logo
U bent hier: Epeca > Agenda > Opleidingsjaren > Practitioner
Practitioner Psycho-Energetica

Opleiding Psycho-energetisch Practioner                          inschrijven

het ontdekken van je levensdroom

Met het Engelse woord ‘Practitioner’ leggen we in deze opleiding de klemtoon op het zelf: het kunnen toepassen, beoefenen en nuttig integreren van ‘psycho-energetische’ vaardigheden in je persoonlijk leven en/of je professionele context. Je leert hoe je innerlijke en uiterlijk hinderpalen tot medestanders kan transformeren. Je leert hoe je meer draagkracht kan ontwikkelen en hoe je in jezelf de diepe creatieve kracht kan aanboren. Je krijgt een waaier van mogelijkheden om psycho-energetisch te werken aangereikt.

De rode draad doorheen de opleiding is het ontdekken wat je écht in de diepte wenst voor je leven. Je maakt de reconnectie met je talenten, met dat wat je absoluut wil verwezenlijken in dit leven, met dat wat je als je missie of kernopdracht ervaart.  

In de themaweekends en integratiedagen ga je via oefening, exploratie en ‘zelf-coaching’ deze diepe wens verkennen en uit te diepen. In het samen oefenen, diep reflecteren of mediteren verwerf je de skills om je droom tot in de materie te activeren. Een ideale context om ervaringsgericht te leren.

In het Timotheus Project en de Epeca-opleidingen hebben we in de voorbije 25 jaar (en nog steeds) veel aandacht besteed aan het uitbouwen van een multidimensionaal theoretisch kader. Je leert verschillende onderdelen van dit model hanteren. Enkele uitgangspunten hiervan zijn:

 • we benaderen alles als energie (gekristalliseerde of stromende energie);
 • leven en ontwikkelen zijn energiestromen;
 • ontwikkeling of transformatie zijn enkel diepgaand en krachtig als ze energetisch multidimensionaal zijn;
 • de innerlijke ervaring is een fundamentele basis voor het leren; 
 • onze werkelijkheid verandert als we onze mentale modellen veranderen;
 • onze binnenwereld is een spiegel voor de buitenwereld en omgekeerd;
 • ‘alignement’ of het op één lijn brengen van je hart, hoofd en buik leidt tot functioneren als een geheel en brengt ‘presence’;
 • presence leidt tot betrokkenheid en overgave, waaruit ervaringen ontstaan die beschouwd kunnen worden als ‘ synchroniciteiten’;
 • het leren volgen van de authentieke energiestroom leidt op natuurlijke wijze tot het ervaren van je kernopdracht.

De practitionersopleiding bestaat uit een startdag, 4 themaweekends, 4 integratiedagen en supervisie en een evaluatiedag. Daarnaast zijn er regelmatige huiswerkgroepjes en 3 individuele coachings. Het jaar wordt afgerond met een kleine presentatie voor je medecursisten. Daarin licht je toe hoe jij je droom aan het waarmaken bent en wat je volgende acties zullen zijn.

 

Themaweekends

Didactisch bouwden we elk weekend zo op dat je alle vaardigheden volledig kunt integreren. Vandaar dat je doorheen het leerroces steeds vijf fases herkent:

 1. verkenning
 2. kennen
 3. kunnen
 4. zijn
 5. actief toepassen.

Via oefeningen 'verkennen' we het aangebrachte thema. Op deze ervaring volgt de verdieping naar het ‘kennen’ waarbij we meer cognitieve achtergrond informatie geven over de ervaring. We verdiepen verder via oefening waarbij we in een opleidingsomgeving toetsen of je de aangeleerde vaardigheden écht ‘kunnen’ toepassen. Deze toepassing leidt dan vaak tot een subtiele identiteitsshift: ik ben meer dan ik tot hiertoe dacht te zijn. Hier komen we duidelijk bij het verdiepte niveau van ‘zijn’. De laatste fase stimuleert naar de ‘actieve toepassing’ in het dagelijks werkveld, waarbij het in de omgeving duidelijk wordt dat je een vernieuwde impact hebt op het leven.

 

Integratiedagen

Tijdens een integratiedag oefen je de psycho-energetische vaardigheden in die je tijdens het vorige themaweekend hebt aangeleerd. Je integreert daarbij  de toepassing daarvan in jouw beroepsleven. Daarbovenop is er telkens op zaterdagavond een supervisie in kleine groep. Dit geeft je de kans omjo uw eigen proces toe te lichten of persoonlijke feedback te ontvangen van de andere deelnemers.

 

Verslagen

Je brengt naast een verslag over het weekend ook een ‘case’ binnen, waarin je vertelt hoe je de aangeleerde vaardigheden concreet in jouw beroepsleven integreerde. Jouw vorderingen bespreek je regelmatig tijdens de supervisiebijeenkomst.

 

Coaching

Doorheen het jaar zijn in het opleidingstraject drie bijkomende individuele coachingsmomenten voorzien met een staflid rond je persoonlijke vorderingen doorheen de opleiding.

 

Huiswerkgroepen

In kleine maandelijkse huiswerkgroepen bespreek je de verslagen van de weekends en oefen je de aangeleerde vaardigheden in.

 

inschrijven

Agenda