bijsturen van fouten uit het verleden, maar ontwerp zelf een nieuwe wereld en een nieuwe economie. 


Blog,

Recente posts
Zen worden en zijn
Familiegeschiedenis