logo
U bent hier: Epeca > Agenda > Opleidingsjaren
OPLEIDING PSYCHO-ENERGETICA

Psycho-energetica  verzorgt een opleiding voor actieve professionals om de aangeleerde psycho-energetische en intuïtieve vaardigheden te integreren in hun beroepspraktijk. We richten ons op professionelen uit de hulpverlening, de zorgsector, het onderwijs, de creatieve en commerciële wereld, en op leidinggevenden in alle takken van het economische weefsel en in de administratie. Onze cursisten ontwikkelen doorheen de opleiding hun intuïtieve bewustzijn en coachende vaardigheden, waarna ze die integreren in hun professionele praktijk.

We werken met opleidingsnormen en -doelen volgens de internationale criteria voor innovatie, kwaliteit en integriteit. Onze afgestudeerden ontvangen gecertificeerde getuigschriften die beantwoorden aan de internationale en Europese standaards. Naast de basisopleiding tot Psycho-energetisch Master Practitioner is er ook mogelijkheid om zich te specialiseren in coaching en leadership.


Wat is Psycho-Energetica?

‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel, het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. 
Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in de dagelijkse realiteit totaal verwerkelijken en daarbij zijn meest wezenlijke, ziels-aspiraties vervullen? Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke ‘psyché’  (levensbeginsel, ziel, wezen) en dit beschouwd vanuit zijn meest integrale en multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica verdiept zich dus in de multi-dimensionele en subtiel-energetische aspecten van het menselijk bewustzijn en de effecten van een bewuste communicatie, relatie en handeling.


Waarom het programma Psycho-energetisch Practitioner volgen?

Hiermee ga je het engagement aan voor een diepgaande studie naar het totaal potentieel van de menselijke ziel, in zijn breedst mogelijk spectrum. Tijdens deze jaaropleiding ga je onbevangen, zonder dogma of aannames, de werkelijkheid onderzoeken. Vanuit je eigen ervaringen, en die van je medestudenten, bouwt zich langzaam een toestand van verdiepte kennis, verfijnder ervaren, verruimd bewustzijn op, rechtstreeks verbonden met je eigen doorvoeling en lichamelijke ervaringen tijdens de diverse oefeningen en toepassingen. Enkel ervaring, studie en relativering van de eigen vooroordelen, vormen de bouwstenen van je groeiproces. Na het bekwamen in het bewust waarnemen van de multi-dimensionele werkelijkheid waarin wij leven, zowel op grofstoffelijk, psychologisch, mentaal en subtiel-energetisch vlak, leer je gaandeweg de impact van de transformatiekracht van je bezielingsenergie op de materie zelf te ervaren. 

Dit proces gebeurt niet enkel door te focussen op hogere energieën, bronnen van licht en wijsheid buiten onszelf. Neen, juist het verkennen van je schaduw, de integratie van afgesplitste en ontkende aspecten van het Zelf en het doorleven van het ‘Totaal Mens Zijn’ is in deze opleiding het aandachtspunt. Gedurende de volledige opleiding wordt je steeds opnieuw aangezet om je beperkende grenzen te doorbreken en bewust actie te ondernemen in diverse stagnerende aspecten van je persoonlijk functioneren, om zo je persoonlijke groei weer in beweging te brengen en je leven in handen te nemen.

Dit traject van één jaar vormt de basis om je daarna verder te specialiseren in één van de volgende professionele opleidingen: Psycho-energetisch Master Practitioner, Master Coach of Master Leader.

 

Waarom het programma Psycho-energetisch Master Practitioner volgen?

Het uiteindelijke doel van deze opleiding is om de studenten vaardigheden bij te brengen, die maken dat zij in staat zijn om zelf diepgaande veranderingen aan te brengen in hun eigen psychologische en materiële leefomstandigheden, en daardoor, als gevolg hiervan, in staat zijn om soortgelijke processen te initiëren in hun omgeving, dit in ethische harmonie met alle dimensies van het bestaan op aarde. Studenten verwoorden dit als het simultaan ontwikkelen van de wijsheid van het hart en de aandacht voor de synchroniciteit van het leven.

 

Waarom het programma Psycho-energetisch Master Coach volgen?

We leven in een tijd waarin de mensheid voor grote, wereldwijde uitdagingen staat. Problemen zoals terrorisme, economisch-financiële, voedsel- en energie crisis, de opwarming van de aarde, hoge zelfmoordcijfers, armoede en wereldwijde ziektes tonen aan dat we als mensheid steeds meer losgekoppeld zijn van onszelf, van de anderen en van de ons omringende wereld. We bevinden ons zozeer in een collectieve staat van vervreemding dat een crisis is ontstaan die veel mensen heeft wakker geschud.  Veel mensen zijn klaar voor verandering en transformatie. Een groeiend aantal mensen vraagt zich af wat er echt belangrijk is en bezint zich over het heroriënteren van hun leven.  Dit bewustzijn heeft geleid tot een groeiende nood aan coaching op ruimere, multi-dimensionele niveaus, meer bepaald: identiteit, missie en ziel.

Gewone coachingsprocessen hebben als doel om vanuit een bestaande toestand te bewegen naar een gewenste toestand. In het geval van psycho-energetische coaching is de gewenste toestand bij voorkeur diep verbonden met onszelf, met onze meest wezenlijke bestemming en met onze ruimste omgeving. Ze vertrekt vanuit een volle, aanwezige gecentreerdheid en een multidimensionale verbondenheid die de persoonlijkheid overstijgt.  Dit zijn sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in de begeleiding en coaching naar succesvolle zielsgelukkige creatieve mensen.


Waarom het programma Psycho-energetisch Master Leader volgen?

We ontwikkelen psycho-energetische vaardigheden om teams, organisaties, bedrijven, klassen en scholen, mensen in projecten psycho-energetisch aan te sturen. Dit werkt alleen in die vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke invloed, maar die het geheel ten dienste staat. 

Nieuw leiderschap stoelt op fundamenteel nieuwe inzichten uit de quantum fysica over hoe de wereld in elkaar steekt. De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken nog steeds bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en verandering wereldvreemd geworden. De wereld die we hebben geschapen, is een product van onze manier van denken, zei Einstein. Niets in de toekomst zal veranderen zonder een fundamentele verandering in de manier waarop we het leven bekijken. Dit is de kern van nieuw ‘leadership’.

Vanuit deze fundamentele visieverandering ontstaat een geheel nieuwe manier van leidinggeven. Wanneer we ons in een nieuwe betrokkenheid tot de wereld begeven, ervaren we snel een creatieve stroom waar de dingen  spontaner gebeuren. Daarvoor moet je leren op tijd ‘voorvoelen’ (pre-sensing) wat op komst is om vanuit wat zich aandient co-creatief tot handelen over te gaan. Dit bewust handelen kan alleen vanuit een gecentreerde aanwezigheid in- en een verbinding met- onze organisatie.  Dit zijn bewustzijnskwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in het aansturen van succesvolle teams, organisaties en projecten.


Waarom is deze opleiding vernieuwend?

Je krijgt een geïntegreerde, toepasbare en vernieuwende opleiding waarbij niet enkel je kennis vergroot, maar ook je menselijke vaardigheden toenemen, je gezondheid verbetert, je relatie zich verdiept en de zin van je bestaan zich progressief voor je opent. 

Door het heraanknopen met de krachtige psychologische dynamiek van de zielsenergie in je dagelijkse leven, krijg je zo’n vitale impulsen in je leven, dat letterlijk alles nieuw wordt. Het sleutelmoment is de bewustzijnservaring dat alles met alles verbonden is, rechtstreeks en onrechtstreeks. Op dat moment neemt de student weer zijn natuurlijke plaats in het totale systeem van het leven op aarde in, naar taak verantwoordelijkheid en vreugde.


De verschillende stappen

 1. Starterskit of Intuïtieve Ontwikkeling
 2. Psycho-energetisch Practitioner
 3. Psycho-energetisch Master Classes
  • Practitioner
  • Coach
  • Leadership
  • Psycho-ecologisch coach
  • Ster-coach: rouw- en stervensbegeleiding


Praktisch

Alle opleidingsweekends en trainingsdagen vinden plaats in De Kluizerij - Aalstersedreef / Affligemdreef 1, 1790 Affligem. Voor een wegbeschrijving naar De Kluizerij, zie www.dekluizerij.com